Zblo

Nebuďte múzy po mejdanu

Pokud totiž se toho dopustíte, nemůžete se divit, že na vás může chrlit nehorázné, nejapné a nerudné verše a jen zřídka horázné, japné a rudné.

To je tak. 

Čítám si on line zprávy kanadské a také na českém portálu iDnes. Ťuknu a vím, co se kde šustlo. Ovšem rád si listuji i diskusí. Ta bývá často nelítostná, rovna verbální rvačce v blátě a cihlou do hlavy. Nerad to píšu, ale ta česká. Chtěl jsem trochu okrášlit tu vichřici nevlídných a útočných argumentů svěží sprškou jednoduchých veršů. 

Nejdřív jsem si vyhladil, dobrousil a rytmizoval rým stranou do notesu v mobilku a hotový mini-opus přenesl pak do diskuse. I tam jsem ještě mnohdy doleštil povrch. V tom telefonním notesu pak už zůstávaly.

Získal jsem od diskutujících za to často mínusy, někdy pomyslné klepnutí přes prsty s nevybíravou radou. Jindy také velmi přesně adresovanou směrovkou, kam je mi třeba s mými rýmy zamířit, chci-li být spravedlivý. 

Dnes už proto nic na iDnes nekomponuji, vlastně už tam ani svůj pohled na to či ono nezveřejňuji. Proč bych se měl nechat políčkovat od jiných brouzdalů v diskusích. Dostal jsem od čtenáře za zcela neškodnou a vlídnou veršovánku výprask takový, že mě přiměl mávnout rukou nad mým komicky a naivním úsilím vnést laskavost alespoň do diskuse. Důkladnou ťafku přes křídla dostal ten Pegas ve mně a to takovou, že mu ochromil křídla. Snad jen do času.

Našel jsem ty své poznámky. Nevím teď už přesně k jakým zprávám se diskuse tehdy a tehdy vztahovaly, něco však přece vytěžím z úhoru své mdlé paměti.

Dovolíte-li, pokusím se některé moje příspěvky vám nabídnout, dříve než je i ze svých poznámek spláchnu tam, kam tedy patří. Nevěřím, že je zde naleznou ti, kteří mě s nimi odesílali tam, kde je naše mládí, utracené peníze a pověstná tma. Vím, že mezi čtenáři této stránky je teplo, vlídně a přátelsky. Že Vy třeba přijmete verše japné, když ty nejapné byly zavrženy. 

Možná i rozumíte tomu, že nemohu spát. Malá ručička leží pod velkou někde okolo jedničky. Za hlavou mi šumí přívod kyslíku, tři staroušci pochrupují a já si zrovna bezdrátově pouštím cestou skvělých sluchátek BOSE slovenskou půvabnou a hlasově velmi dobře vybavenou zpěvačku Kristinu. 

A je mi fajn. Jen nevím, zda větší Zblo představuje větší obsah proti malému Zblu. Je-li Zblo skutečně malé a titěrrností spatřitelné pouze mikrospopíčkem, pak se jedná opravdu o zbylé Zblo se všemii parametry, které může nabídnout jen opravdu velké Zblo, velké a pravé.

Zde, v této naší objemné pasáži nazvané Zblo, se asi o zblo vůbec nejedná, protože na standardní, ve smyslu drobek, naše Zblo přerůstá do kategorie Porce a tam Zblo pak není Zblem.  

V následujícím dějství tedy doplním o jakou zprávu šlo, pokud si ji vybavím, a pak doprovodím oním veršovaným diskusním příspěvkem. 

Snad ještě něco...

Ty mé rýmované diskusní příspěvky svým chronologickým řádem-neřádem připomínají chaotický pohyb kaprů v Kačáku. Nevíte, který z kaprů odkud vykoukne.  

____________________________________________

Myslím, že zde v případě, na nějž reagoval, šlo o recenzi k filmu, kde se střílelo už před úvodními titulky a mrtvol bylo nepočítaně a podivných praktik ještě víc. Na jeho název bych si těžko vzpomínal. Rýmovačka je vlastně nevalná a jen situační. Snad přijdou lepší.

Příští film je s Eskymačkou,

po ní přijde sodomista.

Ten otevře drama rvačkou

v níž vyhraje masochista.

 

 

 

__________________________________

Tady si docela přesně vzpomínám. Jedna čtenářka navrhla pro péči o trávník lamu. Nepotřebuje ani elektřinu, ani benzín. I lama však má své vrtochy. Ty jsem chtěl veršem v diskusi připomenout.

Nabídl jsem lamě rámě

zdvořile ji požádal,

ať poseká trávu za mě

neb jsem líný pecivál.

 

Souhlasila, usmála se,

už se pase, trávu v tlamě.

K sekačce se vrátím zase

ta neplive trávu na mě. 

__________________________________

 

Tady jsem reagoval na zprávu o tlačenici malých dobrodruhů před latrínami dětského letního tábora. Snadno se o tom píše, hůř se taková mrzutost prožívá. Zejména v případě dětí, které mají náhradní oblečení v kufru zmačkané a zavlhlé. Moje rada byla adresována tedy spíše dospělému personálu tábora, který bude muset leccos vysvětlit. 

Do Aero 30, kterou jsme si s bratrem Jirkou pořídíli, se vešlo 16 dětí.

Koprovka a těstoviny,

bezpochyby jsou tím vinny.

Vše vyléčí zaručeně 

doktor Fernet třikrát denně.

 

 

Usednu do aerovky,

hosté zadkem leští krovky.

Rázně stoupnu na pedál,

pro gin s rumem jedem v dál.

______________________________

Zde šlo o připomenutí oblíbeného filmu Vrchní, prchni. Tuším, že zprávou byla zvlášť vyzdvižena scéna běhu vrchních za ujíždějícím strůjcem zločinu. Koordinace hudby s běžící švadronou vrchních a také pohled zadním oknem jsou brilantní. Reagovat jsem však musel.

 

Víc než ten běh kolonádou

mohla by se sehrát znova 

slavná scéna s mokrou Dádou

krásnou tak, až schází slova. 

 

 

 

________________________________

Tady si vůbec nedovedu představit o jaký případ šlo, když musel být zveřejněn tiskem a cestou Internetu. Zamýšlím se nad tou kauzou. Myslím, že šlo o nějaké zkoumání možného trojúhelníku, kde ten nejostřejší úhel tvořila sousedka. Rubrika, která by tomu odpovídala, v iDnes skutečně je. Mohlo by to tak být? 

Odneste ten plot i s tchýní

a vraťte mi sousedku, 

neb jsem stejný jako jiní 

a se bojím důsledků.

 

 

_________________________________

Vyskytoval jsem se také na Twitteru. Nemám vůbec nic proti tomu komunikačnímu nástroji. Lidé, kteří tvořili okruh kontaktů byli sympatičtí, názorově spřízněni a kultivovaní. Možná příliš mnoho politiky mne vzdálilo a přes tu velikou vodu jsem podrobnosti nemohl rozlišit. Následující příspěvěk politický zcela nebyl. Jen jsem rozvinul případ hambaté Rusalky a necudného Hejkala, tak jak mi případ naservírovala jiná Twitterka.

Iva Pilečková:

Když usnou lesy hluboké

a kolem ticho jest,

tu starý vodník s Rusalkou

chce do studánky vlézt...

Zdeněk Hanka:

Když Vodník sklepe chuchvalce

z řas a chrápe fest,

Hejkal zajde k Rusalce 

a $⇔...@  ostošest

________________________________

Následně jsem svými jinošsky krotkými verši ocenil verše svého lépe vybaveného souputníka onou sladce naivní krajinou poezie. Žel, nenalezl jsem ty verše zmíněné básnířky, za to se stydím. Nebyla v tom zcela jistě pýcha, to ne. Viňme toliko a pouze mou nesystemačnost. Přeju té, dosud neznámé, ať jí vydávají nakladatelé poezii, neboť ta chybí lidem, chybí nám. A poezie letního  večera, zbaveného pachu z olejů všedního dne je sama vydatnou dávkou hříšných stimulancií. 

Ovšem je zde dlužno podotknout, jistě jen a jen nevýznamnou pouhou podrobnost. V případě orientálního kontaktu za horké letní noci cikádové, může se ti v ledví otočit kynžál z damascénské oceli, krví kalený. Stejně jako se vnímáš chtíč blahodárně se rozlévající tělem, brzy pocítíš týž vrtoch, jako by neměl nikdy vymizet. Jak pošetilá je vidina zbloudilce, ó, běda.

Pozn.: To je tričko s duhovým nápisem Neviem byť sám, jaké nemá nikdo jiný, než Jožo Ráž a já. Dostal jsem je od Ivanky Paštrnákové. A Jožo ne.

Čet’ jsem Vaše říkanky, 

jsou lehounké jak pohlazení, 

jako voda studánky, 

jak svíčka, co tmu v světlo mění.

 

 

 

_____________________

A jsme opět u našich aktérů z politické scény. Napadlo mě, že je mám vlastně pro tu přímočarou prostotu rád. Žádná náročná diplomacie, pouze vlídné potácení, průhlednost činů.

Čekal jsem spíš pálenku – 

a nos mám v bílém víně. 

To nic, už mám letenku 

a napravím to v Číně.

 

__________________________________

Je to týž směr z pohledu geografického i politického, jen zastávka cestou. Organismus oddech potřebuje o tom není sporu.  Vžil jsem se do mezipřistání a dopustil se drobného upozornění.

 Učte se azbuku,

bude jí třeba, 

až v době pravnuků 

nebude chleba

 

Z lidí budou na klíček 

mechaničtí panáci,

v stínu rudých hvězdiček 

co životy utrácí.

Otáčí se k světu zády

a vtahuje celou zem 

mezi staré kamarády, 

kde bída s nouzí patří všem.

 

Bez virózy byl ten rok,

buďte všichni bez obav. 

Prezident měl pevný krok 

letos přišel živ a a zdráv.

________________________________________

Marihuana zvolna podléhá ekonomickému tlaku a dostává se vcelku snadno do rukou těm, kterým byla právem odpírána. Kdo se domnívá, že jde o neškodnou náladovku, hluboce se mýlí a účet mu bude vystaven.

Prohlašuji, že na fotografii kouříme suché listy eukalyptu a to pod dohledem lékaře. Ten stojí na snímku vpravo.

Nemusíš číst z novin zprávy, 

poradím ti nepokrytě: 

když si dáš pár šluků trávy 

démony máš ve svém v bytě.

________________________

Jak miluji bohatost a vyjadřovací možnosti českého jazyka, včetně těch zapeklitostí, které si nosí po kapsářích, mnozí vědí. Právě postesknutí některého z uživatelů Twitteru na hubení živého jazyka, bylo mi impulsem k souhlasnému vyjádření se veršem.

"Bitevní je na mou duši", 

řekne žák, když ptáš se v škole. 

O češtině říct se sluší: 

je úrodné hrací pole.

 

Vaše glosy, to je cosi, 

co je třeba patentovat. 

Bosí, i co vousy nosí 

si je musí v šosy schovat.

_________________________________________

A navázal jsem svým vlastním rýmovaným souhlasem, vloženým k uším těch, kteří pohrdají kulturními živinami. Inu, to mohu.

Básník trpí v stinném křoví 

v srdci leží jeho bol,

který nikdy nevypoví

podejte mu alkohol.

 

 

Básník už se lépe cítí

chtělo to pár  ležáků.

Oči už mu jasně svítí

a už to má na háku.

______________________________

 

Je to vozítko, na kterém hladce a tiše proudí Prahou a jistě i jinými městy lidé, kteří se usmívají. Zážitek je to určitě velkolepý. Ten dvoukolečkový vynález se jmenuje sageway. Jen si představím vlastní pohyb na tom tichém vozítku, už se usmívám. Je třeba být opatrný při pohybu mezi chodci, to jistě, ale ten zážitek bych si dopřál rád.

 

Na segeway naskočím líně, 

pěšky už to nesvedu. 

Z ložnice pak do kuchyně 

k obědu si dojedu.

 

Na sageway naskočím líně,

chytám balanc, už se vezu.

v kuchyni však stojí tchýně: 

"...z toho krámu ať hned slezu!" 

Na sageway naskočím líně -

teď už jenom v nočním snách.

Tchyně zatím ve vteřině

rejdí bytem jako vrah.

___________________________

Obecně se soudí, že Šerpa z Himálaje je prostě nosič, který na náklady dobře prokysličeného horolezce na vrchol jeho náklad. Tam sportovec zatne do sněhu vlaječku a pořídí selfíčko. Šerpa na snímku by neměl převyšovat sportovce. Šerpové ale tvoří národ a proto je nutno psát velké písmeno Š. Cestovatelé, kteří si chtějí v pokoji vyvěsit doklad o výstupu, si najmou po výtce mezi Šerpy muže. Šerpové znají terén a jsou nápomocni více, než se soudí.

Čtu-li po sobě tu drobnou ódu, vypadá to, že jsem si naopak tropil z těchto úžasných lidí trochu šoufky. Pokárám se. 

  Šerpovi pak přišla vhod 

Šerpa, co by doprovod. 

Šerpa Šerpě v chladném sněhu 

dá najevo žhavou něhu.

 

(1980 Pizz Bernina zleva: Tonda Zalabák, Tomáš Hubač, Z.H., dřepí Milan Doležal - později zahynul)

_______________________________________

A tady si předmětnou kauzu pamatuju přesně. V chladném počasí nalezl majitel auta pod kapotou vyhřívat se kočku. Nezraněnou ji z příjemného pohodlí vyhnal teprve čtyřtakt.

 

Chybí podběh, chybí prahy, 

chybí místo na hever.

Tudy vnikla do podlahy 

kočka - černý pasažér.

 

 

_______________________________

Příjemně mě překvapilo, že se vyskytl spojenec na Twitteru, který zaznamenal mou absenci. Snad bych se mohl do té společnosti vrátit. Zvážím tu věc.

 

Netočím se k Twittru zády, 

jenom jsem byl pryč. 

Už jsem ale zase tady, 

rozehrávám míč.
 

Okna umýt,  nádobí, 

vyluxovat celý byt,

žena stihne do doby,

než na Twitter mám svůj klid.

 

 

____________________________________________________

Klasická úloha knihy jako by se vytrácela. V prostředí Internetu a možnosti audioknihy vlastně není se co divit. Hodně čtou - a taky píšou - ženy. Většinou jsou to romány a životní příběhy. Muži mají zájmy technického zaměření. Nejde jen o mou domněnku, měl jsem tu čest přednést v Czech Business Association of Canada pozici knih v České republice.  

Tedy vím, že  ročně vychází v té malé zemi až dvacet tisíc     titulů. Také vím, že Slováci mají české autory v oblibě. Sám jsem byl vždycky velmi vřele na Slovensku svými čtenáři přijat. Rozhlasová i televizní mediální setkání byla   a jsou nezapomenutelná, mám na Slovensku přátele.

Čas knihy se konci chýlí,

v hamburgru je větší síla.

Nebo ve hře, kde se střílí

budoucnost se zastavila?

 

http://KnihyOctoberCBAC

Otevřete-li tento odkaz, pak se řídit pouze orientačními šipečkami. Pokud se nabídne možnost dvojí obrazovky, pak lze na jednu z nich promítnout pomocné komenřáře a vedle "na plátno" promítat už jen plnou obrazovku. Připravil jsem pro General Annual Meeting CBAC v říjnu 2016.

 Zde, v zemi javorových haluzí  se čte hodně - O tom zcela nejsem přesvědčen v případě mladých jinochů, mám důvodné podezření, že spíš se rozzáří při pohledu na pružné dívčí lýtko.

 

 

(Vy jste čekali javorového listu, že? Pche. Autor musí mít vždycky nějaké překvápko. To mi řekl dramaturg, scénárista a především skvělý člověk kamarád Ivan Hubač)

________________________________________________

 

Copak hledá Zdenda v bříšku?

vypadá jak Moudrý Guru.

Usnul? Nebo čte si knížku?

Teď se pohnul! Tak je vzhůru.

 

 

 

 

 

Zdá se, že po operaci

začalo to dítě číst

Zdenda  odved dobrou práci,

správným směrem jsem si jist

___________________________________

Jsme-li u čtenářů - neboť o ty jde především,...

...zde jsme svědky neobvyklého důkazu pravé čtenářské vášně. Kubistický rebel, kolega Pablo Picasso, pozval Doru Maar do svého ateliéru v okruhu Montparnasse a nabídl jí absinth. Toho se ani nedotkla. Pablo Doru naprosto briantně zachytil ve chvíli, kdy upadala do své melancholické fáze Manio-depresivní poruchy. Ptal se, co pro ni může udělat. Dora byla velmi specifická ve svém přání, žádající španělsky jedině:

"Chci zde mít knihu Zdeňka Hanky Lék pod kůží, Tady vedle sebe. A přeju si, aby se postavil před malířský stojan on a rozmáchlým gestem mě zachytil v oleji. Aby vystilhl štětcem můj bolestný výraz. Pokud mi to, Pablo, zajistíte, budu připraven na olejmalbu Zdeňka Hanky. Obraz nechť nese jméno Čtenářka Zdeňka Hanky a budiž vydražen a viset může v El Prado."

Zde tedy vidíme vedle sebe tvorbu obou umělců, Pabla Picassa a Zdeňka Hanky.

                                       

 

_______________________

Zajímavá odbočka do světa výtvarného. Protože jde o Zblo, které nějak přepadlo. Jsou to obvykle nějaké důvody, které mě přimějí, abych rozběhl po paletě štětec dvakrát týmž směrem. 

Podobným případem je jiný obraz. Tady bylo důvodem to, že původní obraz jsem věnoval Jirkovi - tedy hovořím o své bratrovi - a pak jsem si uvědomil, že ten motiv je zajímavý. Tak jsem ho namaloval znovu. Ten první se jmenoval Fiat Lux a ten Budiž světlo. Filosofie obrazu táž, pojetí lehce jinéTak se podívám, jeslti je mám zachyceny oba dva. Ten v bílém rámu je v Praze, ten vpravo je v Ottawě. 

                

 

 

 

 

Vím, že se pohybujeme především na poli slovesném, ale malý úkrok stranou může zpestřit celé Zblo.

K oleji Čechy krásné, Čechy mé jsem nenašel parťáka. Jen utrousím, že je s vysokou pravděpodobností na Hrádečku. Ten, který jsem vytvořil později, visí u nás doma. 

       

A tak si snad při té drzosti dovolím ještě jednu dvojici. Ale tady opravdu váhám, protože jde o obraz "nepovedek". Visí přesto v basementu v nejzazším temném koutě. Ale jen do mně. Vlastně tady nelze říct, že jde o dvojici. 

Hmm, chtěl jsem namalovat,... ano, když napíšu, že obraz se jmenuje Minutu před Leonardem. La Giocconda se potřebovala upravit, tak se ten křehký vtip vyjasnil. Tedy...?

                

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

Na Twitteru jsem našel hudebního spřízněnce. Mám za to, že v daném případě byl předmětem společného zájmu Leonard Cohen.

 

Mezi alby stále skvost, 

jeho písně srdci svědčí. 

Proto není nikdy dost 

písní, které duši léčí.

 

_________________________________

Přišla řeč na americkou automobilovou závodnici Danicu S. Patrick. Ženu, kterou lze obdivovat pro její profesionalitu. Nestál jsem u mantinelu, jak by mohla napovídat rýmovačka. Závod jsem si vykouzlil pouze v klukovské představě. Budiž mi prominuto.

Stojím blízko mantinelu 

v palbě krásných decibelů.

Křičím na trať z plných plic 

víc takových závodnic.

 

_______________________________________

Ale, ale, Zdendo, na co jsi to reagoval? Zde téměř spojuji dvě témata, dva příběhy. Jsou podobné. Ten první rozpustilý až prostopášný můj dovětek, myslím, se objevil v některé mé sbírce, jedné z těch tří poetických. Nějaká moje lumpačivá kresba s travinami, rostoucími ve vánku, se tak dostala za vrátka do veřejného prostoru.

      Když se chmýří rozčepýří 

kreslíři jsou na pranýři. 

Ve dne kreslí, v noci hýří, 

kampak asi ten svět míří?

 

__________________________________

Tady tento láskyplný příběh si pamatuju velmi přesně a vím, že po jeho vyjevení si jej zapamatujete také. Zemřel nějaké dobré ženě manžel a v jemný bělavý popel byl obrácen. Nepostavila urnu na skříň s krajkou. Kdepak. Vsypala obsah do technické pomůcky, kterou využívala při vzpomínce na něj. Jak pietní.

 

Obrátiv se opět v prach, 

věřil, že teď bude klid. 

Avšak vdova v nočních tmách 

chce ten popel oživit...

 

____________________________________

 

...a tato zrýmovaná část, jak se domnívám, se rovněž vřadila do některé z těch rozmarných sbírek. Třeba se na knižní pulty někdy dostanou. Inu, svět se tím směrem pravděpodobně stočí. Nechť.

 

 

Lůno je co paměť sahá 

hybnou silou pokroku.

Taková je pravda nahá, 

velebme moc rozkroku.

 

 

_____________________________

Tato zpráva byla úžasná. Do některé významné železniční stanice zvláštní vlak přivezl severokorejského připrcatělého a kulaťoučkého Vůdce svého lidu Kima Jong Uma. Stalo se však, že vlak nezastavil přesně u připravených schůdků, nýbrž poněkud přejel. Kim, pochopte, nemohl vystoupit jako běžný pasažér. Vlak tedy musel přicouvnout, aby Veliký vůdce mohl sestoupit tak, jak předepisuje a velí protokol.

 Kim se hezky usmíval

na hlavičce klobouk.

Když ale vlak svištěl dál

vůdce zločin prokouk’.

 

Zbystří svůj zrak ostříží,

ač se zdá, že všechny zdraví,

ví, kdo skončí za mříží, 

a čí budou padat hlavy.

(Z.H. v roce 1961, MDŽ. Bude někomu zahřívat srdce. Vypadá na to).

__________________________________________

...ale Kim pokračuje. 

Upoutala mě širokoúhlá fotografie, kde se řadil, precizně jak podle nože, bezpočet malinkých hlav na tribuně. Všechny ty hlavy nesly vojenské brigadýrky, vzorně v bohatém šiku. Musely jich být tak tři stovky. Ti mladí muži vzorně stáli, z obličejů byla patrná pouze mrňavá kolečka pod štítky čepic. Před nimi stál - obrácený zády k nim - právě on, Veliký Kim Jong Um.

 

Temná jsou ta jeho gesta,

oči z chladné oceli.

Z děsivého Kim je těsta  

strach mají i protřelí.

 

​Takový je celý Kim: 

Všechny nechal prověřit, 

pak stočí se zády k nim, 

aby snadno našli řit.

 

Hledá mě v davu. Doneslo se mu, že si tropím šprťoulátka z jeho klobouku. Řekl mrazivě hrozivým šeptem: "Po stětí mi doneste ten klobouk."

_______________________________________________

Fotografem z iDnes byla zaznamenána automobilová příhoda. Ta fotografie se skutečně objevila na iDnes, ale teď ji nemohu najít. Tedy doprovod je pouze ilustrační.

Taky dobře, Literáte-Písmáku! Máš přéležitost. Jen se ukaž:

Vlastně jsem rád. Provedu Vás příběhem, jak to bylo tedy doopravdy. Však znáte novináře:

Hodný člověk František Dobrota, který, mimo jiné, na pokyn své babičky nasázel řadu topolů okolo rybníka. On věděl, co všechno musí udělat.

 Tak ten na snímku zachycen vůbec není a není divu. S kauzou totiž nemá naprosto nic společného. 

Zatímco Hadí muž Piccolino Grande il Serpento Molto-Molto Bene Cocketerrio Maximo, v jedné osobě také technik, (vidíme ho na prvním snímku nahoře,) stáčel se tam, kam mu velel magnet ulomený z dětského autíčka IGRA a nalepený na přilbu. Tedy kam mu mířila lebka. Dokonalý kompas.

Řidič Bruno Kuno-Matador řečený  Drapák, lapený teď ve visícím voze, ležel poctivě na opěradle, svíraje volant. Civěl vysoko nad sebe a dál na sloup už nevyjížděl. Ani nemohl. Jeho pozici velmi ostražitě hlídala jednotka Vosí roj, vycvičená v táboře Государственный учебный отдел: 

Kdokoli šel okolo, toho Bruno požádal o zahoupání. Čekal s jistou nelibostí na své domnělé zachránce a v týchž osobách spatřoval i příjemce pokuty. Nehavaroval, jistě že ne. Hleděl soustředěně čelním oknem přímo k obloze. Byli jsme totiž domluveni na mém přeletu tmavě modrým Jetem nad jeho sloupem. Měl jsem mu z kokpitu vhodit do jeho dlaně vejce tak, aby se nerozbilo. 

