Paragraf pro Yettiho

Zdeněk Hanka » Blog » Paragraf pro Yettiho

12.9.2019, Zdeněk Hanka

Konečně se dočkal. Obrovskou prackou si otřel zpocené čelo a jsem si jistý, že se mu po letech ulevilo. 

Ano, Bigfoot požívá zasloužené zákonné ochrany. V roce 1969 v okrsku Skamania v americkém státě Washington prošel a byl náležitě schválen zákon, který chrání nadrozměrné bytosti, pohybující se tak bděle, že soustavně unikají pozornosti. Pokud by tedy snad někdo chtěl tomu chlupatému dobračisku učinit jakékoli příkoří, dopadne na jeho rameno tvrdá ruka zákona. Takový ničema se nevyhne pokutě ve výši deset tisíc dolarů a nad to bude ještě uvržen do věznice na dlouhých pět let. Není vyloučeno, že pokutu přepočítá sám Bigfoot. 

Dlužno vzpomenout, že mezi těmito obry živočišné říše lze zaznamenat rozdíly. Těžko říct jaké, ale rozlišuje se Bigfoot od Yettiho a Sasquatch není Giant Hairy Ape a ten už vůbec nemůže být zaměněn s neosrstěným Shrekem. Možná mívají své obří schůze s obřím hlasováním a pokuřují obrovité dýmky, rokujíce o problému oteplování. Ostatně, proč sem nezařadit i obra Koloděje, jehož příběh vstoupil do dějin. Na tom má nehynoucí zásluhu velikán, kterým není nikdo menší, než Jára Cimrman osobně. 

Zákon, který chrání výše zmíněné osrstěné bestie je skutečně jmenuje všechny – tedy s výjimkou Koloděje a Shreka. Možná lze celý soupis paragrafů zpochybnit prozrazením, že v platnost vstoupil dne 1. dubna. Tak jako tak, apeluji zde naléhavě a se vší vážností na smělou čtenářku a srdnatého čtenáře, aby nikomu z nich neubližovali. Opravdu.

Láska k nadrozměrným tvorům sahá i pod hladinu. Celý svět je dobře informován o obrovitém plazu ve skotském jezeře Ness. Lochneský netvor se tu a tam vynoří, ale jen tak, aby znemožnil pořízení jakékoli fotografie. Svého monstrózního podvodního hada si střeží pod hladinou také jezero Champlain. To se táhne severojižním směrem mezi státy New York a Vermont, jejichž hranici kopíruje. Zákonná ochrana byla oběma státy ustavena v roce 1980. A není dost na tom. Komunita Port Henry ve státě New York slaví svou jezerní bestii Champ každé léto. Lidé v ulicích mají rozpustilé kroje, prodávají se suvenýry s vyobrazením nebo jiným zpodobněním jezerního ještěra Champ, srovnatelného nejspíš s brontosaurem.

Kategorie Obrů-zřídka-spatřených má zákonem chráněných kolegů ještě víc. Ve státě Arkansas prosadil roku1973 senátor Robert Harvey rozsáhlé úseky White River chráněnou oblastí, právě v zájmu lokálního bizarního tvora-netvora Whiteyho. Jeho podoba osciluje mezi zubatým plazem a lidoopem děsivých rozměrů. V tom případě jde o obrovskou šedivou bestii delší než tři auta za sebou, neboť taková je měrná jednotka ve státě Arkansas. Whitey byl pozorován v roce 1915 a od té doby se velmi rafinovaně skrývá pod hladinou White River nebo v hustých lesích okolo. V 1937 chtěli místní lovci Whiteyho polapit, už už ho měli, už ho téměř drželi za ocas, tak blízko se dostali. Leč, prohnaný živočich jim pláchnul. Od dalšího lovu upustili, když vyčerpali peníze.

Nahlédněme však za hranice Spojených států. 

V tom případě bychom měli uctít krátkým zamyšlením také Jožina z bažin, který se stal obětí práškovacího letadla. 

(...zamyšlení...)

Bhútán je malá budhistická země, sevřená mezi Tibet, Čínu a Indii. V roce 2001 zde byl ustaven národní park Sakteng Wildlife Sanctuary. Celá plocha měří dvě stě padesát tři čtverečních mil, to máme, to máme, okamžik... šest set padesát pět čtverečních kilometrů. Kromě sněžného leoparda a vzácného druhu tygra zde pod ochranou drží také svého, rezavě hnědého osrstěnce Migoie. Když může mít Nepál Yettiho, není důvodu, proč by Bhútán nemohl mít Migoie. A ten je taky chytřejší, než Yetti. Migoi dokáže unikat před lovci pozadu, čímž je dokonale zmate. Ten má za ušima! Ani to není všechno. Migoi i přes svou výšku hodně přes dva metry dokáže vodit své pronásledovatele za nos, jak dlouho se mu chce. Jeho zbraní je schopnost stát se neviditelným. 

Tady je zřejmé, že dík své dovednosti má navrch před celým klubem gigantů. Jen pomyslete na všechny záletníky, kteří by se rádi té dovednosti přiučili. Jen nemyslím, že všichni ti floutkové, hříšníci a proutníci jsou chráněni zákonem. Yetti ano, záletník ne.

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?