Všechno nejlepší, hm, to asi mít nelze, že? Ale něco snad přece, že?

Zdeněk Hanka » Blog » Všechno nejlepší, hm, to asi mít nelze, že? Ale něco snad přece, že?
26.9.2016, Zdeněk Hanka

Vidíte ho? Lokty se opírá o desku stolu, prsty rukou se navzájem dotýkají, jako by v dlaních držel míč. Bručivý hlas, odděluje slova, občas si tiše odkašle a přitom trochu pozvedne koutky úst v naznačeném úsměvu. Na sobě má černý svetr a z něj vykukuje límeček košile.

Toho prezidenta Československu upřímně a opravdově záviděl celý svět. Proč? Václav Havel nabídl lék na bolavou civilizaci dneška. Prostým zdvižením opony a zaměřením reflektoru, jak se na autora divadelních her sluší, odhalil na jevišti světa trampoty, které byly a dosud jsou společné všem. Právě tak je to jednoduché. Ovšem to je pouze první dějství. Václav Havel nejen ozřejmil, jaká je zápletka, ale nabídl také cestu k jejímu rozuzlení. Proto na sebe obrátil pozornost všech státníků, ti naslouchali a pak spontánně přikývli. Celý svět zbystřil, a nejen ten politický, zahrnující prezidenty, panovníky a představitele královských rodin. K osobnímu přátelství s Václavem Havlem se hlásil Dalajláma a také Rolling Stones, Frank Zappa, Lou Reed a jiní. S Billem Clintonem a Madelaine Albright poseděl U Zlatého tygra. Nechci se uchýlit k laciným srovnáváním. Vím ale jedno. Československo se stalo v době, kdy je reprezentoval Václav Havel, velmocí a vpravdě morálním tahounem v tom nejlepším smyslu. Prezident Československa postavil doprostřed toho jeviště lidská práva, pravdu, lásku a obyčejnou slušnost. Je to tak prosté a přitom celý svět právě po něčem takovém žízní.

Československo také udivilo celý svět svým kultivovaným rozloučením se s imperativními restrikcemi diktátorského režimu. Humorem, vtipem a nenásilím. To tady ještě nebylo.

Jméno Václava Havla ve světě rozhodně nezaniklo. Světové univerzity neudělují čestné doktoráty ze zdvořilosti. Možná stojí za připomenutí seznam ocenění, kterými vyjádřily světové instituce úctu k tomu muži. Za drobnou zmínku stojí i fakt, že na seznamu zemí, které vyzdvihly význam Václava Havla, nenajdeme země, které své obyvatele utlačují.

Argentina - Order of the Liberator San Martin Collar

Austria  - Decoration for Science and Art

Brazil - Order of the Southern Cross Grand Collar

Brazil - Order of Rio Branco Grand Cros

Canada - Order of Canada Honorary Companion

Czech Republic - Order of the White Lion 1st Class (Civil Division) with Collar Chain

Czech Republic - Order of Tomáš Garrigue Masaryk 1st Class       

Estonia  - Order of the Cross of Terra Mariana The Collar of the Cross

France - Légion d'honneur Grand Cross

France - Order of Arts and Letters Commander

Georgia - St. George's Order of Victory    

Germany - Order of Merit of the Federal Republic of Germany Special class of the Grand Cross          

 Hungary - Order of Merit of Hungary Grand Cross with Chain

 India - Gandhi Peace Prize

 Italy - Order of Merit of the Italian Republic Grand Cross with Cordon

 Jordan  - Order of al-Hussein bin Ali Collar

 Latvia - Order of the Three Stars Commander Grand Cross with Chain

 Lithuania - Order of Vytautas the Great Grand Cross

 Poland - Order of the White Eagle

 Portugal - Order of Liberty Grand Collar

 Taiwan - Order of Brilliant Star with Special Grand Cordon

 Slovakia - Order of the White Double Cross

 Slovenia - The Golden honorary Medal of Freedom

 Spain - Order of Isabella the Catholic Grand Cross with Collar

 Turkey - First Class of the Order of the State of Republic of Turkey

 Ukraine - Order of Yaroslav the Wise

 United Kingdom - Order of the Bath Knight Grand Cross (Civil Division)

 United States - Presidential Medal of Freedom

 Uruguay - Medal of the Republic 

 

A Československo bylo tou zemí, které byl prezidentem.