Stalo se však něco nepříjemného,...

Přelety nad kukaččím hnízdem posléze, ale právě tak i předslézou také nad čapím hnízdem, proběhly správně. Vypočítal jsem během iniciální fáze letu trajektorii pádu vejce při daném zrychlení, známé hmotnosti vejce, která by ve vakuu byla irelevantní. Avšak ve vazbě na odpor příslušné hustoty vzduchu ve stanovené výšce, která plynule stoupala, pro tangenciální tečnu vektoru odpoutání vejce do parabolické křivky volného pádu, výpočet byl nezbytný. Vzal jsem v úvahu těžiště vejce v prostoru jeho širší části a samozřejmě měnící se hodnoty tření. 

Policie nám sázku překazila! 

Zvláštním bojovým drezérem a kynologem plukovníkem El Macho Feo na vojenské základně v Útočném komandu prozvláštní cíle, Guantamano ostře vycvičený Rotwailer Prcínek konstábla C. U. Eggeatera, celé vejce chytil do pravé zadní tlapky a prostě ho sežral, aniž udal parametry hmotnosti a rychlosti, limitující ke zrychlení ve vztahu k odporu vzduchu při doteku s tlapkou. Tak budeme muset pokus opakovat. Možná první test proběhl  místy neohrabaně, tedy příště musí být ze všech pohledů ohrabaný. Přesně jako záhon.

 

Šplhat na sloup osvětlení,

řekněte mi, kdo to umí.

Přitom to tak těžké není,

stačí mít jen dobré gumy.

 

 

Chtěli jste literáta, tak přišel :-)

___________________________________________

Jen matně si vybavuji konkrétní celebritu, jíž byla ta tehdejší novinová zpráva věnovaná. I když myslím, že to vím. Byla to pravděpodobně zpěvačka. Anorexie si hledala své oběti neúnavně. A nacházela..

Protože se však nemohu opřít o jistotu, ponechám upřesnění na Vás. 

Bývala jsem dříve žena,

připomínám nejspíš bič.

Kostra kůží potažena,

prsa už jsou dávno pryč.

 

 

Baladické dílo se nevztahuje na  zde vyobrazenou novorozeneckou sestru  I. Jurčovo 

Bývala jsem dříve hezká,

nápadníků měla dost.

Teď jsem suchá jako treska,

kostmi chrastím pro radost.

____________________________

A teď liška stříbrná 

Ta nejedla několik dní, běžíc nazdařbůh krajem, ač možná zprávu tím romantizuji. Dostala se do situace, kdy hladověla a přece přežila. (Pád do studny? Ne, jen si myslím, že už bylo po Martinských hodech na Moravském Slovácku, a všechno jídlo už bylo dávno ze stolu pryč). Stále ještě víme o přírodě málo. Jenomže v této podobě se mi ta zpráva vybavuje. Patrně nepřesně. Právě tak, jak si ji chci pamatovat, je posilující. (...že bych, to ne,.... že bych ji snad právě teď spatřil? Ano, ano, běží mi vstříc!)

Tato liška polární

málo jí a málo pije.

Běžet může řadu dní

neb má v řiti baterie.

 

 

________________________________________________

Zde bych si, věru, rád připomněl tu odpovídající novinovou zprávu vztahující se patrně k několikanásobnému Rittbergerově skoku.  Šlo v ní o něčí přerostlé ego při předvádění atletického kousku? Právě tak by mohlo jít o bizarní nehodu na lyžích, na skateboardu nebo při parkuru. Nedivil bych se ani vlastní nestoudné i stoudné drzosti v reakci na pád prezidenta Zemana v budově České televize na Kavčích horách. Ano, ano, zaškobrtal. Myslím, že to poslední je pravdě nejblíž. Teď ovšem riskuji, že nedostanu státní vyznamenání.

 

Salto vpřed a salto vzad 

předvedu vám, co kdo chcete.

Budu totiž podnikat 

ve svém vlastním varieté.

 

_______________________________________

Přestože jako sportovní výkon tento prvek uznán nebyl, proslavil se státník jindy a jinde. Jako na zcela posledního čekal každý z politiků, seřazených pro fotografování. Prodleva v Číně nebrala svého konce. Tu fotografii - 'nefotografii'  nemám - patrně právě proto, že se čéééééékáááálo. Ale my víme proč. Český státník hledal, co najít nemohl. Já jsem nehledal, takže vypadám velmi dobře a vyváženě.


Šašlik smutně v ústech válí 

hledal tady, tam a všude. 

Neví, kam se потеряли

trenky z jeho látky rudé

 

 

_____________________________________________

K čemu se vztahovala tato rýmovačka, to nevím. Takže ani nevím, jestli mně selhává krátkodobá nebo dlouhodobá paměť. 

Co? O čem jsme to teď mluvili? Ah, jo, ano, já už vím. Ptal jsem se zrovna, 'O čem jsme to teď mluvili.'

 

Řek jsem si kup

v hotelu Pupp

něco na zub.

a pusť tam chlup.

 

Vše má svůj rub:

V hotelu Pupp

platí se vstup!

Jsem já to hňup.

 

_________________________________

V této zprávě jsme se dočetli o nehodě autobusu, kde vězni nebyli v policejním vozidle hromadné přepravy připoutáni (!). Snad se jim nic nestalo, třebaže to byli padouši, lotrasové, lumpové, syčáci, vrahové, zloději, lapkové, kapsáři, ničemové, dlužníci, zlosyni, vyvrhelové, gauneři, grázlové, trestanci a darebáci. Ostatně, možná je tady na místě připomenout, že legendární slovo mukl je hrozivá zkratka pojmu z dob brutální jáchymovské těžby uranu. Znamenala Muž Určený K Likvidaci. Tedy zpět k autobusu – byli tam nepřipoutaní lidi. 

Krajem letí jako šus,

jako ďábel na kometě

temně hřmící autobus

a v něm vězni na výletě.

 

Mlčky jako mloci sedí,

bez pásů a bez příkras

trestanci, jak stěna bledí,

hlesni - jdeš do „Business class.“

 

______________________________

Tak to opravdu nevím, zda šlo o kreace textilní nebo stavební. Ve zprávě byly zastoupeny obě profese, stylisté i inženýři. Mám za to, že řeč byla o bydlení a o krajně neobvyklém řešení domu či bytu. To nejspíš a taková rubrika na portálu iDnes opravdu je.

Ještě to chce zobák, chmýři,

žádná chybka už tam není.

Jen soudím, že inženýři

byli řádně nachmelení.

Posviťme si na stylisty,z

co to mají za manýry.

Když to čtu, tak jsem si jistý,

že chlastali s inženýry.

 

já nemám nic proti domu,

kde jsou květy, šumí listy, 

okolo je moře stromů -

jdu do toho se stylisty 

___________________________________

Tady šlo o něco jiného. Líbezného tak, že jsem radost musel opětovat a opěvovat veršem. A ještě jednou děkuji. Přihladil jsem si totiž ve svém telefonním notýsku poděkovaní za krásné překvapení. Před cestou do Prahy na jarní veletrh Svět knihy 2019 mi nakladatelství Triton zajistilo balíček knih Severně od šedesáté páté. Sympaťáci. Tak jsem panu řediteli a majiteli takto poděkoval.

Teď ve verších rozmarných 

dík Vám vzdávám, až jsem zjih.

Balíčkem knih severských

proměnil jste Sever v Jih.

_________________________________

No tohle? To je troufalý můj komentář, ale nemyslím, že by obscénností překonal vlastní zprávu. Nechám to tedy zde, protože jsem to asi opravdu vložil do diskuse a nebylo to staženo jako nehodnotný a nepatřičný příspěvek. Ale co jsem takto komentoval, to opravdu marně vzpomínám. Odkud ta žena byla, to víme, co mělo být ve hře, to tušíme. Aby to stálo za zprávu, nejspíš šlo o nějaké přechytračení, podvod a ... patrně hrozivou bolest. Musela tomu bohatýrovi nějak citelně ublížit...

Lépe bude záležitost vůbec nedomýšlet...

“...еще более, молодец!”

žádostivě žena vzdychla.

Při orgasmu nakonec

láska křídla nenabídla.

 

Když  objevíš nůž v posteli,

tak se neptej proč je tam. 

Zahrej pohled nesmělý,

prchej středem, jedno kam.

 

 

===========================================

 

Zde není třeba hlásit, že následující tiskovně iDnes, či spíše jednomu parůžku rostoucího z mediálního prostředí, jakým je například Twitter, ta zpráva unikla. Komu také hlásit, že si polehávám právě někde v nemocnici a daňový poplatník mi na ten blahobyt něco přispívá. Je nás tady víc.

Jenomže já jsem to uveřejnil proto, abyste věděli (... ale rovněž věděly, protože vidím někde samé ženy), že Vám patří můj veliký dík za tu úžasnou podporu a obdivuhodnou trefu do místa, které po tom pravém slově pacient hladoví. Děkuju Vám, jste fantastiční. Nezlobte se že, nejmenuji tím pádem nikoho, ale mám Vás pořád s sebou. Podpora je důležitá a může celý proces zvrátit na prosluněnou trať.

Tak jsem domníval, že jsem to své básnické překvapení už lupnul do některé jiné rubriky na této stránce. Asi jsem si to rozmyslel. Ale vlastně není proč si to rozmýšlet! Nebo jsem téma považoval za příliš soukromé a choulostivé? I to je přece součást našich životů. Někdy je na místě sranda jindy tón vážnější. Někdy prší a pak je zase teplo na koupání. Je to tak, ostatně všichni nakonec jedeme týmž vlakem. Tak co?

píšou tam: LIFE IS A ONE TIME OFFER, USE IT WELL

Slavím rok po diagnóze,

i když s porcí sedativ. 

Dokud Slunce na obloze

vidím, tak vím, že jsem živ.

 

Přišla ze tmy Nepozvaná, 

zaklepala na dveře. 

Bitva je však neprohraná, 

ač vzala mi kus páteře.  

Chtěli by se draví raci

všude v těle rozběhnout.

Proti mně však sílu ztrácí,

nenechám je pustit z pout.

 

S pevnou vůlí výzvu beru, 

té se rovnat nemohou.

Není čas na derniéru,

když stojím pevně na nohou.

Někdy nemoc vybere si,

kde snad tuší slabý cíl:

mezi skály, mezi lesy

tam paprsek vystřelil.

 

Bez přátel a povzbuzení,

toho tahu v motoru

tělo strádá, svět se mění

dlaň už sahá k obzoru.

Ještě chvíli, ohlédnu se

ještě chvíli kolísám.

Zprávy máme pouze kusé

z míst, kam už jde každý sám.

 

Děkuji Vám proto drazí, 

jsme jen zástup na letišti.

Moje mince se už razí

abych splatil svoje "příští".

"Neostré jsou naše tváře,

proč tak malé foto?"

"Složím hlavu do polštáře

jste všichni se mnou.  Proto."

*************************************************

Následující veršovánka se vztahuje k zámožnému a tedy vlivnému podnikateli, který si staví vilu v ochranné přírodní zóně. Myslím si, že se jmenoval Šára. Staví si ji bez stavebního povolení a směje se úředním výzvám k zastavení stavby, třebaže příslušný stavební odbor hrozí jejím stržením. On nějak ví, že nehrozí. Později se objevila ještě jedna zpráva vztahující se k témuž případu. Zajímalo mě to. Pana Šáru asi také, ten možná čeká, až bude konečně uzákoněn úplatek. A zda vůbec! Ty světe nespravedlivý.

                                      

 

 

 

 

 

Když se loví velká ryba,

kdo neplave - utopí se.

Kdo je drzý neuhýbá, 

dostane vše v zlaté míse.

Blbce radši nejmenuj,

bude se chtít mstít.

Stranou klidně jen tak stůj 

a nechej ho znemožnit.

Ano. Vyplula z mých poznámek docela z jiného hambálku douška k případu. Ta zpráva totiž pokračovala. Přijelo služební vozidlo stavebního odboru ve snaze polapit pana Šáru přímo na místě s rukama provinilýma. Našli pouze pár zedníků, kteří seděli u vody a prý chytají ryby. S nepořízenou kontrola odjela, aby se za patnáct minut vrátila. Zedníci si už hvízdali při práci a kladli cihly na cihly. Kontrola ani tady příliš nepochodila – vždyť ti dělníci ubozí a sedření možná ani nevěděli, jak se ukázalo, komu vlastně ten palác staví.

