A je to tady

Zdeněk Hanka » Blog » A je to tady

16.1.2018, Zdeněk Hanka

Nerad, doopravdy nerad se pouštím do látky vztahující se k veřejnému životu. Jenomže na stůl a do diskuse se dostanou témata tehdy, když jsou nějakým způsobem nemocná. Proto to téma otvírám.

Česká republika stojí před druhým kolem prezidentských voleb. Mezi oběma kandidáty půjde o souboj, který bude nerovný. Nerovný tím, že zvolené zbraně, lze-li to tak označit, nebudou shodné. Na jedné straně snaha o kultivovaný objektivní projev, upřímnost v názoru, exaktnost daná letitou vědeckou prací spolu s jistou nezkušeností politickou a na druhé straně se obnaží sarkasmus, ješitnost, rány pod pás, bezuzdné účelové fantazírování, osobní emoce a politická prohnanost a protřelost.

Určitě by byla na místě sociologická studie s úkolem zjistit, kdo jsou voliči Miloše Zemana. Odpověď na takovou otázku asi nejlépe poskytne sám Miloš Zeman. Nemám v úmyslu ho jakkoli zesměšňovat a tím méně jeho voliče, chci se na něj podívat spíše zblízka.

V souvislosti s volbami se nabízí několik otázek. Především se ptám, záleží mi na úspěchu, prosperitě a důstojnosti země, pro níž volím prezidenta nebo chci jen uspokojit něčí osobní ambice? Mám opravdu rád, upřímně, poctivě a srdcem českou zemi? V případě kladné odpovědi se ptám, co skutečně dobrého pro Českou republiku vykonal Miloš Zeman?

Od začátku.

V době rozbujelého socialismu existovala instituce Prognostický ústav.  Vznikl roku 1984 na základě usnesení vlády ČSSR č. 10/1983 na popud generálního tajemníka ÚV KSSS a šéfa KGB Jurije Andropova. Organizační struktura, personální obsazení vedoucích funkcí i míst výzkumných pracovníků jsou doposud neznámé, stejně tak jsou neznámé výzkumné cíle a úkoly. 

Právě v instituci, kde se tvoří prognóza, tedy očekávaný vývoj ve společnosti, bych očekával plán.

Troufnu si vyslovit hypotézu, pravděpodobně s celou kohortou dalších shodně uvažujících lidí, že při očekávaném pádu totalitního režimu byl ve druhé polovině osmdesátých let nastolen plán.

Plánem „A“ mohla být Adamcova vláda, kdo si pamatuje, ten si pamatuje. Dobrotivý komunista Ladislav Adamec měl být stravitelným cukrátkem. Takový plán byl však brzy odmítnut a nebyl realizován. Pak tedy měl přijít na řadu plán „B“.  Mezi zaměstnanci českého Prognostického ústavu byli mimo jiné i Václav Klaus, Vladimír Dlouhý, Miloš Zeman za ředitelování Valtra Komárka. Všichni jmenovaní v listopadu 1989 pronikli do Občanského fóra a jeho prostřednictvím získali i politické a vládní funkce, později se infiltrovali do různých politických stran (Klaus – ODS, Dlouhý – ODA, Zeman – ČSSD, Ransdorf zůstal v KSČ).

Je snadné pro člověka bezesporu vysoce inteligentního jakým je Václav Klaus podívat se kam kráčí dav a postavit se do jeho čela. Přiznám se, že jsem Václavu Klausovi zpočátku velmi přál. Zdál se být osvětlením nové cesty. Stal se předsedou politické strany, ministrem financí, předsedou vlády, předsedou poslanecké sněmovny i prezidentem. V pohledu zpět se však nemohu ubránit rozpakům. V případě privatizace, bezesporu potřebné myšlenky, odmítl povinnost kupců prokazovat původ peněz. To vedlo ke ztrátám, podvodům, zklamání lidí a obvinění rodící demokracie samotné. V době potřeby sjednocení Evropy bylo Masarykovo Československo rozťato vedví a finální tečkou za Klausovou vládou byla neúměrná amnestie. Výsměch snahám policie, soudnictví i veřejnosti.

