Kouzlo písmen

Zdeněk Hanka » Blog » Kouzlo písmen
19.11.2015, Zdeněk Hanka

Je to jako s kterýmkoli proudem umění. Divadelní kus, obraz, hudební skladba, socha, filmový příběh nebo kniha. Na počátku může být ambice, inspirace nebo naléhavá touha něco sdělit. Můžeme se zamyslet nad tím, který z prvotních impulsů zajistí největší obecný přínos. Přijde na to v jakém smyslu.

 Může jít o poslání religiózní, romantické, burcující, humorné, výchovně-vzdělávací, může být adresované dětem a nebo jen poplatné momentálnímu módnímu vrtochu. Pomiňme na tomto místě jinou základní složku tvůrčí práce, totiž technické zvládnutí řemesla. Soustředíme-li se na slovesné umění, musela by být řeč o gramatice, stavbě příběhu, užívání přímé řeči, počtu postav, o jejich koncíznosti během děje. 

Vraťme se však k tomu, kam autor míří. Co má příběh sdělit, jaký má dosah a jaký vliv má literární dílo na jednotlivého  čtenáře a na společnost.

Není dnes tajemstvím, že společnost prochází motivační krizí, přesypáním hodnot a zmatením osobních cílů. Hybným faktorem je naplnění bezprostředních potřeb a obnažení instinktů džungle. K uspokojení takto předloženého požadavku společnosti v krizi nabízí určitá část vydávané literatury svou úlitbu. Vrhne na pult před čtenáře cokoli, zaměňujíc tak poplatnost za svobodu slova. Tím se ale v očích čtenáře stvrzuje etická pochybenost a společnost nadále morálně strádá. V takové společnosti se pak člověk dobře necítí, aniž si uvědomuje, že sám nepřímo přikládá pod vlastní kotel tím, že brak kupuje. 

Nevolám po cenzuře. Volám po kultivovanosti a po navrácení původní role literatury. Kniha tradičně byla a má být etickou směrovkou. Umění obecně a literatura především má vést k udržitelnému typu jednání. Troufám si říct, že čtenář nebude zkrácen, když se nakladatelství postaví proti vydávání příběhů plných násilí, samoúčelné vulgarity a devalvovaného jazyka. Nepůjde o restrikci, nýbrž o výraz kulturnosti civizovaného nakladatelství. Proč by měla vycházet literární malignita a hrubě tak překrývat rukopisy, které by měly mít právo na svá sdělení? Dobrá, eticky oprávněná, pozitivní knížka v ruce je mostem k srdci. 

Nezapomněli jsme na to?

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?