Zde jsem odpovídal jednomu čtenáři, který byl právě tak pohoršen, jako většina ostatních – s výjimkou pana Šáry. Jen místo slova stavba tam onomu diskutujícímu kolegovi skočilo slovo svatba. To je jen drobná vysvětlivka.


Drzé čelo, v kapse prachy,

výmluvnou jsou zbraní.

Šára proto nemá strachy

a mne si dlaň dlaní.

 

 

Svatba v domě teprv bude

(překlep Vám tam pad').

Všude kolem domky chudé,

jen on se bude smát.

 

 

________________________________________

Tady ta následující veršovánka patří ke zprávě o tom, že se Peking urazil, když Praha odmítla nějaký panovačný krok Číny a tak Praha napsala do Pekingu, že už s ním nekamarádí. Na rozdíl od Měsíce, který svou odvrácenou tvář neukáže nikdy, Čína je v tomto ohledu pohotová. Jaká je ta odvrácená tvář totalitní Číny jsem chtěl zachytit veršem. 

Praha v jednom kanafasu

s Pekingem, že vůbec byla?

Družba jak za starých časů!

Řeknu vám, tak to je síla!

 

 

Čínský drak je víc než zvíře,

které čeká na svůj čas,

až rozpoutá v plné míře

komunismus na doraz.

____________________________________________

Ale! Copak to? Polechtal jsem anglický jazyk okolo sebe. Vlastně jsem to umístil na Twitter, kde mě nějaká zimní fanynka vyzvala, abych si šel užít bruslení na Olympic plaza. To je uprostřed města, kde se už v listopadu živě bruslí. Možná to tak bylo a šlo o půvabnou krasobruslařku. Mohl mě však chtít vylákat a omámit v lesích také vilný stařec. Že by snad místní chirurgický tým potřeboval spotřebovat sádru. Ovšem pozor, lákání bylo mocné. Takže místo na Olympic Plaza, nás dva, občany šedesátileté, zavedlo na nádherné širé Lake Louise, pro účel bruslení už připravené. Obklopeni kanadskými lesy a skalami bruslili jsme jak zastara zamlada po celý den. (...a stejně to byl jistě ten vilný stařec.)

I took right, I took left skate, 

pair of gloves, a toque and shawl 

hopefully I'll not be late, 

being ready for my first fall.

 

___________________________________________

Tady už jsme zase na iDnes a čtenář se mě ptá, co to má znamenat, že tam cpu nějaké hovězí rýmovačky a co tím chci dokázat, že píšu takto. Můj úmysl je ale čirý a bezelstný.

                                                                                                                                                                                     

Jen chci trochu osvěžit

dopad denních zpráv

mentálně tak zůstat fit,

a cítit se zdráv. 

 

 

____________________________________

Autentické, odloveno z dlouhodobě zanedbávaného Twitteru:

Táže se Ema mele:

Neporadili byste mi nějakou písničku proti rýmě? 

Zachraňuje Zdenek Hanka:

 

 

(buzí ze zpívad bouze v ev-boll)

Díky tomu svýmu, ójé jé jé 

tomu svýmu prachovýmu peří v polštáři, 

udržuju rýmu, rýmu, rýmu stálou rýmu 

od září až do září, od mládí až do stáří.  

Už to mám v kalendáři, ať zavaří se lékaři. Ať se se mnou nééé-pááá-řííí  

Ref.: nudli z nosu chyť do šosu tralala, tralala

_________________________________________

Je na řadě písňová tvorba?

Napsal jsem texty, ba složil i melodie několika písní. Tu a tam jsem je pustil do světa. Hudební svět je báječný a tak zkusím nějaký konkrétní příklad. 

To co teď drze a troufale nabízím, jen proto, že věřím ve Vaši toleranci, pochopení a mentální otužilost. Napsal jsem pro Zlatého slavíka pár písní. Nedostaly se až před opravický mikrofon a nezazněly, nesené do sálu tenorem, tak důvěrně známém.

Tak nevím, jak sem mohu umístit  *.mp3.  Asi do jiné sekce. Ještě mě trochu nechejte potrápit. Tedy zatím v konstrukci.

 

_______________________________________

Nechtějte po mně, abych tady teď vypsal, o jaké dvě fotografie šlo, k nimž se můj diskusní příspěvek tehdy vztahoval. Vím to totiž.

Kdo navštívil jaký zpracovatelský kombinát. Získal jsem totiž podezření, že byly obratně tiskařským šprýmovným gnómem přisunuty k sobě blíž.

 

 

Prostě jsem to zrovna zapomněl, víte?

 

 

__________________________________

Tady jsem bral rozběh na jednu ze tří sbírek poezie. Vyšly v omezeném nákladu a dík patří Ivance Paštrnákové a Zuzance Kotíkové, kterým verše učarovaly tak, že umožnily jejich vydání. Děkuju Vám ze srdce. 

Zde na tomto místě nebudu z nich citovat, protože třeba se Vám do rukou dostanou. Mou snahou je uvolnit sem jen ty verše, které spolkl čas tím, že reagovaly na aktualitu už neaktuální. Takže výjimka následuje.

Kraslice jsou malé kapky

času v teplé dlani

malované na skořápky,

jako tajná psaní.

 

 

Ti, kteří je kdysi psali

k dávno zašlé pomlázce

posílají  tím vzkaz malý

o štěstí a o lásce.

 

______________________________________


Inu, dobrá tak ještě jednu výjimku utrousím. Je jiná, poetická malá o poetovi velikém. Nechť tedy právě teď vystoupí z mlh, mnohdy zlevňujících. Jaká vlastně byla historická skutečnost? 

JWG

Jak to bylo, vědí pouze 
hvězdy které nesdělí
epopej o velké touze
těch lázeňských nedělí.

Moje máti Amálie
mladá sotva patnáct jar,
půvabná jak kamélie
měla mne jak z nebe dar.

Znala toho básníka, 
vědouc o něm od mládí.
To jméno  mi nic neříká,
když mě k němu uvádí.

Sedmnáct mi tehdy bylo,
(jak čas rychle utíká),
když poznala jsem jeho dílo.
Jméno mé je Ulrika.

 

 

Plavé vlasy, modré oči, 
v obličeji jemný tah.
Když svůj pohled ke mně stočí,
prozradí svůj ke mně vztah.

Sedmdesát dvě léta stár,
modré by mi z nebe snes.
Nádherný jsme byli pár -
on nepřekročil nikdy mez.

Má francouzská výchova
a vybraná etiketa
prozářily doslova 
lázeňská ta jeho léta.

Po celý můj dlouhý věk
mě provázela jeho slova.
Nebesům patří můj vděk, 
vděk, který se těžko schová.


Suďte mne a nebo jeho,
obviňte nás z toho citu
moudrého i bezhlavého
za číš plně nedopitu.

Před posledním nočním snem
jeho listy, skvostná díla,
na stříbrném tácku jsem
v popel ohněm proměnila.

 

 

_________________________

 

A do třetice.

Ve třech zmíněných sbírkách jsou verše na různý nápěv, rozličný témbr. Jsou v nich i tři pohádky, uvedené na pravou míru podle dávných svazků, dříve než někdejšímu zemdlenému kronikáři cenné písemnosti vyklouzly na dubovou podlahu, když pohasl mu v očích jas. Uvedu sem jen jednu ze tří pohádek. To není lakota, to je rafinovaný tah autorův. Přesto jsou na této webové stránce dostupné všechny tři.

To pro zvědavé a zvídavé. 

Teď už dávno chlapec není

důchodový má už věk.

Pere, žehlí do umdlení

starý Smolek Pacholek.

 

Co se vlastně tehdy stalo

 v pohádkových tehdy dnech

je zapsáno natrvalo 

v historických análech.

Jelen, známý paroháč,

rozešel se se svou laní

- neptej se, co byla zač,

psát o ní mi slušnost brání.

 

A tak jelen ubohý

sám se chodil popásat.

Svěšené měl parohy,

nic nemohlo ho rozjásat.

 

Tu jezinky ho zastavily,

mrkaly zpod dlouhých řas:

„Jelene, máš dlouhou chvíli,

nechtěl bys popásat nás?

Nechej plavat všechny laně,

zaměstnej si radši nás.“

Jelen chvíli hleděl na ně,

vzal to jako hloupý špás.

„Za mými pak budou zády 

tlapkami si ukazovat -

Vidíte, ty jeho spády?

Nebudu kam mít se schovat!“

 

„Kašli na to, o čem ptáci

štěbetají z lesíka.

Kvůli dobré reputaci

adoptuj si hošíka.“

 

„Já tedy tu práci beru,

je to místo odpovědné.“

„Začínáme v lesním šeru

a končíme ráno ve dne.“

 

Jelen práci rozděloval,

všechno šlo jak na drátku

a Smolíček udržoval

lesní doupě v pořádku.

      Jenomže jak ten čas letí

z jezinek jsou ježibaby.

Dnes létají na koštěti

a nedbají na půvaby.

 

Jelen se sám zase pase

smutnou hlavu k zemi sklání.

A Pacholek celé chase

pere, vaří bez ustání.

______________________________________

Tak vypadá inspirace. Přichází často v noci. Hraje mi do slechů jemně například lidová hudba jihozápadního koutu Japonska, vymykající se tradici Mozartově, právě tak hudbě Pink Floyd, či melodice Hašlerově. Přesto je líbezná a inspirující. Směs pochutin, která nakonec ladí. 

Na okno mi klepou múzy,
že je venku hrozná zima
a svolaly u mě schůzi,
neboť mají za ušima.

 

Monitor na počítači
září z oken domu.
Horalku zde Zdenda svačí
s dobrou kávou k tomu.
  

Považoval jsem je za hotové dílo k jakémusi dosud nejasnému účelu. Mělo to přinést vlastně jen o odlehčení od studia na lékařské zkoušky. To se však okolnostmi zvrtlo v poděkování za ilustrace ke knize Severně od šedesáté páté od Áji Trávníčkové. Ty ke mně dorazily nočním e-mailem, třebaže na druhém břehu Atlantiku už vycházející slunce žehnalo polím štědrou úrodu. Navazuji tedy múzami. Stejně z těch devíti přišouraly jenom čtyři...

Vypadají namazaně,
přinesly si rum a 'trávu'
chtějí, abych veršovaně
pozdravil tě na Moravu.

Kapitoly těch mých knih
jsou květiny v herbáři
a Vám patří každá z nich,
moji milí čtenáři.

Talent, tužka, papír bílý
k tomu trocha odříkání
- a díky své vlastní píli
sama sobě plníš přání.

 

...tady jsem se rozběhl po obrázcích a měl opravdu radost. Jsou čtyři a velice dobře ilustrují knížku o dravcích ze Severu. A těmi nemyslím teď faunu, nýbrž obraz tváře člověka. Jak děsivé. A propos - který jen to byl básník, myslím skutečný básník, už si jen těžko vybavím. Snad Julius Zeyer. To on napsal, pokud mi verše nekrade pomíjivý čas, na ono téma...

Julius Zeyer

Je strašný blesk nad suchým chvojím,

jsou hrozné noci vprostřed lesů.

Když dravci křičí já se třesu,

však lidí těch se nejvíc bojím.

 

To byla jen mimoděčná vsuvka, mám za to, že básníka Zeyerova rozměru. Moje poděkování Áje bylo pochopitelně obyčejnější, rovné pouze mé invenci. Áje, která si vedla webovou stránku Alishka, jsem poslal dík po svém tím, že jsem její výtvarné dílo veršem velebil a ověnčil. Myslím, že jsem ve své věži v kalgarském domě tehdy popíjel víno Portada. A psal, tak jak mne vedla klávesnice, rozšafně.

Poem pouze pro Alishku   
za ty krásné ilustrace.
Připijme na naši knížku
a provolejme: Dobrá práce.
 
Všichni příští hrdinové
řadí se u vašich dveří.
Vzkazují pro knihy nové -
Uspěje ten, kdo si věří

 

 

 

 

Je teď na mně, abych psal
samá dobrá, čtivá díla,
brk v inkoustu smáčel dál
neb ta role na mně zbyla

Žasnu opět nad tvou prací,
hledím na ni zas a znova!
Proto spěchám s gratulací

a připíjím do Přerova.

 

Sluníčko má za svítání

v horách ještě rozestláno.