Podobně pak pronikl do klíčových postavení Miloš Zeman, který úkol převzal. Země rozprodává trvalé hodnoty, společnost je ostře názorově rozdělená a nepokrytě míří do náruče Ruska a Číny. Staré známé Rozděl a panuj. Úkol „B“ je tedy splněn? Bravo. Oba dva státníci si mohou plácnout „high five.“

Lacinou, rychlou a poměrně spolehlivou cestou k získání hlasů je mluvit zemitým jazykem voličů, ke svému voliči se přilepit.  V daném případě vulgaritou, pivní letorou a podívat se, jaký drží prapor.

Tábor voličů Miloš Zemana nutně musí tvořit nějaký segment společnosti, který přehlíží morálku, důstojnost veřejného vystupování, státnickou odpovědnost, ubohou reprezentaci vlastní země, urážení, lež, prázdný sarkasmus a zřetelné upřednostňování osobní mocenské hamižnosti. Jak to, že v kulturním světě je Miloš Zeman předmětem posměchu a ve vlastní zemi se těší přízni mnoha lidí?

Ta hlavní, a asi jediná, visačka, kterou si chce Miloš Zeman koupit přízeň voličů, je boj proti imigrantům.

Podívejme se na daný problém lupou.

Nikdo rozumný nechce terorismus. Všichni chceme žít v míru, lásce, bez obav cestovat letadlem, nikdo nechce žít ve strachu. Troufám si tvrdit, že tento postulát platí bez rozdílu politického smýšlení. Brutalita a zbabělý zákeřný teror je primitivní atavismus, který v soudobé civilizaci nemá místo. Bojujme účinně proti teroru všude a nesmlouvavě.

Je to snad něco, co dělá Miloš Zeman? Vůbec ne. Zneužívá pouze vlny strachu. Vždyť boj proti násilí a teroru je právě ten esenciální důvod, proč Evropa musí ve vlastním zájmu držet pohromadě a s ní celý moderní Euro-atlantský svět.

Migrace má ale jiný původ. Je to demografický jev. Skutečnost, která je realitou a budoucností, ať už z toho má někdo radost nebo nemá. Nejde o prosté dělení na „vítání“ a „nevítání“ migrantů. To by prognostik měl vědět. Populace v zemích, které nedokážou zvládnout vlastní ekonomiku, se dramaticky rozrůstá. Nezměníme to. Rodiny tam mají mnoho dětí a počet obyvatel roste stále strměji. To je fakt. Je pošetilé si představovat, že jedno malé území se ubrání takovému jevu. Velice nerad to říkám, ale brzy bude nést planeta Země dvacet miliard obyvatel, dominantně z řad právě z těch zemí, které jsou ideově a ekonomicky problémové. Je nemilé být prorokem špatných zpráv. Miloš Zeman to musí velice dobře vědět.

Strategicky moudrým přístupem je tedy odpovědná příprava na tento neodvratný jev. Úsilí je třeba napřít do schopnosti umět rozlišit velice podrobně a přesně kdo je kdo. To je vlastní jádro problému. Pro tuto cestu, která je fakticky jedinou nezbytností, Miloš Zeman nedělá zhola nic. Zorganizoval snad tým demografů, islamologů, zdravotníků, epidemiologů, ekonomů, zemědělců, opravdových prognostiků, odborníků na evropské a světové úrovni? Připravuje svou zemi na budoucnost nebo jen dělá líbivého papírového hrdinu z hradní pevnosti?

Ptám se vás, milí voliči Miloše Zemana. Máte náhled? Dokážete se objektivně podívat na svého kandidáta a dokážete přestat oceňovat jeho vulgární slovník a umíte se podívat spravedlivě na zájmy své vlastní země? Vždyť právě o vás, milí voliči, se vyjadřuje váš kandidát s despektem, pyšně a arogantně.

Stojíte před druhým kolem voleb. Dopřejte své zemi zotavení a nadechnutí čerstvého vzduchu. Teď je ten čas, abyste se rehabilitovali ve vlastních očích a tváří v tvář vašim dětem. Miloš Zeman nebyl, není a nikdy nebude dobrým prezidentem země, kterou, jak věřím, všichni máme rádi. 

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem
Jitka Kejřová - 16.1.2018 05:58
Autor blogu naprosto přesnĕ popsal situaci, která v Česku nastala. Přestože žije 7 777km od Prahy cítí s námi, s voliči profesora Drahoše.Dĕkujeme za rekapitulaci posledního čtvrtstoletí našich novodobých dĕjin.Pojďme všichni k volbĕ nového prezidenta s jasnou vizí.
Odesláno z IP: 93.153.61.155