Střípky ze Střípku

Zdeněk Hanka » Aktuality

Na portálu Vaše literatura, jehož si hluboce i vysoce vážím, vyšlo pojednání o knize, která se na zlomek sekundy dotkla knihkupeckých pultů, než promptně vsákla do čtenářské obce. To jen a jen proto, aby nasytila lačný chtíč milovníků vzrušující slovesné tvorby.

To je všechno? Jistěže ne! Obecně respektovaný portál Kultura 21 uvolnil zamyšlení, právě pro Vás, rozrušená čtenářko i pro Vás, zneklidněný čtenáři, kteří v křečovitém sevření třímáte v pěsti to dílo, se zraky nalepenými na stránky. Letíte dějem vstříc zápletce, snad ani nemajíce pokdy, abyste nahlédli na zmíněný traktát.

Zde jsou oba.