Přes rozlohu vodních plání

Zdenda přeje 'Dobré ráno'.
 

 

_____________________________________________

Tady jsem se uchýlil, jak shledávám k neobvyklé struktuře rýmu ve smyslu poslání v pátém verši, opticky včleněném navíc. K jakému účelu jsem se takto zamyslel nevím. Je ale sdělný, to ano.

Jsem vzdálený té krásné zemi,
ač stále ji mám ještě v plíci.
Po Vaší zprávě, dovolte mi,
nevím jak to přesně říci,

--- přepadl mě nostalgický neklid.
 


Drahým mostem mezi všemi
jsou české knihy na polici.
Vyjádřím, to blízké je mi,
slovy Jarka Nohavici

--- teplý jarní vítr fouká z Beskyd.
  

 

__________________________________________________

Tady jsem v následujícím dílku zjevně reagoval na svou další úžasnou návštěvu školy v Oseku nad Bečvou. Mám tu školu rád. Je tam hřejivě, žáci jsou príma. Ne proto, že mě štědře zasypávají chválou (...i když, tak teda dobře. Prosím o ještě jeden potlesk). Ale proto, že jsou vtaženi a mají zájem. Otázky jsou přiléhavé a svědčí o tom, že mají široký záběr vědomostí. Nejsou to šplhouni, jsou fajn a mají překvapivý rozhled.

(přímé živé vysílání mezi mexickým Puerto Vallarta a Osekem na podzim roku 2016. Proto za mnou leží ještě noc.)

Je to chvíle pouhá, zdá se,

kdy jsem tu byl naposled.

V Oseku jsem totiž zase,

do lavice jsem si sed.

Po vzdělání hasím žízeň

a to jistě neuškodí.

Dík Vám proto za tu přízeň,

vzdělanci na téže lodi.

________________________________________________

 

Vy dobře víte, že si Vás opravdu a ze srdce vážím, moje drahé čtenářky a mí milí čtenáři. Není to pouze proto, že ovládáte pikulérnosti a poťouchlosti, kterých je schopen Facebook. Vážím si Vás proto, že si najdete chvíli, nahlédnete a třeba i poslechnete, co pro Vás Zdenda nachystal. Tož, abych zase nějakou knížku napsal a nebo aspoň načetl.

Vám všem, kteří na Facebooku
máte k této stránce nit
s vřelým díkem tisknu ruku
a chci Vás takto pozdravit.


Když nemohu tváří v tvář
v klidnou noc, když vítr ztich
pomyslný kalamář
promlouvá k Vám cestou knih.

 

 

____________________________________________

Tak.

A která z Vás se k následujícím veršům teď přihlásí? Ne, ne, to si pamatuju docela dobře. Jel jsem kalgarským městským vláčkem z centra, kde jsem učil a vracel jsem se domů. Bylo pozdní jaro a venku lilo. Naproti, tak trochu stranou, seděli dva. On mohl být z Irska. Pro ty ohnivě měděné vlasy na ježka, pihy po celém obličeji a snad i tu nesmírně vážnou, až ochranitelskou tvář. To nejspíš proto, že mu na rameni spočívala hlava dlouhovlasé dívky nejspíš odněkud ze vzdáleného tichomoří. I ona se tvářila vážně a bylo zjevné, že ač mlčeli, hodně si toho říkali. Líbil se mi ten obraz míru a lásky ničím nezkažený. V tom ten jinoch sáhl do kapsy a kradmo si vylovil mobil. Někomu potřeboval honem napsat. V mém vidění ona klimbajíc, mlčky první něžnou sloku a on pak na to narazil tu svou druhou. Dopadlo to takto.

„Z lásky láska pramení
a proto tu s námi je.
Bůh dal nám své znamení,
protože nás miluje.“

„Řekl jsem to hloupě asi,
aspoň vidíš, co jsem zač.
Bez ohledu na počasí
zahříváš mi počítač.“


 

________________________________________

A tady to je báseň, adresně mířená k jubileu ředitelky České školy, Yvey Zaels. Měla kulatiny a tak to vypadá, že je chtěla oslavit verzí tlumenou.

Nechtěla jsi ohňostroje,
a hudbu z šesti klavírů.
Prosté bylo přání Tvoje  -
mít verše, psané na míru.

Tady jsou a spolu s nimi
(to jsme my, ti lyrici)
proměňuji slova v rýmy
z nich přání celou kytici.

Když se rodí velká díla
víme, že to snadné není.
Ty jsi školu založila,
jako v době obrození.


 Hodně štěstí, pevné zdraví,
dobré zprávy každý den,
ať tvůj elán obětavý
je po zásluze odměněn.
  

 

_______________________________________

Následuje dílko, zkomponované v době ukončení prvního pětiletého volebního období prezidenta Miloše Zemana. Schylovalo se tedy opět k volbě prezidenta. Dočteme se o úrodě, jak na ni hleděl básník.

Situační kuplet o pětiletce

 

Ještě unci politiky,

vždy to býval vlhký svah.

Leštili jim jiní kliky 

ti, co měli větší strach.

 

Radši šli jsme do Kanady,

ještě sníh byl na lukách.

za zády nám kvetly sady

my překročili země práh.

 

Dívám se zpět na pět let,
které odvál věčný čas.
Je zemský ráj napohled
otčina má, plná krás?
 
Hledím tam a smutno je mi,
když vidím, jak s chladnou tváří
rozprodali celou zemi
u kormidla hokynáři.

 

Co nazve se státní pych, 

odpovídá dané době. 

Zde, žel, platí, řekl bych, 

má, co zvolil Národ sobě

 

 Snad se chystá pokárání 

za tu Vaši svéhlavost. 

Ten, kdo totiž lží se chrání, 

moci nemá nikdy dost.


Z Hradu slyším hrubá slova,    
hraje se ze starých not
kormidlo se stáčí znova
nepokrytě na Východ.
 
Lid skleslý je, posmutnělý
z Kremlu opět vane mráz.
Je čas zvednout národ celý

 do urny dát jiný hlas.
 

 

...a dík za tu rešerši,  

ten papír prý byl objeven ,

jen doplním ve verši: 

"Vy nejste, pane, gentleman."

 

__________________________________________________

Docela jiný korbílek jsem naplnil.

Přišlo mi přání napsat text písně pro děti. Opět z Přerovska, ale měla to být jiná škola. Zpěvník vydával každoročně pan PhDr. Jiří Zapletal tlukotem svého vlastního srdce a hledal ty, kteří mohou složit text písně pro děti. Rád jsem vyhověl. Vědomě jsem v textu vylíčil nejprve obraz léta, abych mohl zakončit jarem. Ano, tak daleko zamířil tvůrčí plán. K libretu patří nápěv,  ten složila paní Martina Šanderová. 


_____________________________________________________

A je-li řeč o písňové tvorbě, ano, i to je vlastně jakési Zblo. Takže to sem patří. 

Dobrá. Ano, složil jsem písničky,... Ne, ne. Jinak. Zkomponoval jsem opusy pro nosný tenor Karlův. Nabízím Vám je alespoň touto formou. Skutečně jsem je i nahrál (ve studiu První poschodí u psacího stolu). Nabídnu Vám ale jenom texty. Nezazní tedy tak jak bychom si všichni přáli. Karel Gott nám chybí. Zůstává s námi v písních, které nám připomínají různá období našich životů, kdykoli zazní.

 Právě ve vzpomínkách tkví kouzlo života. Bez vzpomínek, živených emocemi, bychom byli prázdní a život sám by byl čirým vrtochem.

 

________________________________________________________

Zatmění Měsíce bylo úplné, pozorovatelné velmi dobře. Tajuplný astrální jev se poetickým dílem oslavit musí. Filosofové, astronomové, astrologové, astronauti, básníci, zamilovaní mají k němu odvěké pouto. Myslím, že tento drobek, jako ťatý sekerou, jsem umístil ve vhodném čase na stránku Facebooku. A nevyšla mi z toho nakonec rumba? I s otočkou?


 

Až se dnes zešeří
odložte knihu
vyjděte ze dveří
pohleďte k jihu.
 
Dle plánu tajného
Země stín padne
na Měsíc a jeho
krátery chladné.
 

 

 

_________________________________________

Tohle se podařilo. Na Bragg Creeku, půvabné staromilské "Wild Westernové" osadě západně od Calgary, stojí na okraji lesa posed, určený pro obratné a mimořádně mrštné lovce. Nešťastně se u něj tyčí informace, že jde o budoucí Domov důchodců. Třeba to ale je myšleno vážně  a skutečně jsou to stavební prvky budoucího Domova důchodců.

Fotografi nemám, třeba ji časem doplním. To bych opravdu chtěl. A tak myslím, že mi dobře rozumíte. Zato jsem k případu složil dílo.  

Stařenky a stařečkové      
teď budete v kondici:
vidím, máte sídlo nové
jedno mezi tisíci.

 

 

Rozběh, sallto, švih a hmit   
- nahoře jste jako nic!
Pak vás svezou opravit
do několika nemocnic.

Posed stojí v konstrukcích

v stínu listu javoru

Od pondělí padá sníh.

zima zvedá závoru.

Vtáhnu dědky do brigády,

postavím se k tomu čelem

ať si máknou, když jsou tady.

       Sebe zvolím ředitelem

________________________________

Dostal jsem předtištěné blahopřání k narozeninám. Nebyly na něm zobrazeny květiny, ani sklenka nebo jakýkoli vznešený text, jak to bývá. Na čelní stránce byla umístěna fotografie pouličního požárního hydrantu. A vevnitř bylo vlastní rukou kaligraficky vyvedeno vlastní vlídné a vtipné přání. Odepsat jsem musel, to je přirozené. Ovšem odpověď mě samotného leká. 

Děkuji za symboliku  
ukrytou do armatury
přijal jsem ji v okamžiku
je to pro mne pokyn shůry.
 
Podle ní teď budu žít,
otázkou se trápím jen –
zda kohout svůj mám otevřít,
či má zůstat zatažen

____________________________________

Bylo to opravdu horké, Nice, Berlín, Paříž Jolo, Nairobi, Barcelona,... a mnohem, mnohem víc. Takové životy máme žít? My a naše děti se máme strachovat vyjít z vlastních domů?

Nenávist je střelný prach, 

rakovina v lidské duši, 

koroze na miskách vah 

zlo čiré je bez retuší.

 


 

________________________________________
 

Rýmování následující je spíše torzo. Vypovídá o fázi hledání, usazování, zařezávání rýmu. Mám pocit, že jsem pak neurčité škubánky někam liskl. Nevím, mohlo chybět víno, ta karmínová Portada. Dvě roční období  vsákla a zaťala se do sebe a to neodpovídá skutečnosti. Myslím, že právě tato vsákavost – pohozená zatím na pracovním ponku - mi byla hrubou inspirační tvorbou a impulsem pro dvanácti slokový epos o každém měsíci zvlášť. Provizorium ponechám bezostyšně na onom ponku v poloze inspirační, ačkoliv jsem se mohl alespoň o částečnou ostyšnost pokusit. Takový je chaos po hrubém smirkování skelným papírem sto padesátkou a ještě před dohlazením jemnějším smirkovým papírem čtyřstovkou. Je to paleta malířova, přistižena s mokrými barvami ve lněném oleji.

Jsou to rozhozené pracovní nástroje připravené k dalšímu opracování a logickému zařazení tematickému. Pak "potruhlářsku" zbývá zahladit svlaky, zde v podobě rytmu ve verši, nechat uležet a případně se vrátit a třeba zahodit. Pak si jen zbývá namáhat hlavu - kam jsem to jenom prsknul?

Volný rozhoz rýmů v podobě hrubého štěrku

 

Potrhané pouhé trsy,

jako jezdec bez koně

jako busta bez poprsí,

prázdný vlak na peróně

Vzdávám hold krásnému jaru,

večerní mám pohodu,

píseň jarní na kytaru

posílám teď přes vodu.

Vzduch je ostrý jako líh

na okna už kreslí mráz.

V závějích uléhá sníh,

venku mrzne, teplo v nás.

 

Ohýnek a tiché struny

kytary, když sáhnu pro ni 

k tomu hvězdy a svit luny,

navrch ještě buřty voní.

 

Někde šumí burčák v září,

jinde kvetou kaktusy.

To se tady nepodaří,

nejde ven, kdo nemusí.

Pivo vzpruží zažívání,

buřtu v břiše lépe je.

Neruší nám v noci spaní,

když se pivem zaleje.

