Kolik žhářů je třeba?

Zdeněk Hanka » Blog » Kolik žhářů je třeba?

2.3.2013, Zdeněk Hanka

To je známá pravda. Je-li v sudu splašků kapka vína, máme před sebou stále splašky. Dostane-li se kapka splašků do sudu s vínem, máme před sebou opět splašky. Podobně stačí mít v poklidné vilové čtvrti jediného žháře.

Takto jsem se i zamýšlel, když jsem nedávno četl kalkulaci, která uzavírala, že počet nedávno propuštěných, je vlastně zanedbatelný v poměru k ostatní populaci. Teď ale mířím jinam a přesto analogie pořád platí.

Přijali jsme mlčky jako běžnou zvyklost, že na řadě portálů vystupují v diskusích velmi často čtenáři sprostě a urážejí kdekoho. Spojuje je několik rysů. Pustí se do jakéhokoli tématu velmi ostře a zásadně negativně. Jejich výpady jsou často hrubě rasistické, jejich znalost gramatiky zhusta mizerná a jazyk je obvykle vulgární. Nejde jen o portály zpravodajské. Zatoulám-li se na některé oborové webové stránky, naleznu podobný obraz.

Napsal jsem, že se tento jev stal ‚běžnou zvyklostí.‘ Takže na první pohled je vlastně všechno v pořádku a netřeba se tím obírat. Jenomže právě tak ‚běžnou zvyklostí‘ je například v některých kulturách useknutí ruky pro krádež chleba, jinde jsou ‚běžnou zvyklostí‘ zbraně ve školách a v jiné době to bylo třeba  upalování zdravých dívek a žen, pro ‚čarodějnictví‘.  Běžná zvyklost sama není ospravedlněním.

Jsem přesvědčen, že celkový dojem, který vyvolá čtení diskusních příspěvků, nevypovídá o úrovni všech čtenářů. V případě útočných diskutérů jde možná právě o onen mizivý zlomek populace, jak jsem naznačil v úvodu.  Kdo z té zbývající většiny čtenářské obce ale má zájem vstoupit do takového ringu a nechat se urazit a zesměšnit? Ten slušný mávne rukou, mlčí a raději ustoupí. Ponechá však tak prostor zmíněným negativistickým sprosťákům s ubohou gramatikou. Ta infekce pak proniká dál, protože jde o ‚běžnou zvyklost.‘ Nemyslím, že je dobré to přijmout jako žádoucí normu, protože dominuje-li hrubiánství, kromě jiného to znemožní konstruktivní polemiku.  Svoboda slova je sud vína a kapka splašků ji dokáže znehodnotit.

Za zamyšlení stojí i příčiny vedoucí k takové úrovni polemiky. Jde o diskutující, kteří záměrně chtějí veřejnost naštvat, otrávit a zasít semínko beznaděje? Čtu-li jejich příspěvky důkladně, nenajdu v nich konstruktivní hledání řešení. Jde jen o plivnutí, zesměšnění, o útok a tedy formu násilí. Je to snad vědomý program, který nedokážeme prohlédnout? Nebo jde jen o typ lidí, kteří neumí vyslechnout názor druhého člověka, třebaže s ním nesouhlasí?

Ať je to jakkoli, snad by mohlo být tím prvním krokem ven z mlhy pověstné blbé nálady, kdyby lidé k sobě byli docela normálně slušní a nevyklízeli pole před hulvátstvím. Třeba jen proto, aby ukázali svým vlastním politikům, že to je možné a dobré pro všechny?

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?