četba na pokračování

           
           

Příběhy jsem nahrával s potěšením a teď si už jen velmi upřímně přeju, aby byly přijaty příznivě. Vybral jsem ze svých prací ty, které už patrně dostupné nejsou a také ty rukopisy, které nebyly knižně vydány vůbec. Ano, otevřel jsem pověstný šuplík, abych Vám nabídl příležitost  seznámit se s postavami a jejich kolizemi a krizemi, otevřel dveře vlastní peripetii, abych je pak nechal zavést do mnohdy překvapivé katarze. 

Prosím zde však o porozumění. Nahrávky jsou amatérské, lze tedy tu a tam zaslechnout míjející letadlo (balóny plují vzduchem neslyšně), jinde zaštěkání psa, melodické údery bicích hodin, také často svůj názor řízným tónem vyjadřuje papoušek. 

Pokud zachytíte technickou či jinou závadu, kterou tolerovat nelze, prosím, napište mi to. Právě tak budu stát o Váš názor čtenářský, přesněji posluchačský. Ten lze zapsat na tuto stránku na jiném místě.

Přeju Vám ze srdce příjemný zážitek.

Váš Zdeněk Hanka

Drobná poznámka: Uspávanky jsou připraveny k poslechu rovněž. Ty mají ambici vložit příjemný spánek zlehka a laskavě do duší Vás, posluchaček a posluchačů. Jsou k nalezení v sekci Tvorba. Tam, po rozverném polechtání myší, rozvine se roleta s menu. Uspávanky se vynoří v rámci tohoto menu. Pak už jen stačí si vybrat a nechat se ukolébat do snění.

--------------

 

Lék pod kůží je prvotina z osmdesátých let a vyšla v Mladé frontě nákladem 14 000 výtisků. Ten týden obsadila knihkupecké pulty také kniha od Agathy Christie. Obě knihy se téměř všechny dostaly mezi čtenáře shodně během dvou týdnů. Rozdíl byl jen v tom, že náklad v případě kolegyně Agathy měl ještě o jednu nulu víc. 

Hoďte na mě sít

Úvod 1. část 2. část 3. část 4. část 5. část
6. část 7. část 8. část 9. část    

 

Příležitost

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část

 

Lék pod kůží

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část          

 

Ivanka

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část ---------

 

---

Povídkovou sbírku Vila v Rokli vydalo nakladatelství Žaket, které jinak tiskne mapy. Myslím, že tato útlá knížka byla jedinou prozaickou. Obrázek na obálce může být chápán jako zmíněná vila za noci. Ve skutečnosti prozradím, že jsem tímto dílem vyjádřil a uctil jiný úděl. Ten olej na šepsované lepence jsem po dokončení nazval Opilcovo probuzení. 

Vila v Rokli

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část          

 

Bylo, nebylo

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část        

 

Sicilská obrana

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část        

---

Horečka ostrova Zang patří k těm textům, které stále žloutnou v onom pomyslném šuplíku. Dílko je adresováno klukům a holkám s dobrodružstvím v krvi. Kdykoli ten šuplík otevřu, postavy radostně vyskočí, doufajíce, že je jejich čas. Hlásím tedy, že jeiich čas přišel právě teď v podobě četby na pokračování.

Horečka ostrova Zang

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část 9. část 10. část 11. část 12. část
13. část 14. část        

 

---

Následující dílko je adresováno zvídavým mladým čtenářům s detektivním cítěním. Zrcadlo v mlze jsem psal někdy v zimě 2007 na promrzlém severu Kanady. Seděl jsem tehdy ve veliké terénní sanitce a vytvářel pohotovostní a záchranné zázemí těžebním dělníkům. Když nedošlo k žádné potřebě zásahu, psal jsem. S jistým překvapením jsem později shledal, že některé vize z textu se skutečně naplňují. To se ví, že mě mrzelo, že knížka ještě není mezi čtenáři. S tímto vědomím je třeba text poslouchat. 

Zrcadlo v mlze

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část 9. část 10. část 11. část 12. část
13. část 14. část 15. část 16. část 17. část 18. část
19. část          

---

Až na hranici hororu místy sahá Talisman. Je zde obsaženo dost historických událostí, které lze doložit. Některé souvislosti jsou prokazatelné, jiné mohou být fikcí. Rukopis vznikal dlouho. Někde jsem se zasekl a nemohl navázat. Pak přišel jistý impuls, tak trochu řízený snad Shůry, který mě posadil před klávesnici a já jsem přesně věděl kudy dál příběh bude spěchat. V každém případě děsivý vykřičník, jímž příběh končí, za zamyšlení stojí. 

