Náušnice versus strojek

Zdeněk Hanka » Blog » Náušnice versus strojek
3.11.2016, Zdeněk Hanka

Teď byl Jožin v rozpacích. Na zrcadle nalezl bílou sponku do vlasů a za žádnou cenu nebyl schopen určit, komu vlastně patří.

Téměř stoprocentně si byl jist, že ji viděl ve vlasech své vlastní ženy, ale právě tak nemohl vyloučit, že je to táž spona, kterou usilovně předevčírem hledala jeho někdejší spolužačka Broňa. Chvíli sponou otáčel mezi prsty a pak se rozhodl pro nejjednodušší řešení. Vyhodit ji. Ať patří té nebo té, mají si na své věci dávat pozor. Konečně, takové řešení je nejbezpečnější.
„Jožine,“ zeptala se za týden manželka Karolína, „neviděl jsi někde ten můj přívěsek? Ten světlý?“
„Ale ano,“ Jožin sáhl najisto do svého stolu, „je to ono?“
„Proč to, prosím tě, schováváš?“ žasla žena.
„To víš,“ hledal vysvětlení, „čekám, jestli se zeptáš.“ Uvědomoval si, že takový přívěsek by už jen tak vyhodit nemohl. Tušil, že někdo se přihlásí.
Horší situaci už bylo třeba řešit v případě těch stříbrných náušnic. Vykukovaly za nočním stolkem Karolíny a Jožin si s nimi vůbec nevěděl rady. Má se zeptat Irenky? Nebo snad Dášenka byla tak neopatrná? Ale cožpak může Jožin na sebe uvrhnout nemístným vyptáváním kal takového hanebného podezření? Nosil je v peněžence téměř měsíc, než je beze slova nabídl v úhledné kazetce své ženě.
„Jožine,“ rozzářila se Karolína, „kdes je našel?“ Vyšlo to.
Teprve po chvíli se mu věc rozležela. Vždyť on přece nikdy Karolíně takové náušnice nepořídil. Že by si je koupila ona sama, to se mu nezdálo pravděpodobné. Neodpovídalo by to jejím zvykům. Nebo snad ano? Teď už opravdu nevěděl, komu kdy on dal nějaké náušnice, stříbrné nebo jakékoli jiné.
 
O náušnicích přemítal, ještě když se před zrcadlem holil. Pak však zpozorněl, zahleděl se do zrcadla a překvapeně začal zkoumat jemu naprosto cizí holicí strojek...

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem