Nejen o Líšově

Zdeněk Hanka » Blog » Nejen o Líšově

27.3.2013, Zdeněk Hanka

Odebírám měsíčník National Geographic, protože jeho prostřednictvím pomyslně cestuji a dovídám se o našem světě spoustu skutečností. Vidět svět v různém osvětlení, tak trochu z odstupu a očima různých názorových proudů je určitě zdravé pro vytvoření vlastního pohledu.

Seznámil jsem se tak mimo jiné s řadou pozoruhodných trendů a mohu se zamýšlet nad světem budoucím. Osobně považuji za přirozený demografický jev, že roste počet párů, kde se stírají rasové rozdíly. V mých očích je očekávatelným znakem vyspělosti moderního světa, že se do sebe zamilují Asiatka a černoch a potkávám v ulicích do sebe zavěšené šťastné dvojice, které vidí do svých srdcí skrze odlišnou barvu kůže. Sám dělím lidi jinak, než podle kritérií, která nemohou ovlivnit. Nikdo si předem nevyplňuje objednávku na pohlaví, do něhož se narodí, zemi, barvu kůže, velikost nohy, barvu vlasů, krevní skupinu nebo barvu očí. Jsme tady, já stejně jako ty. Nevybíráme si, do jakého světa se narodíme, můžeme ale ovlivnit způsob soužití.

Animosita a obava z cizího, jsou projevem strachu. Snaha uzavřít se do bezpečí vlastní ulity, schovat se za sukni maminky, nejít potmě do sklepa a nikomu neotvírat. Co kdyby? O rozložení religiosních proudů jsem se dověděl, že ke křesťanství, které zahrnuje vyznání katolické, anglikánské, evangelické, protestanské a mnoho jiných církví,  se hlásí přibližně třicet tři procent obyvatel. Možná to číslo není přesné, na tom ale nezáleží. Týž vzduch dýchají i ostatní obyvatelé planety Země. Mezi námi žijí vyznavači hinduismu, buddhismu, shintoismu a mnoha jiných vyznání. Tedy přesněji lidí, kteří nalézají své vlastní tradiční odpovědi na metafyzické otázky, které provázejí člověka od počátku lidstva. Přejímají je od svých předků. Zůstane demografickou skutečností, že všichni žijeme v téže době na téže planetě. Muslimové, Židé, Shiitové, Svědkové Jehovovi. Napříč uvedenými skupinami jde dělení na lidi zlé a lidi dobré - zjednodušeně řečeno. Agresivní zločince a lidi pozitivní, přátelské. Než dojdu k jádru svého sdělení, uvedu příklady několika jednotlivých lidí, kteří také tvoří mozaiku celé populace. Starostou Calgary je muslim. Jmenuje se Naheed Nenshi a je to sympatický chlápek. Vystudoval Harvardskou universitu a řekl bych, že pro město dělá dobrou práci. Záleží mu na rozvoji Calgary, neprovázejí ho žádné aféry ani zneužívání obecních peněz. V Saskatchewanu  během Vánoc ostře vystoupil ateistický aktivista Ashu M. G. Solo s nesmlouvavou stížností proti městu Saskatoon, protože na autobusech městské dopravy zářil text Merry Christmas. Tvrdil, že tím se utlačuje právo ostatních vyznání. Stoupenec Islámu Osama Bin Laden stál za smrtí několika tisíc obyčejných civilistů, tátů a maminek. Adam Lanza v prosinci loňského roku zabil dvacet malých dětí a šest dospělých v základní škole v Sandy Hook. Dvanáct diváků v kině postřílel James Eagan Holmes v červenci ve státě Colorado. Noviny přinesly zprávy o nesmyslných hromadných vraždách civilních lidí v květnu 2012 ve městě Houla v Sýrii. V březnu téhož roku v Kandaháru zemřelo pod střelami amerického vojáka Roberta Balese šestnáct civilistů, před tím přinesl tisk smutnou zprávu o třinácti zabitých námořnících na nákladní lodi na řece Mekong. Padesát osm lidí zemřelo násilnou smrtí na Filipínách v roce 2009. V roce 2008 za jízdy autobusem Greyhound do Winnipegu vstal za svého sedadla Vince Li, přešel k náhodnému cestujícímu, kterým byl dvaadvacetiletý student Tim McLean a uřízl mu hlavu. Tu pak ukázal ostatním cestujícím. Tragická krvavá nit se táhne hluboko do chmurných dějin lidstva. Zdá se, že vrahy nic nespojuje, přesněji, nespojuje je žádná ideologie a přesto něco společného všichni mají. Totiž psychopatické násilnické a zvrácené myšlení. Mají mentální úchylku, perverzní emoce, mentální zrůdnost.

Nedělím lidi plošně podle kategorií jako je víra, barva pleti, velikost nohy. Není na zemi pohádkové království, kde žijí jen dobří, moudří a laskaví lidé. Právě tak neexistuje vymezená skupina, ohraničená nějakými hranicemi státu, kde by žili výlučně vrazi, teroristé a psychopati, z nichž by se verbovali strůjci hromadných útoků. Vždycky je však třeba být velmi ostražití v případě učení s fanatickými příkazy vedoucími k šíření zla a agrese. Zrůdné povahy a lidští zmetkové žijí všude a nespojuje je nic jiného, než právě jejich zrůdnost. Těm je nutno se bránit všemi prostředky. Odhalovat a diagnostikovat ještě před tím, než spáchají svůj hrozivý deviantní úkol. Je imperativem rozlišit včas signály. Sem je třeba zaměřit pozornost. Miliony stoupenců nějaké víry jsou nesprávným adresátem obecného neklidu. Tím musí být jednotlivé osoby a jejich zfanatizovaní a zaslepení následovníci. Nevím, v co věřil Vince Li v manitobském autobusu Greyhound a není to podstatné. Šlo o choromyslného jedince a to je to jádro. Nebezpečné jsou výhony násilí, agresivity, nesmyslné nenávisti.

Nelze si přát nic jiného, než aby se všichni lidé bez ohledu na jarmulku, mitru, burku nebo turban spojili v razantním boji proti násilí, brutalitě a agresi a účinně a nesmlouvavě zakročit. To proto, aby se demografická statistika o zamilovaných dvojicích mohla v klidu, pohodě a normálním lidském porozumění číst i v budoucnosti.

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?