Hraběnka

Zdeněk Hanka » Blog » Hraběnka

23.5.2018, Zdeněk Hanka

Vlídným a laskavým strojem času jsme se přenesli do let minulých, do onoho období, nad kterým dnes jen kroutíme hlavou.

Je řeč o letech padesátých. Obvykle čteme stránky učebnic dějepisu anebo noviny z té doby s bolestí u srdce. Myšlenka na všechny ty, jichž se doba hrozivě dotkla, v nás pak zůstává po dlouhé hodiny. V případě divadelní hry Hraběnka se podařilo něco unikátního. Ivan Hubač dokázal i do pochmurné doby, kdy oblohu zastínil rudý prapor, vnést humor.  Skutečnost, že téma a zápletku známe z filmové verze Jiřího Hubače pod názvem Zámek v Čechách, přinesla komfort soustředění se na dialogy a herecké akce. 

Měl jsem tu čest sedět na dotek k jevišti divadla Palace při premiéře a mohl tak vychutnat hereckou bravuru všech těch, jejichž postavy nám Ivan Hubač nabídl. 

Hladce plynoucí děj na pozadí doby plošného znárodňování spolu s vtipnými promluvami, dovolují podívat se na onu dobu se shovívavým úsměvem a s převahou. Právě nadhled zdůrazní absurditu striktního režimu, bloudícího v zajetí slepých dogmat. Strach, vedoucí k podbízivosti a zbabělé licoměrnosti stojí vedle občanské kuráže a obyčejné chytrosti, aristokratická hrdost a noblesa naráží na otrockou tupost podrobivých úředníků. Humor spolu s lehkostí autorova pera znamenitě odkrývá nesmyslnou poslušnost uvnitř společnosti v kleštích totalitního řádu. 

Herci si vychutnávají plasticitu postav, jejich jednání je dokonale přirozené, takže hloubka brilantních dialogů vynikne zřetelně a srozumitelně. 

Kontakt mezi hledištěm a jevištěm byl zdravě hmatatelný a jistě to nebylo pouze proto, že šlo o premiéru. Bezprostřednost a věrohodnost celého dramatu dala divákům možnost stát se od prvního zvednutí opony jeho přirozenou součástí. Není proto divu, že opakované ovace ve stoje bránily představitelům na jevišti odejít do šaten. 

Skvělý kus, který se zcela jistě zařadí po bok legendárních divadelních her, na které se nezapomíná. 

fotografie: Lucie Vítková

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?