Právě v těchto dnech by Václav Havel slavil své osmdesáté narozeniny. Přáli bychom mu všechno nejlepší a on by na to nějak odpověděl. Mohl se jich dožít, ale osud Václava Havla vedl cestami, které mu zdraví podlomily.

Mám ještě doušku. Tu si ale nechám až docela nakonec.

Teď nabízím velmi nekompletní vsuvku perliček a s nimi některá zamyšlení Václava Havla.

 

- Naděje, to není přesvědčení, že něco dopadne dobře, nýbrž jistota, že něco má smysl. Nezávisle na tom, jak to dopadne.

- Komukoli, kdo se bere příliš vážně, hrozí, že bude vypadat směšně.

- Neštěstím moderního člověka není to, že chápe méně a méně smysl života, nýbrž to, že mu to méně a méně vadí.

- Uzdravení tohoto světa lidí nepramení v ničem jiném, než v lidském srdci, v lidské schopnosti uvažovat, v lidské pokoře a lidské odpovědnosti.

- Pracuj na něčem, protože to je dobré. Ne proto, že se tím nabízí naděje na úspěch.

- Jsem opravdově ztotožněn s řádem, kde slova jsou schopna zatřást se systémem vlády, kde slovo se ukáže být mocnější, než deset vojenských divizí.

- Jsou chvíle, kdy musíme padnout na dno mizérie, abychom pochopili pravdu tak, jako musíme sestoupit na dno studny, abychom spatřili hvězdy za jasného dne.

- Jdi za tím, kdo hledá pravdu a střez se toho, kdo ji nalezl.

 

Ze zpráv:

Americký kongres jednomyslně schválil na počest bývalého československého prezidenta Václava Havla umístit ve foyer Capitolu jeho bustu.

Po úmrtí Václava Havla v roce 2011, bylo v budově Evropského parlamentu v Bruselu na památku prezidenta Václava Havla instalováno obří neonové srdce. Havel připojoval ke svému podpisu malé srdce, které bylo symbolicky pevně svázáno se jeho osobním mottem: "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.”

Tak. To abychom věděli, kdo je Václav Havel.

Ta douška?

Žiju v Kanadě. Pojem Československo má stále zvuk a krajané cítí své kořeny v Československu. K Československu patří Baťa, českoslovenští letci, sportovci, umělci, vědci, Masaryk, patří sem i ten sametový a ušlechtile provedený rozchod s totalitou. Pojmy Česko a Slovensko nesou ozvěnu, v níž slábne ten někdejší hrdý zvuk. Jsem přesvědčen, že rozpad země zaskočil jak Čechoslováky, tak i okolní svět. Soudím, že bez mandátu veřejnosti na to dva politici právo neměli. Neměli právo rozbít stát, který prokázal, že je svébytnou entitou. Soukromě se domnívám, že zbrklé rozhodnutí a následný překotný akt pod vlivem obecně valících se událostí unikly pozornosti obyvatel.

Myslím, že Češi a Slováci mají právo vyjádřit se takto se zpožděním k tomu, zda chtějí žít spolu. Ty dva národy si nikdy nic špatného neudělaly. Je zde příležitost ke stému výročí založení Československa dne 28. října 2018  obě země opět spojit, a tím dohodu mezi předsedy vlády té doby odkázat do minulosti v podobě kapitoly v učebnici dějepisu.

Prosím ty, kdo narazí na tento text, aby jej poslali dál bez ohledu na to zda souhlasí nebo ne. Každý má právo vyjádřit se. Československo může být tou zemí, která nevyhání své lidi mimo své území. Jsem přesvědčen, že do země, jakou Československo bylo na prahu devadesátých let, se ze světa mohou vracet ti, kteří jí nabídnou své schopnosti, um a zkušenosti.

 

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?