Hemživost

Zdeněk Hanka » Blog » Hemživost

26.7.2018, Zdeněk Hanka

V nevázané a uvolněné konverzaci přišla řeč na porovnání obou břehů Atlantiku, jde-li o vyhledávané osobnostní kvality mezi oběma pohlavími. Diskuse prokázala nadčasovost a věčnou aktuálnost tématu. Je dlužno uvést, že diskusní strany byly zastoupeny rovnoměrně. Nabídnu nepatrnou tresť, vzešlou ze zmíněného hovoru. 

Je léto a nelze popřít, že nejen rozkvetlá příroda s teplými večery, ale i pohled na lehké letní šaty nad pružnými lýtky potěší. Kupodivu nejen mužské oko. Přiznejme však, že letora javorového listu takového potěšení moc nedopřává. Skrývá víc, než je třeba, což vede k jisté sklíčenosti, až k tichému brumlání pod vousy. Evropa je v tomto smyslu zdravým předvojem. Pokud krásná malá země v samém horkém uzlu Evropy mnohé vzory zpoza oceánu kopíruje, ať neopisuje ten upjatý konzervativní model západního břehu a zůstane svou. Na tomto bodě se souhlasně potkala obě vidění. 

Sonda prokázala, že význačnou obecně vyhledávanou kvalitou je smysl pro humor. Rozdíl v jadrnosti obou však naznačí popsání jednoho jako „mít buňky“ pro legraci, švandu, špás, šprým či žert, zatímco ten druhý přiléhavě vystihuje výraz smysl pro srandu. Netroufám si vyslovit vítaná a vyhledávaná kritéria platná pro ženy. Zarmoutil bych totiž možná ty z žen, které uvedená kritéria nesplňují. 

Pojďme se proto podívat lupou na mužské kvality. 

Stranou, tak trochu k mému překvapení, zůstala upravenost zevnějšku. Budiž. Na stůl se však v přátelské slovní přestřelce dostaly hodnoty jakými jsou věk, finanční zajištění, obsah lebky a jejich vzájemné kombinace. 

Vzniklé sestavy, které z diskuse vzešly, byly poučné. 

Starý, bez peněz a s prázdnou hlavou – to může být například neúspěšný a opakovaně dopadený zloděj. Přitažlivost je obecně nulová. Snad krátkodobě zachytí svůj nečistý drápek u podobně vybavené osoby přibližně opačného pohlaví. 

Muž starý, rovněž stižený chudobou, avšak moudrý a vzdělaný může být osudem nepochopeného básníka, filosofa, melancholického umělce anebo muže rozvedeného, třeba i po několikáté, který svou měkkou povahou nadobro přišel o všechno. Poeta má naději získat přízeň asketické intelektuálky, zahloubané v bizarní víře, zajímající se o jsoucno, ženy, která se odívá do jednoduché tuniky, jí prosté pokrmy z obilnin a ve vlasech má rmen.

Stařec, který je naopak zámožný, avšak s hlavou veskrze zbytečnou, je ten, kdo neuvěřitelnou náhodou vyhrál nebo zdědil bohatství. Může to být i konjunkturálním krátkodobým úspěchem na výsluní vynesený člověk, který zaujal na YouTube nějakým kuriózním kouskem a v důsledku toho byl zván tu i onde. Do dané kategorie může hladce zapadnout i vrcholný politik. Takový adept získá přízeň mladé žínky, která velmi dobře ví, jak se svět otáčí.

Kmet, který je bohatý a navíc vzdělaný, moudrý a k tomu i inteligentní je například podnikatel. Zde může dojít ke zvláštnímu úkazu, podobnému hysterezní smyčce. Tedy takový podnikatel, který je navýsost poctivý, čestný a rozumí své práci a dožije se stáří v úctě a vážnosti. Anebo naopak je to podnikatel, který má podvodnické ambice, ale je natolik rafinovaný a chytrý, že uniká. Slovy klasika – Na zloděje zákon bývá krátký a zlodějíčka chytá do oprátky. Takový jedinec snadno získá náklonnost žen navzdory věku. Otázkou zůstává, zda o to má zájem. 

Podívejme se podobně na muže mladé, jinochy, kteří právě překročili práh dospělosti.

Vezměme pro příklad nejprve toho, kdo je mladý, leč chudý a navíc mu shůry nebylo dopřáno. Spadá sem ten, který se snad pokusil studovat, ale mentální nápor nezvládl, školu opustil. Může to být mladík, pocházející z chabého, nepodnětného, sociálně neduživého zázemí. Usmívá se tehdy, když se usmívají ostatní, pokud slyší anekdotu a všichni propuknou v nespoutaný smích, zasměje se také, ale pak se zeptá, jak to bylo dál. Ten se rozhlíží po partnerkách ze čtvrté ligy. Tam může nalézt vztah. Svůj život řídí podobně jako sněhová vločka s touž mírou odpovědnosti. 

Mladý muž, který zná bídu z přímého doteku a přitom jeho mysl je zdravě nabitá inteligencí, může být například revolucionář, který chce napravit svět, ví jak na to a nikdo mu nerozumí. Zná díla Hegela, Marxe, Feuerbacha, Fouriéra, právě tak jako myšlenky Senekovy. Zatoužit po takovém typu může studentka jazyka Aztéků a budou spolu šťastni, protože materiální statky bez zájmu míjejí.

Šarmantní mladý muž, pohybující se ve štědrém světě pohodlí a dostatku, avšak mysli mdlé, je ten, který se narodil s pověstnou stříbrnou lžičkou v ústech. Neví, jak se to přihodilo, ale považuje to za přirozené, jiné prostředí než v oblacích nezná. Jeho život je jednoduchý, dokud ho objímá vřelá náruč Štěstěny. Takový snadno zaujme na první pohled v zásadě libovolnou partnerku. Déle s ním však vydrží pouze taková, která nemá jiné nároky, než materiální, anebo také dívka prohnaná a v tom smyslu i cílevědomá.

Konečně mladý muž, ztepilý, urostlý, finančně silný a navíc bdělé a rychle řadící mysli je tím vysněným ideálem, kterých je tak málo. 

Do takové role - jak zaznělo slovo závěrem - se muži zhusta stylizují. Ovšem, předstírat bystrého ducha je možné jen do první promluvy. Zdání finanční jistoty tam, kde chybí, lze jen chvíli. A s pokročilým věkem je třeba se smířit a pošetilou škrabošku mládí je rozumné odložit.

Teď už zbývá jen otázka, zda se my, zdravě rostlí a ztepilí jinoši se umíme vždycky správně zařadit.

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?