Pavučina sestává z vláken

Zdeněk Hanka » Blog » Pavučina sestává z vláken

2.4.2018, Zdeněk Hanka

První náznak byl jemný, jako stopa v prachu, přehlédnutelný jako šedivá mlha na vzdáleném obzoru a nenápadný jako zvolna unikající plyn.

Koncem sedmdesátých let se ve městě Poona na západním pobřeží Indie začala formovat komunita, která chtěla jiný svět. Takový, v němž by si všichni byli rovni, žili v lásce a míru, vzájemném porozumění a úplné svobodě. Dokázali odhodit všechny normy, které oklešťují lidské svobody, zbavili se zábran, které přirozenost člověka jen svazují a působí mu utrpení. V čele hnutí stál duchovní guru a učitel Rajneesh. 

Původním jménem Chandra Mohan Jain, nejstarší z jedenácti dětí, přikládal svůj způsob vidění světa vlivu svého dědečka z matčiny strany. Právě ten ho vedl ke svobodnému myšlení, k přirozené odvaze vyslovit svůj názor. Není proto překvapující, že takový rys rebela mu působil potíže s pedagogickým sborem. Navzdory patáliím se svými lektory vystudoval s vyznamenáním filosofii na Universitě v Sagaru. 

Rajneesh v šedesátých letech, tehdy jako třicetiletý, putoval napříč Indií a razil své učení o úplném otevření se svobodě. Jeden z pilířů jeho náhledu na svět byla i neskrývaná sexuální svoboda. I tato součást jeho filosofie svou přirozenou silou přitahovala nové a nové stoupence. 

V roce 1970 v Bombaji už dokázal okolo sebe v pozici duchovního guru zformovat své následovníky, neo-sannyasins a tehdy vzniká organizované hnutí. 

V  sedmdesátých letech se přesunul, spíše ze zdravotních důvodů, do města Poona, kde přednášel a vedl meditace. Koncem sedmdesátých let už prostor v Indii přestával stačit a v roce 1981 Rajneesh se svými stoupenci zamířil přes oceán do Spojených států amerických. 

Za své nové sídlo si zvolili farmu nedaleko vcelku nepatrné osady Antelope ve státě Oregon, kde na počátku osmdesátých let žilo několik desítek místních obyvatel. Nová komunita se výrazně lišila od navyklého života v oblasti. Na farmě, kterou koupili, se oddávali svému pojetí života. Přesněji, ve vzdálenosti asi dvacet kilometrů od Antelope zakoupila Rajneeshova mluvčí Ma Anand Sheela pro potřeby následovníků dvě stě šedesát čtverečních kilometrů půdy okolo Big Muddy Ranch.  

Jejich jednoduché červené tuniky zvolna začínaly převládat nad obvyklými místními stetsony a tuto ranou fázi lze přirovnat k hnutí hippies z let šedesátých. Odkaz na generaci beatniků se svobodou vyjádření slovem niterné touhy, zdá se být přirozenou potřebou člověka, drženého pod nějakým tlakem. Ostatně, květiny, příklon k vegetariánství, odmítnutí násilí, bezbřehé přátelství každého s každým a volná láska dominovaly a staly se základními kameny ideálů v mnoha epochách. Také v případě Rajneeshova učení se rozesmáté tváře šťastných soukmenovců, filosofie míru, život bez násilí a všeobecné dobro staly nakažlivým náboženstvím. 

Guru Rajneesh, později  známý jako Osho, se stal uctívaným kultem, mužem, který pronášel své myšlenky jen zřídka. Jeho mluvčím se stala půvabná a velmi inteligentní Ma Anand Sheela. Její nakažlivý úsměv a pohotovost při komunikaci ji postavily do situace nepsané vůdčí postavy celého hnutí. 

Během raných osmdesátých let se osada rozrostla v město, které zapustilo svůj vliv i do městečka Antelope. Obyvatelé jen s rozpaky přijímali rychlý vzestup komunity a tichý vpád do jejich poklidných životů. Nově přícházející stoupenci nabyli počtu několika tisíc a stali se tak nepřehlédnutelnou množinou. Jejich červené kamisety najednou byly všude. Celá komunita překvapivě rychle bohatla, za prostými červenými lehkými tunikami by leckdo těžko očekával flotilu dvaceti luxusních vozů Rolls Royce. Stoupenci víry dosáhli vlivu, který jim umožnil přejmenovávat ulice a ovlivňovat stávající zvyklosti v kraji.  S využitím amerických zákonů založených na demokracii, přímo před očima místních obyvatel začaly vyrůstat nové restaurace,  banky, obchodní sítě, zdravotní střediska, nervová centra, založená na jiném vnímání životních potřeb. Mezi původním místním obyvatelstvem vzrůstal neklid, rozpaky, zmatenost a také váhavě rostoucí odpor. 

V té době došlo k založení požáru hotelu v Portlandu, správním středisku státu Oregon. Hotel však patřil komunitě, následovníkům velkého guru Bhagwana Shree Rajneeshe, v té době zvaného Osho, což znamená vůdce či učitel. Ten byl uctívanou postavou, osobností, která neslevila z původních principů. 