Talisman

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část 9. část 10. část 11. část 12. část
13. část 14. část 15. část 16. část 17. část 18. část

---

Z povídek Libreto pro pantomimu aneb Od krbu krbu a potom do krbu mám doopravdy radost. Jak je naznačeno, třebaže příběhy jsou rozděleny tematicky do skupin, melodie každé povídky je jiná. Jsou různé nejen co do délky, ale také obsahu a pojetí předhozeného tematu. To je ta pestrá nabídka chutí od autorova krbu.

Libreto pro pantomimu

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část 9. část 10. část 11. část 12. část
13. část 14. část 15. část 16. část 17. část 18. část
19. část 20. část 21. část 22. část 23. část 24. část
25. část 26. část 27. část 28. část 29. část 30. část
31. část 32. část 33. část 34. část 35. část 36. část
37. část 38. část 39. část 40. část 41. část 42. část
43. část 44. část 45. část 46. část 47. část 48. část
49. část 50. část 51. část 52. část 53. část 54. část
55. část 56. část 57. část 58. část 59. část 60. část
61. část 62. část 63. část 64. část 65. část 66. část
67. část 68. část 69. část 70. část 71. část 72. část

 

------------------------------------------------------------------------

Fortissimo je lehkou rukou psaná detektivka pro děti okolo deseti let. V příběhu se jednoznačně vědecky prokáže, že některé předměty v sobě chovají živou duši, což nejvýrazněji platí v případě hudebních nástrojů. To je prostě skutečnost, s níž nikdo nehneme. Já, jako autor, jsem ovšem navíc zcela náhodou vpadl doprostřed vyšetřování závažného skutku. 

Fortissimo

1. část 2. část 3. část 4. část
5. část 6. část 7. část 8. část

 

------------

Písničky

Bylo těch písniček víc, které jsem napáchal. Zatím narážím na technické problémy. V jejich vyřešení jsem však optimista, mám okolo sebe znamenitý tým v podobě svých dcer.

1. Písnička Láska a muzika.
2. Písnička Dnes už vím víc
3. Písnička Šeptající písky  
4. Písnička K blogu 5.1.2020, Někdy zašel dovrnitř
5. Písnička Myší Pistula
6. Písnička S pozoruhudnou vsuvkou, kterou ponechám umělecky avantgardně čnět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Odkazy na rukopis Jak se jí horká kaše nebudu umísťovat na Facebook. Přesto myslím, že text může nalézt řadu čtenářů, přesněji posluchačů. Není to běžný román ani sbírka, text není určen k pobavení. Je dobře a je nutno, abyste věděli, že jde o rozpravu a zamyšlení nad tématem zhoubných bujení. Rukopis je míněn jako racionální podpora a určitá soukromá kuchařka pro ty, kteří sami byli takto diagnostikováni a také těm, kteří jsou těmto lidem nablízku. V tomto smyslu si upřímně přeju, aby těch, kdo po textu budou nuceni sáhnout, protože se potýkají s kolotočem myšlenek, bylo co nejméně.

____________________________________________

Pro přátele poezie přikládám, jak na sklonku léta 2019 byl rukopis přijat a jak si autor ten akt následně přetavil v lyricko-epickou inspiraci.

O tom, jak horká kaše chladla

Léto už se ukládá

za kopce a temné lesy

a já s dekou přes záda

hledím dál, tam za útesy.

„Má být lidem s rakovinou

oporou a zábradlím,

ukázat chce cestu jinou.

O čem píšu, dobře vím.

 

Prázdniny, toť relaxace,

čas sladkého zapomnění,

pláže, palmy, žádná práce,

září je čas probuzení.

 

S čerstvým dílem hotovým,

aniž Vás chci strašit prací,

kladu pro Vás k rýmu rým

k rukopisu s anotací.“

 

Za devatero horami,

za vodami oceánu,

za mosty, tam mezi chrámy

editora vidím bránu.

 

V redakci se ptáte snad

odpoledne, možná k ránu:

„Čím chce autor upoutat?

Rozběhl se do románu?“

 

Před ní stojím s rukopisem,

který zvláštní ničím není.

Jen co autor zvědavý jsem

zda je vhodný k zveřejnění.

 

„Nad kávou jen povídání,“

vysvětluji trochu plaše.

„Kuchařek je, až Bůh brání,

foukejte si sám do kaše!“

 

Jak se jí horká kaše

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
7. část 8. část 9. část