četba na pokračování

           
           

Příběhy jsem nahrával s potěšením a teď si už jen velmi upřímně přeju, aby byly přijaty příznivě. Vybral jsem ze svých prací ty, které už patrně dostupné nejsou a také ty rukopisy, které nebyly knižně vydány vůbec. Ano, otevřel jsem pověstný šuplík, abych Vám nabídl příležitost  seznámit se s postavami a jejich kolizemi a krizemi, otevřel dveře vlastní peripetii, abych je pak nechal zavést do mnohdy překvapivé katarze. 

Prosím zde však o porozumění. Nahrávky jsou amatérské, lze tedy tu a tam zaslechnout míjející letadlo (balóny plují vzduchem neslyšně), jinde zaštěkání psa, melodické údery bicích hodin, také často svůj názor řízným tónem vyjadřuje papoušek. 

Pokud zachytíte technickou či jinou závadu, kterou tolerovat nelze, prosím, napište mi to. Právě tak budu stát o Váš názor čtenářský, přesněji posluchačský. Ten lze zapsat na tuto stránku na jiném místě.

Přeju Vám ze srdce příjemný zážitek.

Váš Zdeněk Hanka

---

 

Lék pod kůží je prvotina z osmdesátých let a vyšla v Mladé frontě nákladem 14 000 výtisků. Ten týden obsadila knihkupecké pulty také kniha od Agathy Christie. Obě knihy se téměř všechny dostaly mezi čtenáře shodně během dvou týdnů. Rozdíl byl jen v tom, že náklad v případě Agathy měl ještě o jednu nulu víc. 

Hoďte na mě sít

Úvod 1. část 2. část 3. část 4. část 5. část
6. část 7. část 8. část 9. část    

 

Příležitost

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část

 

Lék pod kůží

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část          

 

Ivanka

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část ---------

 

---

Povídkovou sbírku Vila v Rokli vydalo nakladatelství Žaket, které jinak tiskne mapy, myslím, že tato útlá knížka byla jedinou prozaickou. Obrázek na obálce může být chápán jako zmíněná vila za noci. Ve skutečnosti prozradím, že jsem tímto dílem vyjádřil a uctil jiný úděl. Ten olej na šepsované lepence jsem po dokončení nazval Opilcovo probuzení. 

Vila v Rokli

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část          

 

Bylo, nebylo

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část        

 

Sicilská obrana

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část        

---

Horečka ostrova Zang patří k těm, které stále žloutnou v onou pomyslném šuplíku. Dílko je adresováno klukům a holkám s dobrodružstvím v krvi. Kdykoli ten šuplík otevřu, postavy radostně vyskočí, doufajíce, že je jejich čas. Hlásím tedy, že jeiich čas přišel právě teď v podobě četby na pokračování.

Horečka ostrova Zang

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část 9. část 10. část 11. část 12. část
13. část 14. část        

 

---

Dílko je adresováno zvídavým mladým čtenářům s detektivním cítěním. Zrcadlo v mlze jsem psal někdy v zimě 2007 na promrzlém severu Kanady. Seděl jsem tehdy ve veliké terénní sanitce a tvořil pohotovostní a záchranné zázemí těžebním dělníkům. Když nedošlo k žádné potřebě zásahu, psal jsem. S jistým překvapením jsem později shledal, že některé vize z textu se skutečně naplňují. To se ví, že mně mrzelo, že knížka keště není mezi čtenáři. S tímto vědomím je třeba text poslouchat. 

Zrcadlo v mlze

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část 9. část 10. část 11. část 12. část
13. část 14. část 15. část 16. část 17. část 18. část
19. část          

---

Až na hranici hororu sahá Talisman. Je zde obsaženo dost historických událostí, které lze doložit. Některé souvislosti jsou prokazatelné, jiné mohou být fikcí. Rukopis vznikal dlouho. Někde jsem se zasekl a nemohl navázat. Byl to jistý impuls, který mě posadil před klávesnici a já jsem přesně věděl kudy dál příběh bude spěchat. V každém případě děsivý vykřičník, jímž příběh končí, za zamyšlení stojí. 

Talisman

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část 9. část 10. část 11. část 12. část
13. část 14. část 15. část 16. část 17. část 18. část

---

Z povídek Libreto pro pantomimu aneb Od krbu krbu a potom do krbu mám doopravdy radost. Jak je naznačeno, třebaže jsou rozděleny tematicky do skupin, melodie každé povídky je jiná. Jsou různé nejen co do délky, ale také obsahu a pojetí předhozeného tematu. 

Libreto pro pantomimu

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část 9. část 10. část 11. část 12. část
13. část 14. část 15. část 16. část 17. část 18. část
19. část 20. část 21. část 22. část 23. část 24. část
25. část 26. část 27. část 28. část 29. část 30. část
31. část 32. část 33. část 34. část 35. část 36. část
37. část 38. část 39. část 40. část 41. část 42. část
43. část 44. část 45. část 46. část 47. část 48. část
49. část 50. část 51. část 52. část 53. část 54. část
55. část 56. část 57. část 58. část 59. část 60. část
61. část 62. část 63. část 64. část 65. část 66. část
67. část 68. část 69. část 70. část 71. část 72. část

 

---

Odkazy na rukopis Jak se jí horká kaše nebudu umísťovat na Facebook. Přesto myslím, že text může nalézt řadu čtenářů, přesněji posluchačů. Není to běžný román ani sbírka. Je dobře, abyste věděli, že jde o rozpravu a zamyšlení nad tématem zhoubných bujení. Rukopis je míněn jako racionální podpora a určitá kuchařka pro ty, kteří sami byli takto diagnostikováni a také těm, kteří jsou těmto lidem nablízku. 

Jak se jí horká kaše

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část 9. část