A už nezaváhám

Zdeněk Hanka » Blog » A už nezaváhám

14.9.2018, Zdeněk Hanka

Čerpal jsem benzín a zaujal mě leták v polici.

Tak jsem po něm sáhl, snaže se tak uspokojit svůj věčně hladový chtíč po vzdělání, ten nepokoj, který mě žene vpřed. Nebyl to leták ledajaký, kdepak. Nabízel konkrétní instrukce pro záchranu života. Vlastně jsem nevěřil nikdy dřív, že klíčový zásah lze vyjádřit velmi prostými pokyny, shrnutými do tří povelů. Jen tří univerzálních zaříkadel.

Leží-li někdo bez ducha, pohozený buď vlivem úrazu nebo stižen smrtelným neduhem, pak vytasíme leták a postupujeme podle příslušných pokynů zvoláním:

  1. Are you OK? 
  2. Help! Help! Help!
  3. Help is on its way.

Tak. A je to. Měl bych to asi nacvičit – nabádám káravě sám sebe. První otázka je přirozená.

Jsi v pořádku? 

Oběť neodpovídá. V pořádku tedy není. Mám po ruce pokyn číslo dvě. 

Pomóc, pomóc, pomóc.

Mé bezradnosti si povšimne deset lidí s dobrým srdcem. Nemeškají a běží ke mně. Teď každý z nich má leták a proto osloví nešťastníka:

Are you OK? 

Není! Druhý pokyn velí všem deseti asistentům jednohlasně zvolat: 

Help! Help! Help! 

V tu chvíli já jsem ale už o krok dál, přesněji, u bodu číslo tři. Křiknu do němé tváře zmírajícího: Pomoc je na cestě! 

Nevím, jestli mu to udělá radost, ale své tři body jsem naplnil. 

Tehdy přiibíhá ke každému z mých deseti asistentů dalších deset dobrých lidí. Každý z nich vyzve raněného jedince k odpovědi na prostou otázku: 

Are you OK? 

Slyší tedy teď už stokrát tutéž otázku. Protože ale v pořádku není, všech sto nových pomocníků volá podle pokynu z letáku:

Help! Help! Help!

Ke každému ze stovky pomocnícků přibíhá po deseti nových kolemjdoucích. Teď už je v poli jeden tisíc zachránců, k tomu stovka původních a nezapomínejme na mne, který jsem zvolal jako první.

Tisíc nově příchozích zasype nebožáka touž otázkou: 

Are you OK?

Kompletně úkol splnili ti, kterých byla stovka, ujištěním: 

Pomoc je na cestě. 

Mohou tedy stát stranou společně se mnou, neboť všechny tři body byly splněny. Jsme seřazeni a slyšíme výzvu tisícovky lidí, odhodlaných zachránit život. Volají takto: 

Help! Help! Help!

Kolem chudáka se srotí dalších deset tisíc lidí s čistým, tlukoucím zlatým srdcem. Všichni mají leták. Čtou pokyn číslo jedna:

Are you OK? 

Celé desetitisícihlavé sdružení to potřebuje vědět. Odpověď žádná? Tedy bez odkladu deset tisíc párů očí čte bod číslo dvě.

Help! Help! Help! 

Pak ještě každý z nich ujistí člověka na souvrati života slovy:

Help is on its way! 

Teď už dobrou zprávu slyšel jedenáct tisíc stojedenkrát. Všichni, kteří poskytli uklidňující slova shrnutá v bodě tři, mohou se seřadit a postát, protože všechny tři body, vedoucí k záchraně lidského života byly naplněny. 

Teď přibíhá dalších sto tisíc lidí. Ano, neváhají se optat po zdravíčku: 

Are you OK?

Věru, jeden by neslyšel druhého pro tu směsici hlasů. Otázku musí proto klást po jednom. Seřadí se do jednostupu. Průvod je dlouhý sto tisíckrát, řekněme bratru, padesát centimetrů na jednoho zachránce, padesát tisíc metrů, tedy táhne se za horizont vzdálený padesát kilometrů. Po položené otázce každý zvolá: 

Help! Help! Help! 

Ještě se přitočí k oběti a ujistí ji:

Help is on its way! 

A pokojně se zase zařadí. 

Jen teď nevím, zda bylo vytištěno dost letáků k odpovědi: "Yes, I am OK."

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem