Voda

Zdeněk Hanka » Blog » Voda

3.6.2013, Zdeněk Hanka

Má smysl ptát se do jaké miry je vinna změna klimatu a jaký podíl má člověk? Určitě ne.

Jednak na to není čas a pak, jakákoli odpověď nepřinese v tuto chvíli řešení. Zachytil jsem ten úžasný a už dobře známý pozitivní jev. 

Na zemi padla těžká doba - lidé drží pospolu, jsou silní, pomáhají si navzájem a podporují se. Pohled na mapu a na míru zaplavení je bolestný, tím spíš, že člověk je se svýma rukama příliš daleko, než aby mohl pomoci, tam kde je ho třeba. Přesto vidím něco, co nelze přehlédnout a co je velmi vzdáleno od soucitného chlácholení. Je pod vodou, ale je to krásná země. Šperku neublíží, když spadne do bláta. V respektu sleduji organizaci všech aktivit lidí, kteří jsou na svém místě, profesionálů, ale také soudržnost a účast těch, kterých se povodeň přímo nedotkla. Počítáme se k nim i my. Ten milión lidí, kteří jsou rozptýlení po Zeměkouli a hlásí se k Československu. Vy, kteří se perete s tou povodní tam doma, na místě, saháte pro své promočené a zničené hodnoty a držíte při sobě, vězte, že jsme s vámi. Kolik je nás? Milión? Snad to není málo. 

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem