Víc než jen pro děti

Zdeněk Hanka » Blog » Víc než jen pro děti
13.3.2016, Zdeněk Hanka

Byly to sympatické filmové upoutávky, které nás přiměly jít do kina na příběh určený dětem. Do kina chodíme rádi, protože je to po několik generací zavedený způsob příjemné zábavy na pomezí společenské události a komorního večera. Výjimkou není návštěva filmu adresovaného dětem.

V daném případě ale došlo k určitému překvapení. Animované filmy vzniklé po přelomu tisíciletí se liší od předchozí tvorby. Někde na počátku stály asi Shrekovy eskapády, které zaujaly nejen zralým vtipem a zcela novým pojetím animace, ale také humorem určeným dospělým divákům. Ten byl do filmu zapsán inkoustem, který byl pro děti neviditelný. Polární express, Vánoční koleda na Dickensův námět a celá série podobných filmů pak jen dále novou linii rozvíjela. Zpracování do trojrozměrné projekce už jen dále násobí úžasný efekt. Zde je současná technologie na správné cestě, povyšuje kulturní zážitek a není pak nic podivného na tom, že na film pro děti zajdou i dospělí. Dokonalá práce s mimikou postav, detaily v každém záběru, jemný humor, svižný děj, to všechno jsou stavební kameny, které spolehlivě přitáhnou do kin nejen děti, ale zachytí pozornost i jejich rodičů.

Myslím, že tvůrci to vědí a tyto filmy nesou často dvojí sdělení. Myslím, že se to znamenitě podařilo v případě filmu Zootopia. Film je určen dětem a vzkaz oním neviditelným inkoustem adresovaný dospělým nijak nesupluje bujarou notu disneyovské pohádky. Ba dokonce i pro děti nalezneme něco víc, než jen rozdováděnou férii. V případě filmu Zootopia cítím závažnou notu filmu velice naléhavě, která v žádném případě neruší příběh. Když však jdeme hlouběji a filtrem odstíníme komiku animací a epizod, nalezneme palčivě pronesený vzkaz. Není ani mentorský, ani se nesnaží vnucovat „správný“ pohled na současný hořlavý svět a nás, lidi v něm. Nestraní tomu či onomu názoru. Teprve v závěru divák porozumí filosofii sdělení.

Ty, kteří chtějí film vidět, nechci odvést od čiré a vskutku skvělé zábavy tím, že bych po nich chtěl, aby hledali ten vzkaz. Vzkaz přijde, aniž se na něj musíte soustředit.

Když se obrátíme od filmové pohádky v Zootopii zpět do naší dnešní společnosti v aktivním pohybu a když hledáme odpověď na otázku, co v člověku proměňuje chování, alegorii zcela jistě nalezneme.

Až film uvidíte, spolu se mnou budete uvažovat nad pointou zahalenou do věty, která je před zhlédnutím filmu Zootopia možná nesrozumitelná:

Ne každý jedná podle očekávané šablony, ale ten kdo je vystaven. 

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?