 

V množství ledu asi vedu, 

závěj mám až po bradu. 

S chodítkem dnes nevyjedu,

když lehne sníh na Kanadu.

 

Chci se zeptat ještě zdali,

to mi napiš, jestli už ty

kytara, když ztichla v dáli

nepojídáš moje buřty.

Přišel čas pro teplý pléd,

když venku padá sníh,

pro citron a v čaji med

a Hankových něco knih.

 

Zde už den se připozdívá

já s kytarou na klíně

u ohýnku, jak to bývá,

piju ležák povinně.

 

Už roztály závěje,

za zimou už spadla klec.

Zatím mě však zahřeje

Praděd nebo Myslivec.

Pošetilá básnička,

přichází, když spíše spíš.

Sen mi vlezl pod víčka

o buřtech spíš a mít spíž blíž.

 

 

Hřát až slunce bude více

na oves a na žito,

naleju si do sklenice

Sangriu či Mojito.

Tak si říkám,  je to věda,

když to tak čtu dokola.

Moje dílo číst se nedá

vždyť mě máte za...

(...teď ale faktiicky nevím, jak to zrýmovat...)

 

_______________________________________

V sekci Tvorba na této webové stránce se nízkým letem nad rozvinutou nabídkou objeví Uspávanky. 

JSOU  FI-POR-NE  JET-NA   FE-TLE   TRU-CHE

A Uspávanka devatenáctá je ta, o níž je zde zmínka. Mimochodem, o spánku jsem stvořil celkem tři rozsáhlé poetické útvary. Spánek, Uspávanka ve verších a Když Slunce spí. Spánek mě fascinuje. Je to jev, který se nerovná prostému ztlumení žárovek. Když jsem pracoval v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, měl jsem možnost zabývat se a zkoumat spánek a spánkový záznam EEG u malých dětí. Fantastické! Velebím ten čas. Ryze medicínsky vzato jsem velmi cenné kvantum vědomostí získal v nemocnici v Kadani a v ÚPMD. Hovořím o stránce medicínské. Rozdílná bohatství svými obsahy, ale pediatrická a ta novorozenecká praxe, včetně principů výzkumu, zůstávají - dokud dýši – nezapomenutelné, do žuly vytesané a nesmírně štědré. Obě tyto zkušenosti.

Odpoutal jsem se teď na chvíli od tématu Spánek. Tedy zde je úvodní varování.

     

Dnes namíchám něco k spánku, 

jen zajeďte pod deku

malou zvláštní uspávanku

v rýmovaném převleku.

_____________________________________

A tady se mě milá Radka Jakubíčková, víc než jen výborná učitelka v Oseku nad Bečvou, otázala, zda nemám jít s epigramy ven. Zapýřil jsem ruměncem a plaše odmítl. Dnes ale zmizely, protože ty jsem luskal rovnou do Twitteru, stejně jako se nakládá zednickou lžící malta na cihlu. A Twitter jsem už nedokázal ovládat pro časový nápor a pro překotný život přikrmovat a hlídat. Nějaké snad přece jen utkvěly, tak je mohu prsty z prsti vyprostit.

Epigramy z Kocourkova

mohou vyjít. Leda, že

byl by týž muž zvolen znova.

Ten je všechny zakáže.

 

 

_________________________________________________

Tady se přiznám k choulostivé záležitosti. Musím. Velí mi tak mužská čest a poctivost autorova. 

Tak. Ven s tím. O co šlo?    

Když  se narodilo miminko, tak novorozenecký lékař je převzal přímo do svých měkkých dlaní v rukavicích, chráněných sterilní teplou plenou. Po  velmi rychlém přehlédnutí si miminko odnesl do  zvláštní kóje, připomínající nejspíš velkiké akvarium. Ano, ano, to je myslím přesné. Uložil miminko na speciální vyhřívané lůžko, 'BabyTherm'.

A teprve odtud se odvíjí moje přiznání.

Po pečlivém vyšetření, ošetření či případném významném zásahu jsem začal tiše promlouvat. Třeba něco takového případě děvčátka:

"Já ti přeju, abys prožívala šťastný a dlouhý život, plný radosti a krásných bezpečných zážitků. Abys měla milující rodiče, pevné domácí zázemí. Abys byla především zdravá a nemusela na zdraví vůbec myslet. Přeju ti, abys mohla vykonávat a skutečně vykonávala práci, která tě bude těšit, které budeš plně rozumět a zajistí tě spolehlivě. Přeju ti, abys žila v dostatku, abys mohla plně a svobodně uspokojovat své potřeby, ale aby tě peníze nezkazily. Přeju ti, abys byla obklopena dobrými lidmi a pokud bys měla narazit na někoho, kdo na tebe šije nějakou neplechy, abys to včas rozpoznala,..."

"Zdeňku, co si to tam pořád mumláš?"

"Jo, jo. Já už jdu...ještě vteřinu. Abys v životě potkala toho pravého člověka, který tě bude milovat a který tě bude mít upřímně rád a abys to milovala jeho. Člověka, který ti bude oporou po celý váš dlouhý společný život. Přeju ještě, aby okolo tebe bylo vždycky, hezky a příjemně, protože budeš vyzařovat hřejivé teplo, aby tě lidi měli rádi."

Pak už mimino putovalo na oddělení.

Tedy tak

Věc však má své pokračování:

Mou první pracovní příležitostí v Kanadě byla práce v panelárně. Šlo o sendvičové panely. Mezi dvě desky (dřevotříska, sádrokarton, hliníková deska, překližka,...) sevřené do hliníkového rámu kolem dokola se pod tlakem nastříkala dvousložková chemikálie, ta se v panelu rozvinula v pěnu. Po vychladnutí a uvolnění rámu tak vznikl solidní panel. 

 

 

Dříve však, než jsem rám sestavil pro další panel, rychle jsem na vnitřní stranu jedné z desek napsal nějaké sympatické a láskyplné přání pro lidi, kteří v domě s použitím toho panelu budou bydlet. Třeba jenom srdce. To oni nemohli tušit, jak významný panel bude instalován třeba vlevo od okna v horním poschodí. Celé přání bylo uvnitř a navíc česky. Ale věřím, že platilo. 

_______________________________________________

 

Už jsem myslel, ten další můj komentář nadobro pohltil Vesmír Internetu. Ale kdepak! Je zde

Ano, ano, tady to máme. To tehdy přijel zájezd z Moravy za panem prezidentem Zemanem. Proč se nepozdravit s voliči? Měli právo vstoupit do majestátu sídla prezidenta země na Pražském hradě kamkoli. Tedy moje zachmuření nepadá na Moraváky. Vždyť já sám se hrdě hlásím ke svému moravsko-slováckému původu. Ta zpěvnost, srdečnost, víno, děvčice (tož ale na nejaké frajárky, to sem býl eště malučký šohaj. Tož, leda tak na velikonoční mrskut sem sa hodíl). Mé zachmuření míří k hlavě státu. 

        Každý přijel zdráv a vesel, 

boty ještě od hlíny. 

Zamávali z drahých z křesel, 

než prodají se do Číny.

 

 

____________________________________________

Pozvání do Ottawy

Jen drobný alegorický doplněk k uvítací básničce pro prvňáky. Ta sama je dětem přístupná a povzbuzující. Nalezla své místo v jedné z oné volné poetické trilogie. Tu poslední přišitou sloku už přivedla k původním veršům moje rozpustilost.

Žel, jak to bývá, trapnost byla na dosah.

Své knížky jsem měl tu čest představit na Velvyslanectví České republiky v Ottawě. Pan velvyslanec Pavel Hrnčíř má rád kulturu, sám píše knížky, nesmírně príma člověk, ten byl rozhodně na svém místě, České republice zvýšil prestiž jednoznačně. Jenomže nějaký zlovolný škýz mně našeptal, abych se v tomto detašovaném stánku Ministerstva věcí zahraničních a tedy nepřímo vlády, slokou pochlubil. Učinil jsem to. Navzdory tomu naše vzájemné kamarádství s panem velvyslancem to přežilo ve zdraví.

Dobrá, je na místě uvést verzi líbeznou, šumnou a luznou. Tu, která byla určena dětěm. A pak doplněk ministerský

                                         Prvňákům

Už je září v kalendáři,

vítr foukl do prázdnin.

Čtu si o nich v slabikáři,

s ústy ještě od malin.

Potom podle početnice

přepočítám rohy krávě ještě,

že jich nemá více,

ty dva právě sečtu hravě.

Poprvé jdu do lavice –
jsou krásné všechny začátky.

Písmenka jak stavebnice

budu skládat na řádky.

Ještě dnes do oběda

přepočítám v okamžiku

vlasy Děda Vševěda
a pak sedm trpaslíků.

A z těch písmen celá slova,

ze slov věty a z nich list,
z listů knížka pohádková,

ve které si mohu číst.

První třída to je brána

školáků do světa knih.

Nemůžu se dočkat rána

až se stanu jedním z nich.

 

                           Prvňákům - repetentům

Jeden prst v nose a druhý v uchu

Tu a tam pšoukne si, točí se zády,

prvňáček stále hraje si v duchu.

chová se právě tak, jako člen vlády.

 

Už uhánim do dálky

mám jen brejle, jinak nic 

a na nohou sandálky.

Protože je venku hic

 

____________________________________

 Z vedra do zimy. To vypadá na rychlou odpověď vypovídající o radosti a současně o nedostatku času. Beru do ruky část už přeloženého rukopisu North of Sixty.Five. To vypadá už vážně. Jedeme, jedeme, hurá a hop do toho! Šup, šup Zdendo! Vypadá to, že se schyluje k práci, jedná se o smlouvách. Na místě je tedy vytvořit a pak přeložit scénář podle knihy Severně od šedesáté páté do angličtiny. Příběh dvou přátel, které dokáže rozbít na střepinky touha po penězích.

Věřím pevně, že to: "Snad",

vyústí do: "Jde se točit!"

Proto musím překládat

příběh plný lačných koryt.

 

Jedu zase jako stroj,

padají mi pouze víčka. 

Každý den je vlastně boj

začíná už odmalička.

Pracuji na scénáři 

ze severské krajiny

ať se práce podaří

překládám ho z češtiny.

     

Dnes se tady ochladilo,

což je mi teď vhod.

Soustředím se na své dilo,

jedu jako z not.

Dneska budu v jednom kole,

budu totiž překládat

scénář, co je na mém stole,

dříve, než ho pustím z vrat

 

Za hrob ti dva s sebou vzali,

kdo dal písek do soukolí.

To však nijak nezakalí

dojem z jejich krásných rolí. 

Pusto, prázdno, všude klid,

jen v kabině ambulance

nedokážou spolu být

dva chlapi, co pálí šance.

        

 

 

 

 

_________________________________________________

Trojskok v čase. V telefonu totiž ta menší či větší drobotina hibernuje volně.

Vyjádřil jsem se k aktivitám dívky Grety. Meta je to jistě vítaná a ambiciózní – vyléčit planetu. Nevysmívám se. Tu metu však dívenka Greta Thurnberg nestanovila, jsouc o tom přesvědčena. Konference odborníků na mezinárodní úrovni se scházejí, stanoví konkrétní cíle, nástroje k nim a především mají technické a další potřebné prostředky k realizaci, včetně politické moci. Oni tak docela nespí a nečekají, až procitne Greta. Svět je totiž nejednotný a proto ochrana planety klopýtá. Dobře míněné, tak trochu „naočkované“ hurá-činy spíše svět rozdělují a cestu k nápravě tak vlastně brzdí. 

          O planetě žije sen

a snad mu i věří. 

Její svět je promísen 

jak bahno a peří. 

 

Ostrá jako čepel dýky,

s nikým nemá slitování.

obrací se na státníky

připravte se,  dámy, páni.

Celý svět  se jinak točí

miliard už je nás šest

nikdo dnes už nevykročí

pod plachty lodí z dávných cest.

Vrátit se k veslicím je špatné řešení,

takto žít se dnes už nedá.

Nečekám, že s něčím přijdou Zelení

slovo ať dostane věda.

_______________________________________

Paměť selhává tam, kde by neměla. Rekonstruovat ji mohou poznámky, pokud by existovaly. Žel. Už jen dohady pomohou. V diskusi někdo uvěřil příslibu hojnosti. Snad ne ani v diskusi, nýbrž v hlavní zprávě a utkvělo mi jen, že to byla vtipná glosa ze strany nějakého čtenáře. Já už jsem pouze na ni odpovídal.

