Blog

Zdeněk Hanka » Blog

Soudce, lékař nebo kněz?

Předsudek nebo vysvědčení?

8.5.2013, Zdeněk Hanka

Viděl jsem nedávno film, který mě svým ústředním motivem zavedl k příhodě téměř zapomenuté a překryté vrstvou let.

4.5.2013, Zdeněk Hanka

Málo jevů tak ostře odděluje dva názorové tábory jako tetování. Budeme-li naslouchat zapáleným hlasům z obou stran a upřímně se budeme snažit, můžeme porozumět oběma.

Hlavně být ve škole včas

Na hraně

2.5.2013, Zdeněk Hanka

Recept je jednoduchý. Dvě deci smělosti, polévková lžíce ztřeštěnosti, třicet deka zdravého rozumu, jedno balení nezdravého rozumu, dvě kostky dobrodružnosti a jedna lopata štěstí.

1.5.2013, Zdeněk Hanka

‚Procházíš-li peklem, nezastavuj se.‘ To řekl Winston Churchil. Jde o princip, který platí nejen pro vrabce a sýkorky, když na krajinu lehne mráz třicet pět stupňů pod nulou a do promrzlých větví se plnou silou ...

Překvapení

Zkusme to vypočítat společně

30.4.2013, Zdeněk Hanka

První máj je sváteční den. Pozvedám sklenku na zdraví a štěstí všech slavících. 

29.4.2013, Zdeněk Hanka

Zdálo by se vám, že to je hádankářská soutěž. Já jsem si však byl jist, že jsem nezabloudil a že skládám orientační součást vstupní zkoušky medicínské.

Blahobyt natošup

Tam, kde svítá až na jaře

29.4.2013, Zdeněk Hanka

Všichni jsme boháči, zámožní lidé, kteří se už-už cestou ke své limuzíně prohrabují bankovkami. Možná jen o tom ještě nevíme. Přitom je to tak jednoduché.

29.4.2013, Zdeněk Hanka

Hvězdy třpytící se vysoko nad hlavou jako zmražený ohňostroj , ticho jako v pyramidě a mráz vypůjčený z Vesmíru. Přesto je poezie severské divočiny u polárního kruhu, až na březích veletoku Mackenzie jen těžko ...

Takovou léčbu jsem neznal

Živé muzeum

29.4.2013, Zdeněk Hanka

Určitě však překvapivě zabrala. Řeč bude o pohybu vzduchem a zobecnitelné lekci, kterou jsem si odnesl.

29.4.2013, Zdeněk Hanka

Jsou muzea, kam člověk zajde častěji, než jednou za život. Zvláštní muzea, která se vlastně vůbec mezi opravdová muzea neřadí. Mají otevřeno pravidelně, vstupné nikdo nepožaduje a jsou rozeseta všude po světě. ...

Plameňák

Praze

28.4.2013, Zdeněk Hanka

Olympiáda je dominantní událost, která spojí nejen sportovní svět, ale tradičně už od dob antických si ve hřejivém teple olympijské pochodně podají ruce všichni lidé. Při vší posvátnosti a velebnosti se může ...

28.4.2013, Zdeněk Hanka

Neviditelný, leč srozumitelně popsatelný most, vedoucí odtud tam a zase zpátky.

Vilém je svědek

Protékala okolo nás

28.4.2013, Zdeněk Hanka

Nabízím živou zkušenost, která nepostrádá notu veselosti. Mám za to, že nejde o nevkus, protože tím bych popíral smysl pro humor, přesněji pro normální srandu, u té či oné skupiny lidí.

13.4.2013, Zdeněk Hanka

Hovořím o řece, zpodobněné v symfonické básni. Patří nám všem jako společný klenot. Je ale třeba začít od začátku.

Dva pacienti – dvoje brýle

Chlupatý projekt

2.4.2013, Zdeněk Hanka

Nabyl jsem přesvědčení, že rozhodující je způsob pohledu. Událost sama nebývá určující pro konečné skóre a pro pocit výhry nebo prohry. Dva pacienti a dvě naléhavá volání mě o tom přesvědčují.

31.3.2013, Zdeněk Hanka

Velmi netradiční spolupráci s kanadskou stranou zahájilo malé české výrobní družstvo.

