Obyčejná otázka

Zdeněk Hanka » Blog » Obyčejná otázka
29.9.2017, Zdeněk Hanka

Nejspíš bylo v pondělí toho 28. září 935 zataženo. V každém případě politická situace slunečná nebyla. 

Tehdy Sasko stálo proti českému celku v jisté opozici, chtělo mít silný vliv a prosazovalo své zájmy násilím. Slovanské celky byly poraženy na územích dnešního Německa a v povodí Labe. a Sasko expandovalo hlouběji na Východ. Taková politika nemohla být příznivá pro český národ. Tlak saské a bavorské moci dosahoval až k Praze a tehdy mladý kníže Václav uzavřel mírovou smlouvu s Němci.

Nejsem historik a v tomto smyslu mám pouze obecné vědomosti, které jsem si doplnil přesnějšími daty. Netroufám si proto hloubat nad motivací, která vedla Boleslava, Václavova bratra, aby mu sáhl na život v době koexistence českého národa vedle Němců – jde asi o vhodnější termín, než přímo užít pojem mír. V každém případě Boleslavovi bratrovražda ve Staré Boleslavi zajistila vládu na čtyřicet let. Získal přídomek Ukrutný a vedl několik válek, včetně s vojsky saskými.

Zavraždění Václava se možná nestalo historickým mezníkem. Šlo ale o akt násilí na panovníkovi, byl to zločin, který zůstal nepotrestán. Tato skutečnost a také popsání určitých zázraků vedlo k tomu, že Václav byl později prohlášen za svatého a stal se patronem České země.

Tady sáhnu po encyklopedických faktech a shrnu z nich memento pro dnešek.

Připomenutí hanebné vraždy na českém panovníkovi oficiálně připomněl Tomáš G. Masaryk v roce 1929. Na tuto tradici navázala nová Česká republika a tady budu přímo citovat z Wikipedie.

Vyhlášení dne státním svátkem bylo navrženo na základě usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České z 24. března 2000. Výbor zvolil pro státní svátek označení „Den české státnosti – Svatý Václav”. Při druhém čtení návrhu zákona se k tomuto dni vyjádřil nejprve tehdejší premier Miloš Zeman, který svátek s ohledem na historický kontext nepřímo označil za symbol servility a kolaborace. Poslanec Vojtěch Filip poté navrhl vypuštění tohoto dne ze seznamu státních svátků uvedených v návrhu zákona. Nakonec navrhl poslanec Vlastimil Tlustý, aby svátek nesl pouze označení „Den české státnosti“.

Ptám se tedy - může být připomenutí nepotrestané bratrovraždy českého panovníka, patrona české země, klasifikováno jako projev servility?

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?