Skutečná táhla však ovládala Ma Anand Sheela. Požár hotelu v Portlandu okamžitě přijala jako spouštěcí moment pro ozbrojování komunity. Svými přesvědčivými projevy vyvolala v komunitě pocit ohrožení a naléhavou potřebu výcviku se zbraní v pohotovosti. V rukou stoupenců se objevily zbraně a munice v ohromujícím množství a členové komunity nacvičovali střelbu z automatických zbraní a ostatních palných zbraní na terče v podobě postavy. 

Blížily se volby a nové komunita si potřebovala zajistit demokratickou cestou dostatečně silnou pozici v zákonodárných institucích. Ma Anand Sheela s trvalým úsměvem, který začínal připomínat spíše škleb, výsměch a diagnózu, skryta ve stínu velikého Osho, určovala pravidla. Po území státu Oregon i za jeho hranicemi se rozjely autobusy a začaly svážet bezdomovce a lidi citově zranitelné a snadno ovlivnitelné. Dokázala je přesvědčit, že jim byla upřena lidská důstojnost, která jim může být přiznána jen v komunitě. Tam skutečně dostali jídlo, pocit respektu a možnost promluvit. Počet upřímných stoupenců se tak zvyšoval. V souladu se zákony, platnými ve státě Oregon se tito lidé stali legitimními voliči a mohli tak s převahou zajistit obsazení správních a výkonných křesel podle představ vedení komunity.

Na pozadí trvalého, měkkého úsměvu Sheely se chystal hrůzný čin. V laboratořích komunity byla pomnožena Salmonella, aby kontaminací salátů v restauracích oslabila voličskou základnu. Tento nelidský bio-teroristický akt promtně upoutal na lůžko sedm set padesát nic netušících obyvatel města Dalles ve státě Oregon, než se podařilo zakročit.

Aktivity „mírového hnutí“ teď už byly nepopiratelně v kolizi se zákonem a tehdy mohla začít jednat policie a FBI. Přibližně v té době Osho naznal, že je čas, aby jeho duše opustila nemocné tělo. Údajně chtěl odejít ze života a ruka, která měla tento krok velikému guru usnadnit, měla patřit jeho osobnímu lékaři. Tady zasahuje opět Sheela. Přesvědčila jinou stoupenkyni, aby v zájmu zachování Rajneehova života ze světa pomohla naopak zmíněnému lékaři. Čin se téměř podařilo dokonat injekční stříkačkou, lékař však útok přežil. 

V polovině osmdesátých let se půda pod komunitou v městečku Rajneeshpuram začínala vážně chvět, zákony byly porušeny, na stůl přišlo také pátrání po finančních zdrojích, které umožnily tak úžasný rozkvět. 

K překvapení všech dne 14. září 1985 Ma Anand Sheela s okruhem nejbližších beze slova rozloučení zmizela. Osho sám byl pohoršen a překvapen, cítil se dotčen a podveden. Sheela považovala Evropu za bezpečné útočiště, za nejvhodnější považovala Švýcarsko a Německo.

Sheela byla dopadena a odsouzena na dvacet let za pokus o vraždu, žhářství a porušení dalších zákonů. Po dvaceti devíti měsících byla propuštěna za dobré chování. Založila si dva domovy pro důchodce, ale tam už moje pojednání nesahá.

Do vyšetřovací vazby se dostal také Osho, který čelil podezření z konspirace, ale zde chci své zamyšlení opustit.

 

Po letmém seznámení se s osnovou skutečného příběhu nabízí se několik otázek, na které patrně nelze najít jednoznačnou odpověď. Podobný dějinný model jistě najdeme v řadě období a bezpočtu míst na naší planetě. 

 

Ptám se a odpovědi neznám. 

Přináší sblížení dvou různých kultur zákonitě třaskavé ovzduší?

Chce každé zformované hnutí, definované nějakým symbolem, vůdčí postavou a ideovou osnovou vnutit svou pravdu zbytku světa?

Je to nakonec rozkol ve vlastních řadách, který zákonitě způsobí krach?

Protože na počátku každého revolučního kroku je myšlenka, která se zdá být pozitivní, prospěšná, krásná a potřebná, je to snad odklon od původního ideálu, který zavede celý „projekt“ na morální, etické a protizákonné zcestí?

Jakou roli má ovlivnitelnost široké masy lidí a jak vypadá mozek davu?

Nejsou všechna hnutí, unie, náboženství, všechny strany a doktríny v zárodku militantní už jen tím, že se zformovaly?

Stojí pokaždé v čele „spravedlivého pochodu“ ten, kdo původní myšlenku přinesl, anebo ambiciózní stoupenec chtivý moci, který si nasadí čepici vůdce, přiměřeně myšlenku zkomolí a převezme prapor?

Mohou se objevovat a následně hynout nová lákavá hnutí v souladu s Darwinovými principy evoluce, založenými na přirozeném výběru?

Je vůbec možná kompatibilita odlišných učení a kde je hranice mezi tolerancí a nepřijetím?

Dokážeme rozeznat skutečné motivace na obou stranách?

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem
Jitka Kejřová - 5.4.2018 04:42
Pane Hanko, myslím si, že nejste sám, kdo neumí odpovĕdĕt na tyto Vaše otázky.Já jen vím, že mezi nebem a zemí existuje cosi " co nĕkdo řídí" a že ve vesmiru se žádné přaní neztrati a proto si přejme " co nejvice".
Odesláno z IP: 93.153.61.155