Situační kuplet o pětiletce

Zdeněk Hanka » Aktuality

Dívám se zpět na pět let,

která odvál věčný čas.

Je zemský ráj napohled

otčina má, plná krás?

 

Hledím tam a smutno je mi,

když vidím jak s chladnou tváří

rozprodali celou zemi

u kormidla hokynáři.

 

Z Hradu slyším hrubá slova,

hraje se ze starých not

kormidlo se stáčí znova

nepokrytě na Východ.

 

Lid skleslý je, posmutnělý

z Kremlu opět vane mráz.

Je čas zvednout národ celý

a do urny vhodit hlas.