         

 

Mně kartářka řekla zase,

že než přijde smrt,

budu žít jak v žitě prase 

a žiju, tak mám prd. 

 

 

 

_____________________________________

A tady? Pamatuji, ovšem! Studenti medicíny dnes nemají v čem zkoumat anatomii na živo, pardon, přímo v těle. Topografické vztahy mezi orgány, jejich velikosti, tvary. Roztoky formaldehydu chránily dost dlouho těla ve válce padlých. Až do našich, tehdejších třiceti let po válce. Svědčí to však o strašlivé tragice válek. „Mortui vivos docent“ praví klasik. Ano, obecně platí stále, že mrtví učí živé. 

My jsme ještě těla měli,

lepší jsou, než tisíc slov.

Zpaměti pak Atlas celý

uměl celý Albertov. 

 

Miminko, které spíše pod našima rukama jen tušíme, samozřejmě je a bude zcela v pořádku. 

____________________________________________

Chudák holka! Má zkažený celý život. Kdo si ji teď takto zneuctěnou vezme?

Hmm... Dcerka Cindy Crawford dobře ví, jak získat zájem tisku. Dozajista nacvičovala doma, jak obratně nabídnout objektivům bradavku. Povyk se pak šíří, dcerka se může bránit, že neví, jak se to stalo, jsouc v zásadě spokojena.

 

Hezká je po mámě Cindy,

to každý hned vidí.

Dnes však více nežli jindy,

doufám, že se stydí.

 

Oblékla se hala bala,

až nemohu uvěřit!!

Dnes bradavku ukázala

zítra to může být řit! 

 

___________________________________

Poctivý nálezce nalezl smotaný zlatý drát v lese někde pod stromem. Vytěžil ho a šel čestně odevzdat. Diskutující národ se tu a tam divil a tázal se: „Co kdybych tak já...?“

Zprávu o tom případu jsem snadno našel.

Na Náchodsku objevil muž venčící psa zlaté dráty z mladší doby kamenné. Nález je co do množství a zachovalosti ojedinělý. Archeologové poklad představí veřejnosti jen v sobotu 19. října 2019 v rámci Mezinárodních dnů archeologie.

Chtěl bych vědět kolik lidí

zde na této diskusi

pod smrkem, když zlato vidí

nechat si je pokusí.

 

 

__________________________________

Její královská Výsost vévodkyně ze Sussexu Rachel Meghan Markle, ukázala půvabným pěstěným prstem na nemovitost, po které zatoužila. A já ťal a do rýmu přijal hned dva možné kupce najednou.

           

Meghan, to je láce skvělá,

     hned v katastru ji zapiš.

Už si na ni zálusk dělá

doktor Rath i Babiš.

 

__________________________________________

Tady jsem odpovědět musel. Pokud si vybavuji správně, nějaká paní v letech si postěžovala, že byla v mládí tak svůdná, neodolatelná a dech beroucí, že nějaký lstivý fotograf zneužil její krásu a nafotografoval ji pro jakýsi – jistěže obskurní – list. Celá ta léta byla hluboce otřesena takovým zločinem, trpí tím, že narazila na tak chlípného fotografa. Ach, ti muži! Stěžovat si a soudit toho starce může, do šatlavy s ním, vyhledat ten černobílý negativ šestkrát šest centimetrů a obřadně spálit a především vycpat peněženku platným materiálem.

 

Už vím, co se tehdy stalo:

Za mé půlky, prsa, klín

žádala jsem tehdy málo. 

Toť pravý důvod pro můj splín. 

 

_____________________________________________

 

Herec Jiří Lábus byl vcelku příjemně překvapen, když v nějaké vzdálené zemi – snad asijské – nějaké dítko v něm objevilo Rumburaka. Bezprostřední zážitky, vyprávěné v Ypsilonce v rámci představení Pánská šatna, jsou dokonalé. Nevyfouknu jim ani jeden z těch příběhů. Jděte a nebudete litovat.

Jen na třetím nástupišti 

čekala jsem na svůj vlak.

Ve vteřině ale příští 

přihnal se sem Rumburak. 

_________________________________________________

 

Prezident Miloš Zeman dostal do služebního užívání novou parádní Škodu Octavii. Zde je moje rada pro pasažéra.

             

 Prezidente Zemane,

na srdce vám kladu,

ať se vám nic nestane

pijte pouze vzadu. 

 

A já zatím odpálím to

ve voze mých kvalit.

Do nádrže, je mi líto,

mám becherovku nalít

 

 

_______________________________________________

 

Přistižen. Při čem? To nevím. A protože nejsem politik, nechávám věc otevřenou.

 

Co je pravda a co není

platí jen u dítěte.

Politik si co chce změní,

nehodící škrtněte.

 

Kdo má páteř jako z gumy, 

tomu zákon nevadí. 

V každé době vždycky umí 

najít správné pozadí.

 

______________________________________

Imigrantky z třetích zemí mají možnost založit si vlastní podnikatelskou činnost, aby mohly řádně odvádět daně a nebyly závislé na sociálním systému země. Nešlo zde o Českou republiku, to je jistě dobře. Výklad této pomoci chytil v pojetí imigrantek zvláštní vývrtku. Zvolenou živnost, jak se zdá, ovládly brzy. Ba co víc, nemusely ani využívat systému škol a vzdělávání.

Využij dnes nabídky

v Akci jak se patří!

následně si na vřídky

hojivou mast natři. 

 

 

______________________________________

Tehdy Miloslav Ransdorf asi opravdu naletěl. Měl ve švýcarské bance, pokud případ nekomolím, vyzvednout peníze za nějaký dlouhodobý krytý certifikát. Ve švýcarské bance ho podrobili výslechu a rozmetali jeho právo na provedení oné transakce. Stal se pak terčem a byl nelítostně ostouzen. Přes všechnu nelásku k obecnému principu totality uznávám jeho kredibilitu za to, že se v době potápění své lodi nezřekl se jí, svou rudou legitimaci neodhodil, zůstal jí věrný. Možná ten bankovní případ nebyl čistým tahem. Asi to urychlilo i jeho odchod k předkům. Svou veršovánku jsem psal v době, kdy stál na veřejném pranýři pro veřejné odplivnutí. Asi nespravedlivé. Pokud se skutečně stal předmětem špinavé pasti, pak se mu omlouvám za své jízlivé vidění. Politika, peníze, skandalizování,... rekvizity z jednoho pytle.

         

Teď mi změní saka střih, 

jak je krutý tento svět.

Ještě ale mohl bych 

na vězně snad donášet.

 

_____________________________________________

Obrovskou, svěží zelení pokrytou plochu, kdesi v blízkosti bílého písku pláže, dům velenákladný zakoupil si bohatýr z širé stepi. Chtěl jsem ho trochu podráždit svým veršem, to jen, aby si nemyslel, třebaže vím, že to nebude číst.  I kdybych ho vložil do jeho pozlacené schránky.

Už mám zase souseda

je to slušná partie.

Ráno spí do oběda, 

pak se mnou se napije.

 

 

Při golfu má pružný švih

v tenise tak silný není, 

Já masérku, jak jsem zpych,

lepší mám a to se cení. 

_____________________________________

Vyoperovali mi toho spoustu. Kdo by tušil, že člověk má v sobě takových hadic, šroubků a udělátek, které vlastně dělají nadváhu? Ahá, takže tím to je! A neřeknou a neřeknou. 

Dobrý rozmar, odhodlání a optimismus ale zanechali na svých místech. Znamenitá práce.

Koulím se ze strany na stranu,

tlačí mě obruče v zádech.

Nevím, jak vstanu či nevstanu,

chce to vzít výdech a nádech.

Nohy brní jako v pračce, 

když probíjí proud.

S hrazdičkou by to šlo hladce,

mohl bych se hnout.

_____________________________________

Mohlo by to být z připnutí státního vyznamenání Robertu Sedláčkovi na mikinu? Možná. Ale kdo ví? Zprávy mizí v nedohlednu pomíjivého času, jsouce vytěsňovány jinými. 

Hraju si na levičáka,

zdrblého a ve stínu.

Já mám doma skvělá saka, 

však potřebuju mikinu.

 

Chudého má každý rád,               

co chrápe někde na dvoře.

Přijímá ho bez výhrad

sám se cítí nahoře.

V obleku a nebo v triku,

všechno přijde vhod.

       Za vším hledej politiku,

a strana získá bod.

 

Každý hledí na mikinu,

to je moje taktika,

oklepu z ní trochu hlínu

-  a metál mám od tatíka

__________________________________________

 

iDnes si vzala na mušku nějaký případ plošného zneužívání nějaké služby. Ostrý vichr dující z vysoko položených pastvin, mi dal porozumět, v čem spočívá skutečný rozdíl. Až z míst, kde pasou se svobodn volní koně a carribou. 

Je něco, co je neduhem tradičním. Vadí, ano, to je totiž právě ten dělicí prvek, nebyla to, již zbouraná zeď. Vložil jsem takovou krátkou úvahu. Úvažičku. Úvažulinku. Ale i tu jsem smazal. Ty veršíky jsem přesto ale ponechal. 

        

 

Ošvindlovat, přečůrat..:

Už je známý všude

pravý český demokrat -

relikt knížky rudé.

 

 

 

_________________________________

Na fotografii byla zachycena nějaká bouda, vechtrovna, či nuzná chatrč sloužící jako nějaká pracovní chýše pro železniční účely. Popis v článku však zmiňoval, že jde o útočiště Václava Klause. Je velmi dobře, že šprýmovat se může na jakékoli téma.

 

Sem se budou sjíždět vlaky, 

kde v ústraní skromně žiji, 

zde slavit chci s vámi taky 

tři roky po amnestii.

 

 

___________________________

Jistěže jsem proti násilí páchanému člověkem na člověku. Ale právě tak stojím proti nespravedlnostem páchaných z pohnutek plytkých. Bylo už zaznamenáno a v tisku zveřejněno, že muži se obávají zaměstnávat ženy pro možná, zcela lichá nařčení, když jakákoli obrana je předem odsouzena k marnosti. Stačí jen ukázat prstem a něčí život se hroutí. Muži mají strach cestovat výtahem pouze s jedinou spolucestující. Nežertují, v hovoru odpovídají strnule, střídmě, krátce, nepochválí, nevytknou, mají nerv z těla vytažen tam, kde mlčení se stalo nepřirozenou jistotou. Škoda. 

Hnutí se z té akce MeToo 

   soudě podle vlčích snah

proměnilo v 'aukci mýtů'

z žen muži dnes mají strach.

 

Nenoste už ženám růže,

jiný je svět těchto dní.

Než se všechny změní v muže,

chyťte si tu poslední.

Lapil jsem dnes na jabloni

holubici poštovní.

Svou výplatu pošlu po ní

bude to tam za pár dní.

 

Kdo rozdávat začne rány 

a překročí jistý bod,

střílí už do vlastní brány, 

dobrá lekce pro život.

_______________________________________

Amíci vstoupili do jednání barbarů, takže ani neklepali. Vymetli přesným zásahem z veliké výšky rokování nejvyšších pohlavárů Islámského státu. Pšouklo to, zasmrdělo a rovnou čtyřicet se jich vypařilo na místě. To je na frťana nebo na pár veršíků. Zde jsou.

 

Ta schůze už, jak se zdálo,

   byla trochu rozvleklá. 

Tak ji spláchli natrvalo

bez muziky do pekla. 

 

 

_________________________________

Ve zprávě stálo, že Ukrajinec si stloukl nějaký paralet, zpoza zatáčky ještě na úrodné Ukrajině vzal rozběh, vznesl se, aby dosedl na Slovensku. Taková byla jeho touha i odvaha. Jak vysoko se vznesl, to jsem se nedočetl. Přežil však a o to přece usiloval, takže body získává

Vidím pytel na obloze

v rachotu a kouři.

Ve vzdušném svém letí voze

jako hromy v bouři

Ukrajinský bohatýr!

Pevně drží se svých pák.

Až budu mít vous a knír

budu létat taky tak. 

Už vousy mám jak ruský pop,

tak už sedím ve větroni.

modré nebe je můj strop,

kde se mraky s mraky honí.

 

 

____________________________________________

Lucii Vondráčkovou vždycky rád vidím ve filmu. Myslím, že na poli hereckém obstojí velmi dobře a přeju jí hodně zdaru. Je-li ovšem řeč o zpěvu, citlivě ponechávám téma stranou. Jinak. Rozpad jejího rodinného vztahu s Tomášem Plekancem sledoval list iDnes dveřní špehýrkou nadměrně, v mých očích se vloupával do jejich soukromí. 

