Pro naše Zítra

Zdeněk Hanka » Blog » Pro naše Zítra
27.5.2017, Zdeněk Hanka

Naše civilizace, kterou společně dědíme a dále spoluvytváříme, abychom ji předávali příštím pokolením, je založena na pochopení podmínky míru, lidského porozumění a přátelství.

Generace před námi prošly nemocemi, přírodními katastrofami, byly zmáčeny krví a prošly spoustou utrpení a bolestí. Všichni chceme věřit, že už jsme dozráli a dokážeme žít společně vedle sebe jako hosté, kteří mají to privilegium se narodit a po určitou dobu ten náš společný svět sdílet.

Do našich životů ale vstoupil děsivý virus brutálního atavistického násilí a to v míře, která se zcela vymyká pochopení. Z bojů, válek, bolesti a krve už je náš svět unavený a nic takového si nepřeje, při vědomí, že všichni jsme tady konec konců jen na vypůjčený čas. Najednou jsme v jednadvacátém století postaveni před hrozbu zvrácené destrukce a nelítostného zabíjení. V etapě vývoje společnosti, v níž se nalézáme, nejsme na to připraveni, a proto jsme v ochraně našich hodnot ochromeni, nevíme, jak jednat. Víme, že je dost jiných civilizačních problémů, jako je zpracování zdrojů, ochrana přírody, globální oteplování, potřeba spolupráce ekonomů, lékařů, učitelů, demografů, aby se vymýtil hlad na planetě. A najednou je zde nová realita: zvrhlá krutost a zákeřné zabíjení.

V Manchestru přišli posluchači na koncert proto, aby se společně pobavili, potěšili hudbou, která je univerzálním jazykem. A právě tam zbaběle a skrytě někdo pronesl nálož, jen proto, aby zabíjel a zraňoval. Je na čase, ano je na čase dnes, aby se jev popsal pravdivě a abychom mobilizovali síly a na technické a strategické úrovni našich možností rázně zastavili tento vývoj. Není alternativa, nemáme-li žít v trvalém područí strachu, v obavě cestovat, bavit se a žít.

Je nutno ve jménu těch, kteří už mezi námi nejsou, protože se stali obětí teroru, abychom zadusili ten požár právě teď. 

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?