Postavy mých příběhů mají radost

Zdeněk Hanka » Blog » Postavy mých příběhů mají radost
15.10.2015, Zdeněk Hanka

Musel jsem jim to vyprávět znovu a znovu

V Kanadě žije velké množství Čechů a Slováků a nebo lidí, kteří stále cítí své kořeny v malé zemi za Atlantikem. Není tajemstvím, že mi záleží na tom, aby Československo - tak svou zemi vnímám - mělo dobré jméno, aby bylo synonymem solidní práce, kvalitního vzdělání, hodnotného umění, dobrých a spolehlivých lidí se smyslem pro nezraňující humor.  Zatímco já si to jen přeju a svým skromným dílem se snažím zde v Kanadě vystupovat tak, abych dělal čest své rodné zemi, existuje zde organizace, která je v tomto smyslu skutečně aktivní. Zajišťuje koncertní vystoupení českých a slovenských umělců zde v Kanadě, pořádá prezentaci českých a slovenských filmů a posiluje zdravé ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi.

Velmi si proto vážím pozvání předsednictva Czech Business Association of Canada, jmenovitě paní Kristyny Rempel, MA, předsedkyně Asociace, paní Jany Slootweg, Public Relations a Honorárního konsula v Kanadě, pana Jerry Jelinka na výroční schůzi Asociace. Dostal jsem příležitost představit své knihy, protože právě ony z pohledu Asociace mohou přispět k naplnění výše uvedeného cíle. Vyjádřil jsem se k perspektivám a ekonomickým aspektům elektronické knihy a odpověděl na cílené otázky. Spravedlivě chci na tomto místě poděkovat také panu ing. Martinu Lipertovi, (eReading.cz), dr. Stanislavu Juhaňákovi, (nakladatelství Triton)  za vyslovené názory při mé přípravě prezentace a Aleně Trávníčkové za grafickou spolupráci na prezentaci.

Ukázalo se, že odborníci v oblasti mezinárodních kulturně obchodních vztahů nemusí být chladní škrobení finančníci.  Tato prestižní společnost sdružuje plně aktivní a vysoce fundované kanadské i české zástupce, kteří jsou velmi vstřícní, skromní, přátelští, tvořiví a družní. Společně věříme, že jsme přiložili další pozitivní kamínek do mozaiky obrazu česko-kanadských vztahů.

Pokud právě Czech Business Association of Canada shledává mé literární práce, názory a vidění hodnot smysluplnými, pak je to pro mě skvělou motivací a já za ni děkuji. 

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?