Dopis víceméně soukromý

Zdeněk Hanka » Blog » Dopis víceméně soukromý
13.12.2015, Zdeněk Hanka

Vánoce jsou svátkem sblížení lidí, vlídného pozdravu a tepla podané ruky. V hodinách vánočních je proto něco mystického a silného. A ty už teď víš víc.

Nepřestanu obdivovat tvou sílu v hlase. Usmívala ses a usmívat ses nikdy nepřestala, třebaže ti už bylo zle a věděla jsi velmi dobře, že ta brána už je na dosah. Tolik statečnosti může dát člověku jen přesvědčení, že člověk může udělat jen to co může, a to co je mimo nás, tam nedosáhneme. Tvůj hlas byl stále pevný, jak jen mohl být, třebaže jsi mluvila pomaleji.

Té vánoční besídky ses vlastně taky zúčastnila, chtěla jsi tam za každou cenu být přítomna, vidět je obě na tom skromném jevišti. Vždyť jsi jim ještě pomáhala s nacvičením, jak to jen šlo, ale tělo ti už nedopřálo tolik síly. Přesto jsi díky technice tu vánoční besídku viděla, třebaže už jen z natočeného záznamu. Naplnila tě radostí a hrdostí a mohla ses tak k ní ještě vrátit. Ty to víš, že ji věnovaly tobě a hrály pro tebe.

Naše povídání přes tu plochou obrazovku bylo právě v těch měsících, týdnech, dnech a hodinách potřebné a obohacující vzájemně. Ne proto, že jsi kdysi dřív byla jednou z nejlepších studentek, ale proto, že jsi možná chtěla mít po ruce to zábradlí.  Snad ti je podle svého upřímného přesvědčení a bez pathosu poskytli tvoje bývalá spolužačka, trvalá kamarádka a pak ten někdejší přednášející, kdesi daleko za sklem monitoru.

Píšu-li o vzájemném obohacení, pak mám na mysli tu obrovskou školu, kterou jsi dala naopak ty mně a nám všem, kteří jsme byli tak či onak nablízku. Ta statečnost v srdci a ten pevný pohled, jsi naopak ty předala nám a tedy tobě patří dík za tu pokoru a velikost. Chci, abys věděla, že si tě vážím. Vybavím si tvou tvář snadno a kdykoli chci. Pokaždé je rozesmátá a plná života a energie. Proč musel ten úsměv vyhasnout právě o Vánocích, to je asi jedna z těch otázek, k nimž nám odpověď chybí. Ty už možná víš víc.

Zvedám pohled někam do neznáma, někam nahoru a zdravím tě, protože vím, že se usmíváš, když teď čteš ty řádky. Také díky tobě jsou Vánoce symbolem něčeho vyššího, co nás vede k pokoře a lásce mezi lidmi. 

 

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?