Nejen o Líšově

Ucítil jsem tu vůni, tak jsem si vzpomněl

27.3.2013, Zdeněk Hanka

Odebírám měsíčník National Geographic, protože jeho prostřednictvím pomyslně cestuji a dovídám se o našem světě spoustu skutečností. Vidět svět v různém osvětlení, tak trochu z odstupu a očima různých názorových ...

14.3.2013, Zdeněk Hanka

Je možné, že o ten krátký příběh už někdo zavadil a bude se mu zdát povědomý. Opravdu se stal a ve svém povídání po větru se o něj podělím tak, jak se skutečně udál.

Mužský mozek je velmi složitý systém

Kolik žhářů je třeba?

4.3.2013, Zdeněk Hanka

To je přece stará, obecně přijatá pravda, že náš, mužský mozek je velmi náročně organizovaný systém , který muže vynesl na trůn pána všeho tvorstva. Pokud můj důkaz nebude přesvědčivý, pak jde docela jistě o ...

2.3.2013, Zdeněk Hanka

To je známá pravda. Je-li v sudu splašků kapka vína, máme před sebou stále splašky. Dostane-li se kapka splašků do sudu s vínem, máme před sebou opět splašky. Podobně stačí mít v poklidné vilové čtvrti jediného ...

Určitě jsem ten hlas už slyšel

Aerovka

1.3.2013, Zdeněk Hanka

Tvrdím, že to vůbec nebyl obyčejný sen. Takový, jaký nahodile přichází a v podobě nesrozumitelného děje nás ráno, spolu s otevřením okna, opouští. Všechno kolem bylo známé, laskavé a velmi živé. Poznával jsem ...

27.2.2013, Zdeněk Hanka

Rád bych to stádo koní pod kapotou viděl. Těžko ochočitelných valachů pod dlouhou kapotou automobilu Aero 30 z roku 1929. Pořídili jsme je všechny s bratrem proto, abychom je ochočili. Přehlédli jsme naléhavé ...

Z vody přes vodu

Jak to jen říci?

27.2.2013, Zdeněk Hanka

Jenom nevím, kde se v nás ta síla vzala. Něco musí být v člověku, o čem nevíme. Něco navíc, co vyplave v pravou chvíli, když to nečekáme. V daném případě vyplave doslova. Je dobře vědět, že někde uvnitř nás ...

10.2.2013, Zdeněk Hanka

Každá řeč má svá skrytá úskalí a Murphyho zákony mají podíl na tom, že místo zamýšleného sdělení ústa často opustí bublina s obsahem komické a nepatřičné karikatury. Takový je zápas s jazykem.

Našel jsem strojopis

Pohled z Marsu

9.2.2013, Zdeněk Hanka

To se tak stane, když člověk něco hledá. Obvykle objeví něco docela jiného, na co už zapomněl. Mezi žloutnoucími dokumenty jsem nalezl Slib, napsaný ještě strojem přes kopírák. Vzal jsem list do ruky a vybavila ...

29.1.2013, Zdeněk Hanka

Na Marsu, jak víme, žijí zelení pumprlíci. Schovávají se a vykukují jen tak, abychom je neviděli. Pak si sepisují zprávu o svých pozorováních. Meziplanetární vichr mi přivál na okno vytržený list z jejich bádání. ...

Komunikace přes mantinel

Ryba, která se mnou hovořila

10.1.2013, Zdeněk Hanka

Pokud si dovolím vylovit něco ze studny své paměti, není to ze stařecké nostalgie. Spíše cítím nějaký jemný přesah či skrytou metaforu s obecnější platností.

9.1.2013, Zdeněk Hanka

Jde o skutečný případ, který má dva žijící svědky a dosud inspiruje. Událost má své datum a přesnou zeměpisnou polohu.

Na slovíčko

30.11.-0001, Zdeněk Hanka

Drazí čtenáři, především Vám přeji, aby rok dva tisíce patnáct byl pro nás všechny, lidi s úsměvem v srdci, dobou plnou krásných překvapení, radosti a vzájemné lásky.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7

„„Skutečná národní jazyková kultura se měří podle toho, jak vypadají vyhlášky o kontumaci psů.“

Pavel Eisner