Živé zrcadlo

Zdeněk Hanka » Blog » Živé zrcadlo

6.9.2018, Zdeněk Hanka

To se přihodilo letos v srpnu, protože srpen je čas úrody.

Nit se začala odvíjet v roce 2014. Tehdy seděli Kassie a Nick v téže posluchárně Grand Valley State University na přednášce z psychologie. Přednášející profesor tehdy rozebíral shodu mezi jednovaječnými dvojčaty v různých ohledech. Zeptal se studentů, zda je v posluchárně přítomen někdo, kdo má identické dvojče. Zvedly se dvě ruce. Nick se ohlédl za sebe a shledal, že přímo za ním sedí studentka Kassie. Podle Nickových vlastních slov, když se na ni podíval, bylo mu hned jasné, že vkročil do příjemných srdečních trablů. Právě tak Kassie, když se na ni otočil Nick, zaznamenala teplo okolo srdce. 

Krátce na to Nick vyzval svého bratra Zacka, identické dvojče, aby se na facebooku podíval, jak vypadá Kassiina sestra Krissie. Souběžné žhavé vztahy se rozjely svými směry a oba páry s potěšením shledaly, že navíc byly vedeny ve svých rodinách k týmž životním hodnotám. Obě dvojice trávily většinu času společně, přesto každý z nich chtěl vedle toho být také individualitou.

„Jsme jiní, máme velmi podobné zájmy, přesto jsme jiní, každý jsme svůj, proto se máme tak rádi.“ Sdělila Krissie pro periodikum Citizen Patriot. Shodně se vyjádřil i Zack.  Bránili se obrazu vzájemných kopií. Svatby proto chtěli uspořádat odděleně. Bylo to pošetilé, protože zjistili, že seznamy pozvaných hostů jsou vlastně totožné. Na svatební cesty se vydali zvlášť, každá dvojice jela na líbánky nezávisle na sobě svou vlastní cestou. 

Čtvrtý den oddělených svatebních cest se obě dvojice potkaly v Disney Landu. Svatbu měli letos v srpnu.

Je opravdu život jen náhoda?

Obraťme v kalendáři list. 

Brittany a Briana se setkaly s Joshem a Jeremym vloni v srpnu na Twins Days Festivalu v Twinsburgu ve státě Ohio. Obě sestry na festival jezdily pravidelně od roku 2011, zatímco bratři Josh a Jeremy do Twinsburgu zavítali poprvé. Briana vzpomíná, jak ji Brittany tehdy vzala za zápěstí, aby ji upozornila na oba bratry, kteří se tam pohybovali mezi ostatními účastníky. Pak už Brittany s Brianou na bratry po celou dobu programu nenarazily. Až teprve poslední den slavnosti se přes celou festivalovou dvoranu jejich oči setkaly. Dvojice sourozenců se do sebe vzájemně zahleděly a tehdy se rozhořely ve čtveřici srdcí plamínky. Všichni čtyři se spíše společensky dohodli, že se příští rok na festivalu v Ohiu opět potkají.  Josh a Jeremy tak dlouho ale čekat nechtěli. Vydali se z Tennessee až do Virginie, aby sestry navštívili.

Všichni čtyři věděli, že je čeká báječný život s těmi, které Osud – který, jak známo, má smysl pro hru -  tak šťastně spojil. Jeremy a Josh s prsteny v krabičkách poklekli v témže okamžiku a obě sestry shodně souhlasily. 

Společné „ano“ vyslovili všichni čtyři letos na počátku srpna – kde jinde než na Twin Days Festivalu v Twinsburgu. 

Lze očekávat, že děti takových manželských párů budou mít k sobě blízko nejen věkem a podobou, ale pomyslně také telepatickým propojením.

Anebo propojením opravdovým? To je dráždivá představa, která vzrušuje veřejnost od nepaměti a od osmnáctého století alespoň částečně seriózně a systematicky. Z řady pramenů založených tak, že splňují kritéria moderního výzkumu, budeme asi zklamaní. Nemůže nás totiž udivit, že identická dvojčata mají shodné návyky, talent, koníčky, týž vkus. Mají shodnou genetickou výbavu a vyrůstala v témže prostředí se shodnými principy výchovy. 

Jak je to ale s telepatií? Mezi senzačními případy, které se vyprávějí okolo táborového ohně, najdeme jen zlomek doložených v odborné literatuře. 

Něco však přece. 

V roce 2009 tehdy patnáctiletá Gemma Houghton vycítila mimoslovní imperativ, který ji přiměl běžet do koupelny za svou sestrou Leannou, dvojčetem. Nalezla ji ve vaně ponořenou pod hladinou, se  rty modrými a v bezvědomí. Okamžitě ji vytáhla z vody, zahájila kardiopulmonální resuscitaci a přivedla ji zpět k životu. Na vině mohla být epizoda epileptického záchvatu, cokoli. Jisté však je, že bez onoho vnitřního pokynu by Leanna zemřela.

Snad jde jen o střípky. Protože jsou však doloženy, nelze jim upřít váhu.

Aiya je matkou dvou identických dvojčat Ethana a Gabriela. Když byly chlapcům čtyři roky, vypravila se Aiya s malým Ethanem za svou matkou, babičkou obou chlapců, aby odtud vyzvedla Gabriela. Zcela mimo jakoukoli souvislost Ethan řekl matce, aby vyzvala Gabriela, aby se oblékl jak se patří. Aiya z toho byla trochu zmatená, přesto zavolala své matce a zeptala se, jestli má s Gabrielem nějaké potíže. Ta jí odpověděla, že Gabriel se odmítal obléknout. Vzdoroval a chtěl zůstat v pyžamu.

Na jiném místě je doložený jiný podivný úkaz. Dva identičtí bratři měli rozdílné zájmy. Jeden z nich hrál fotbal, zatímco druhý studoval hru na kytaru. K údivu okolí i samotných bratří, sportovně založený bratr vzal do ruky kytaru, a třebaže neprošel žádnou průpravou, hrál téměř tak dobře, jako jeho bratr. 

Podobných příkladů psychologové popisují víc. Není jich záplava, ale zato jsou doloženy. Jak ale vlastně vypadá takový experiment?

Guy L. Playfair v rámci televizní show v roce 2003 emocionální propojení demonstroval následovně. Richard a Damien Powlesovi jsou identická dvojčata. Oba dva muže od sebe izoloval, takže jakýkoli přímý kontakt byl vyloučen. Zatímco Richarda umístil do zvlášť upraveného prostoru s kbelíkem ledové vody, Damien byl připojen na polygraf. Ani jeden nevěděl, jak bude pokus postaven. Pak vybídl Richarda, aby ponořil ruku do ledové lázně. Přesně v tu chvíli byly zaznamenány změny v Damienově polygrafickém vyšetření.

Podobně byly od sebe izolovány v roce 1997 při televizní show sestry Elaine a Evelyn Dovey. Elaine byla zavřena do zvukotěsného prostoru, kde poklidně seděla. Řízeně, avšak pro Elaine nečekaně, v její blízkosti bezpečně explodovala malá nálož, doprovázená jiskrami a kouřem. Právě v tu chvíli zaznamenal polygraf u Evelyn změny takového rázu, že zapisující jehla vyletěla mimo záznamový papír.

Pokud by se měla všechna data a získaná pozorování systematicky roztřídit, pak lze s vysokou mírou jistoty připustit, že mimoslovní propojení mezi jednovaječnými dvojčaty existuje. Vystoupí a uplatní se však jen tehdy, když je to potřeba, v okamžiku volání S.O.S.

Jen velmi málo pořád víme. 

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem