Téměř oživli

Zdeněk Hanka » Blog » Téměř oživli
16.9.2017, Zdenek Hanka

Oblast nynější kanadské provincie Alberta bývala rejdištěm druhohorních veleještěrů. Dnes je tedy celé území obecně považováno za mimořádně štědré naleziště fosilních pozůstatků dinosaurů. 

Není divu, že zde, v těžišti dávno odeznělého dupání obřích ještěrů, vzniklo muzeum. Elegantní stavba zapadá do okolí i přes svůj moderní střih, nebo možná právě proto. Jméno nese po geologovi Josephu Burr Tyrrellovi, který při hledání zdrojů uhlí zavadil v roce 1884 o kosterní zbytky dinosaura, později pojmenovaného Albertosaurus sarcophagus. Na otevření muzea museli však dinosauři trpělivě čekat dalších sto let. To je z jejich pohledu nicotná chvilka. Nové muzeum s ještě osychající fasádou – obrazně řečeno - navštívila v roce 1990 královna Její veličenstvo Elizabeth II., a muzeum tak získalo královský statut. Dinosauři se hrdě napřímili a rozestoupili se a rozkročili v areálu muzea.

Okamžik. Než otevřeme dveře muzea, je třeba projet podivuhodným krajem. Cestou od jihozápadu v okrsku Kneehill se  širá rovina zcela nečekaně propadá a vytváří Horseshoe Canyon, soustavu hlubokých koryt mezi skalami, jako důsledek erozí v různorodých horninách. Tady podvědomě vnímáme dusot těžkých dinosauřích nohou s drápy. Pro celou oblast, prostírající se severovýchodně od Calgary v okolí městečka Drumheller, se vžil trochu děsivý název Badlands. Prérie se mění v unikátní geologické útvary, zvané Hoodoos. Vzdáleně se podobají antickým sloupům s hlavicí. Jejich tvarování začalo před sedmdesáti miliony let ukládáním sedimentů s různou odolností proti erozi větrem a vodou.

Právě zde, v srdci Badlans nalezneme Royal Tyrrel Muzeum. Expozice je velmi důmyslně řazena chronologicky, takže procházíme potemnělými chodbami okolo prosvětlených prostorů, které odpovídají svým obsahem příslušným geologickým epochám.

Průvodní informace na náležité odborné výši jsou vedle hravých upoutávek pro nejmladší návštěvníky a jedna stěna je celá prosklená. Za ní leží paleontologická laboratoř.

Veleještěři jsou vsazeni do odpovídajícího prostředí, dávno vyhynulé ryby a mořští živočichové defilují před našima očima, jako bychom vstoupili do stroje času. Kostry, vyproštěné ze zakletí dávných sedimentů, náhle ožívají v plném rozměru a propůjčí celému prostoru atmosféru časů minulých.

Tedy pro pořádek.  Jednoznačně průkopnický československý film Karla Zemana Cesta do pravěku byl natočen v roce 1955. Obraz od Zdeňka Buriana, který jsem víceméně náhodou vybral a přiložil, byl vytvořen v roce 1970. Royall Tyrell Museum bylo otevřeno v roce 1985 a film Jurský park byl natočen v roce 1993.

K muzeu přiléhá obchod s upomínkovými předměty, plakáty, hračkami a knihami. Lze zalitovat, že mezi knihami není například žádná s ilustracemi Zdeňka Buriana. 

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?