Datum, které změnilo svět

Zdeněk Hanka » Blog » Datum, které změnilo svět

10.9.2018, Zdeněk Hanka

Jedenáctého září toho roku se zviditelnilo to, co dříve bylo latentní. A tak nechám, když dovolíte, shovívavá čtenářko a můj trpělivý čtenáři, promlouvat myšlenky.  A s nimi ilustrační obrázek. 

Kde to všechno začalo? 

Svět je názorově různorodý,  ale to vždycky byl. Některé názory, vidění a způsoby života jsou vzájemně slučitelné, jiné ne. Jenomže už víme, že ustupování nikdy nevedlo k ničemu dobrému a pathos není na místě.

Postřehli jsme všichni, že zprávy o světovém dění nejsou vždycky objektivní. Jejich názorové vyznění totiž určuje ten, kdo je píše a obalovat je růžovou vatou je právě tak škodlivé, jako věci zveličovat a strašit. Vyhýbat se hořlavému tématu je únik do slepé uličky a polopravda je horší než lež a jen prohlubuje nedůvěru k médiím. Neinformovanost je živnou půdou pro nekontrolovatelné emoce, štěpení společnosti a strach. 

Kořen všeho je skutečnost, že počet obyvatel na Zeměkouli roste v posledních desetiletích víc, než kdy dřív. Jestliže se počet obyvatel zvyšuje, je přirozené, že populace migruje a bude migrovat.  Expandovat a šířit se do oblastí ekonomicky úspěšnějších. Když voda stoupá, je lépe se připravit, než zamknout na pět západů.

Na herním plánu je ještě fakt, že jsou lidi dobří a jsou lidi zlí. Pak tedy, je-li řeč o přesunu obyvatel, neznamená to v cukrové dobrotě a poníženém předklonu vpustit kohokoli. Jenomže právě tak je chybou v jakési slabosti schovávat hlavu pod polštář a zamknout se na pět západů. Je populistické ve strachu zakopat se pod zem a právě tak pod vlivem téhož strachu naopak dát zelenou všem.  Rozlišovat. Klíčové slovo budoucnosti je Rozlišovat. „Nepustit nikoho“ může hlásat jenom blouznivec, který by měl nahlédnout aspoň do základů prognostiky. „Nepustíš nikoho, zítra přijdeme všichni.“ Jako příklad lze uvést nedávné vniknutí desítek a stovek migrantů do španělské Ceuty. Prolomili ploty a útočili na policii. Pokud někdo zvolí cestu násilí, musí dostat náležitou odpověď. Rozlišovat. Vnikl jsi násilím, seznáš zákonné důsledky. Naopak výrok „vpustíme všechny“ je veden slepým strachem, dětinským udobřováním a appeasementem. Rozlišovat.

Svět se zkrátka musí připravit na populační krizi. Dávno se to mělo stát, ten moment překvapení je překvapující. Lékaři, sociální pracovníci, zemědělci, hygienici, epidemiologové, psychologové, demografové, urbanisti, učitelé, odborníci v otázkách religiózních, zákonodárci, exekutivní složka, ekonomové. Vpodstatě každý obor se musí v koordinaci s jinými připravit na zásadní změny, sjednotit se. Zatím se mezi sebou dohadují oba extrémní tábory a mezitím v zemích s nejstrmější populační křivkou hranice pukly.

Další dějství je zákonité. Prudce stoupající populační křivka v rozvojových zemích bude během příští generace kopírována v cílových zemích imigrantů. 

V souladu s demokratickými principy příchozí populace získá volební právo a přirozenou cestou dosáhne počtu, který v cílových zemích zásadně ovlivní složení parlamentů.  A tedy zákonů. 

 

Potřebuje ilustrativní obrázek výklad?

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?