Hry a hrátky se zvířátky

Tato kniha vznikla z iniciativy autora veršů na pomoc občanskému sdružení FOD. Třicet zvířátek, například velbloud, klokan, tchoř, žába, kolibřík…, to je dohromady třicet veselých, někdy až bláznivých básniček pro pobavení nejmenších. Obrázky k nim namalovaly děti z Klokánku.

 

O hrátkách slovy autora

Hry a hrátky se zvířátky slovy autora veršů

Výběhy původní Zoologické zahrádky jsem doplnil o další štědrou porci veršů a nabídl Fondu ohrožených dětí. Jde o úžasnou organizaci, která nesmí být rázným pochodem vymazána z mapy jen proto, že na čele masového průvodu teď vlaje prapor s penězi. Skvělí lidé, kteří se v rámci Fondu pohybují mezi dětmi zadali dětem z Klokánků radostný úkol, vytvořit k veršům ilustrace a celek nabídli nakladatelství Albatros. Všichni zúčastnění byli nadšení, celá knížka vznikla velmi rychle a spontánně a z toho můžeme mít všichni pachatelé dobrý pocit.

Teď mi řekněte, kterému autorovi se podaří, aby jeho text byl ilustrován tolika unikátními výtvarníky.

                                                                                                                                    

Tato knížka vznikla ve spolupráci s organizací FOD a s cílem podpořit její činnost.

Co je FOD?

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NA POMOC OPUŠTĚNÝM, TÝRANÝM A ZANEDBÁVANÝM DĚTEM

Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel./fax: 224 221 137, 224 236 655, http//www.fod.cz, e-mail: fod@fod.cz

Hlavní směry činnosti FOD

Pomoc dětem týraným i jinak sociálně ohroženým, se zaměřením na terénní sociální práci a sanaci rodin

Provoz krizové linky 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod

Vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti

Klokánek - rodinná péče místo ústavní výchovy

Provoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez domova

Poradenská a hmotná pomoc náhradním i potřebným vlastním rodinám

Osvěta a snaha o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí

Střípky z her a hrátek

Hroch

Z knížky Zoologická zahrádka

Hroši dva šli do divadla,

neměli však pohodlí.

Lóže totiž s nimi spadla,

jak jste správně uhodli.

 

Takže už vám divné není,

že v divadle posměch sklízí

a na každé představení

hledí radši v televizi.

 

 

Kolibřík

Z knížky Hry a hrátky se zvířátky

Poletuje vzduchem ptáček,

živé stříbro, jak se říká.

strakatý si nosí fráček

však ho znáte kolibříka.

 

Na chviličku neposedí,

nikde není a je všude.

kolemjdoucí na něj hledí,

co jen z toho kluka bude?

 

 

 

Želva

Měly problém čtyři želvy,

hlavičkami začly kývat.

Nechápaly, jak to, že lvi

mohli stát se králi zvířat.

Mají přece nahá těla

a králi moc krunýř dává.

Žádná z nich však nevěděla,

důležitá že je hlava.

 

 

Ježek

Vyhnalo ven z domu ježky

horké léto, sluníčko.

A že ježci chodí pěšky,

tuží si tak zdravíčko.

Srovnali pár bodlinek,

na bodlinky batoh dali.

Dupot malých holínek

z cestičky je slyšet v dáli.