Na ramínko fouká vánek,

půvabná jak poupátko.

Lucie mi ruší spánek, 

promiňte, jen nakrátk

 

_____________________________________________

Dobře, dobře, ano, to bychom tedy měli už probraný onen nešťasně zhroucený vztah, ale teď povedeme vážnou řeč. Výstava vozů, tedy autosalon. Naleštěné, silné, do detailu připravené, jako svébytná větev umění. Jsem totiž kluk a nikdy jsem jím nepřestal být, což mi znamenitě vyhovuje. Tradiční malá rýmovačka nechybí. Ale vysvětlení je třeba doplnit. Zde vyobrazené totiž stroje nejsou součástí autosalonu, k němuž se kdysi vztahovala moje rýmovačka.

Uličkami Banffu projížděly tyto aristokracké stroje. Tak jsem je polapil objektivem telefonu. Jen potěšit oko.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tento otevřený nádherně červený stroj si nalezl své ležení před hotelem v Kelowně

Tento důstojný a nadgenerační pán silnic spolehlivě najezdil na kanadských a patrně i jiných silnicích velkou porci kilometrů. Když se v úctě jen tak malinko před ním ukloníte, nedá nic najevo. Zná svou aristokratickou noblesu. Ale ví to. Tak Ti přeju, stroji, spoustu dalších kilometrů a především spolehlivých návratů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten bělostný vůz níže, by vlastně zasloužil mnohem víc, než jen pouhou slovní črtu. Stojí připravený, má svou sílu zatím pod kontrolou dlouhé kapoty. Ten motor tam skutečně je. Proč zaslouží více slov?

Inu, vytvořil a sestavil ve své garáži Petr, přesněji můj švagr. Fantastické dílo, které nijak nezlevní přiznání, že Petr je vyučený automechanik. Za Atlantik vyrazil hned po invazi okupačních vojsk. Svůj sen si ale plní až dnes. Pro všechno to stroj už úspěšně vyjel na silnici, rozbalil svou utajenou sílu a chtěl by ještě víc a víc. Petr dolaďuje drobnosti, aby všechno sedělo a fungovalo měkce a tak jak má,

 

 

 

 

 

 

Stroje už se do řad staví,

mnohé jsou tu prve,

koně dupou do nápravy

- skupina mé krve.

Chtěl bych slovem vázaným

jejich něhu oslavit.

Chybí mi však vhodný rým,

ponechám jim jejich klid. 

____________________________________

Kulisa doby. To není výtka, je to jistě dobré rozhlédnout se i v oblastech, kde lidé žijí jinak. Myslím však, že mi chybí pár slok věnovaných současné uniformitě odlité z někdejší rozmanitosti našeho světa. Od drobných suvenýrů až po řetězce „fastfoodů“, všechno se zažehluje do téhož vzoru. A to je škoda.

      Dnes už se to všude vidí

v každém koutě světa.

Kam se hnete, tam jsou lidi

a porodnost vzkvétá. 

 

Tím se ale vytrácí

svébytnost těch starých míst

dav se do nich trmácí

když stačí o nich pouze číst

 

Život jiný, přece týž

jaký v jeho domovině.

Takže vlastně je tím blíž

zemi, ač je v cizím klíně.

 

Možná je to trochu k vzteku,

já to beru s humorem.

Podobně ve Středověku

utíkal lid před morem.

_________________________________

Terezu Hlůškovou z Uherského Hradiště ovládl virus vratkého pocitu štěstí. V prostředí drog je nalézt ale nemohla, protože tam svou oběť vtahují za křehkou cukrovou nit bludičky.  V tomto případě jsem se však vyslovil k rozhovoru s Michalem Penkem, osudu jinému, přesto podobnému. 

      Droga, to je démon totiž,

kterým kopneš do života.

Toho ďábla v sobě krotíš,

když čistý chceš začít znova. 

 

 

 

Michal těžko hledá slova 

a zdá se být v rozpacích.

V pádu do tmy touhu chová,

být na slunci, smazat hřích.

_________________________________

Byla to anketní otázka, vzpomenu-li si mlhavě, který název města po sovětském Rusku přežil. Pobavily mě názvy těch měst, že jsem se vyjádřil alespoň k jednomu z nich.

 

Když jsem vklouzl pod peřinu

zdálo se mi po algeně,

že s mužiky v Mičurinu

pil jsem flašku vodky denně.

 

 

_____________________________________

 

Ta horlivá družba už tady jednou byla. Prognostický ústav buď odvedl hanebně mizernou práci, nebo naopak práci děsivě perfektní.

To za zamyšlení stojí

Měl jsem trochu drzý úmysl obraz Ruské trojky (Alfred Wierusz Kowalski) vylepšit nějakou koláží. Ustoupil jsem od toho. Ilustrační obrázky Ruské trojky jsem nalezl v sektoru "možno volně použít" tak skvostná díla, že jsem nemohl a nechtěl do nich zasahovat. Tady ten mě přilákal nejen pro tu mistrovskou paletu, ale i pro tu šarvátku mezi vlkem a koněm. 

Nicméně trvám na zmínce o Prognostickém ústavu, iniciovaném a spuštěném z Mosky J. V. Andropovem v zemích svíraných Varšavskou smlouvou.

Prezident dal do vazu 

ránu celé zemi. 

S ruskou trojkou do mrazu 

jede s lidmi všemi.

_____________________________________

 

Útočné, urážející a drzé diskutéry by měl vichr i s "jejyh hrupkamy" uchvátit a vymést od panelu věcných diskutujících. Napsal jsem v odpověď jednomu z nich rýmovačku. Co mi odpověděl, to si nedovedu srovnat dosud. 

       

Ty, co hloupě tady žvaní

sprostě, drze ty bych hned

na dálkové ovládání

chtěl mít možnost umlčet.

 

 

____________________________________________

Zpráva zmizela - zaporožec zůstává. Jenomže, slovem Karla Čapka – Nic není tak staré, jako jsou včerejší noviny. 

Je to nový Zaporožec,

co se jen tak nevidí.

Sto šedesát město, obec 

corvetty jen závidí.

 

Ve dne jede, v noci svítí     

na všechno je připraven.

Jako blesk se kolem řítí

Zaporožec - sen všech žen.

 

 

 

 

Zdá se, že je celý dutý

a to mi zas nevadí.

Uložím tam zlaté pruty,

v TUZEXU jsem v pořadí.

__________________________________

Tady jsem si posteskl nad urputným mlčením jednoho nakladatelství. Ani tak, ani tak.

Nakladatel mlčí, zdá se,

(aniž bych si z něho utáh),

řekl bych, že v tomto čase,

nejspíš chytá lelky v lukách. 

Věřme, že se vynoří 

z mlhoviny internetu.

jak se vrací úhoři,

že napíše aspoň větu.

 

_____________________________________


 Někomu se něco vtipného podařilo a pobavilo mě. Rád jsem věc ocenil, jen už nevím, co to bylo. Zde je zřejmé, že veršovánkám jsem nedopřál větších ambicí, než je prosté řemeslné dobroušení v pracovní dílně mobilního telefonu. Měl jsem tehdy raději zachovat odrazový můstek v podobě původní zprávy spíš, než svůj pracovní výmětek. Ponechal jsem tak jen bleskový písemný záznam tam, kde vznikl a šel dál.

 

Skvělý fór, co bere dech,

humor v zemi nevyhas.

Tímto plácám po zádech

toho, kdo spustil ten špás.

Hned mi v koutcích cuká smích,

na první pohled letmý.

Díky těm z řad dospělých,

co jsou srdcem dětmi.

 

_________________________

Heleno, paní Heleno, copak to prosím vás děláte? Proč byste nemohla být na jednom plakátě s Vaškem Neckářem? Bývala jste velmi oblíbená, zpíváte krásně, to ano, ale rozbitá přátelství s paní Martou, Vaškem a snad i jinými muzikantskými kolegy, s nimiž jste kdysi sdílela na cestách Golden Kids šatnu, to tříští vaši oblibu na prach. Více než zpěv upoutávají dnes pozornost vaše společné návrhy s Martinem Michalem na různé soudní pře.

(Teď jsem Vás nejmenoval příjmením, ani jsem nevystavil žádnou Vaši fotohgrafii. Ostatně, žádná z Internetu není volně použitelná. Tak to snad můj advokát obhájí. Vezmu si oblek.)

  

Na každého hodit bláto

šířit strach a napětí. 

Jestli vám to stojí za to,

zůstat takto v paměti. 

 

 

Zažalujte slunce taky

kometu, co nemá chvost 

vodu, duhu, blesk a mraky

ukradly vám důstojnost.

 

 

_____________________________________

Čeština má tolik barev a podtónů, schopných vyjádřit ta nejjemnější hnutí, dynamiku, ba i samotné ticho. Dokáže, je-li v držení citlivého mluvčího, vytvořit živé obrazy tam, kde mnohý jiný jazyk trpí plochostí. Zmizely přechodníky, rozdrobil se čas předpřítomný a předminulý vyhasl docela. Rozlišující předložky s a z smazala jednotnost v podobě z. 

Komolíme jazyk otců,

Vančurů a Hrubínů,

svévolně a bez porotců

ničíme tu hlubinu.

Přišel doba opičení,

z čeština být řeč teď nová.

Co být dřív, to se teď změní,

z příjmení se škrtnout -ová

Vedle sebe žili dřív,

stejně jako noc a den,

pamatuju, co jsem živ,

také muži vedle žen.

 

Dnes už to tak jasné není,

netušíš, co rozkrok chová.

V zájmu zmatku od příjmení 

odstřihněme proto -ová.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

 

Tato zpráva necha-cha-cha-la rozběhnout mou obeazotvornost až za hory, za lesy a zastavila se až před dveřmi kabiny pilota:

Dopravní letadlo se muselo vrátit zpět na letiště a přistát. Příčinou byla vylitá káva do přístrojové desky před pilotem.

Potud zpráva. Lapálie, kterou jsem si dovolil znevážit vlastní představou celé epizody.

Zasekl se podpatek 

do přístrojů pod trenkami.

Tak musíme nazpátek 

pro to kafé - pánbůh s námi.     

 

________________________________

Přeplatil se? Myslím, že tehdy host v hotelu dostal k proplacení ukrutně vysoký účet. Zaplatil a později analyzoval přehmat. Na něm nesla vinu banka, těžko je však podojit vzdorovité vemínko banky. Vzpěčuje se. Takové puzení jsem měl věc komentovat, až vznikla opět alegorická rýmovačka.

To je ilustrační foto, pořízené v restauraci Montana. A zdá ze, že nám chutnalo

Pokud je host velkorysý,

rád připojí spropitné.

Stejně dnes však jako kdysi,

každý někdy klopýtne. 

_________________________________

 

Přečetl jsem si zprávu o tom, jak si lidé zaplatili dovolenou, myslím, že to byl Kypr nebo Řecko. Byli velmi zklamaní, protože jim bylo špatně z jídla a celkově organizace selhávala. Postěžovali si mediálně. Tu do diskuse vstoupil jakýsi Kamil a holedbal se, že on by na lacinou dovolenou nikdy nejel a proto mu ani nemůže být špatně. Dokonce se o ty turisty otřel, že mají, co chtěli a zaslouží si bídné podmínky. Když nemají na solidní dovolenou náležitě lesklou, vysmál se jim, praviv: „Dobře jim tak.“ 

A tak jsem opět reagoval po svém. Když už jsem ten literát.

Vy jste světec, Kamile,

dík za vaši svatozář.

Bez vás žil jsem bez cíle,

Jak zbloudilý proletář. 

 

S vámi rád bych někdy žil

to musí být pohádka.

Šetřete však mocných sil,

než odvezou vás na jatka

 

________________

Přístroje pro Global Positioning System na oběžné dráze okolo Země zaznamenaly, že se vegetace na ruských tradičních polích proměňuje a spolu s tím včely mění své návyky. Rus obvinil Amerikána z diverzního podrazu. Doložil jsem tedy, zrýmoval zšprýmoval pravděpodobný scénář události.

“Budete mít méně medu,”

volal Donald Putinovi,

“v tom já ale nepojedu,

hledím jen na snímek nový.

Na něm vidím vaše včely

nad poli a nad lukami,

s brouky náklad pylu šmelí

za vodku, jak staří známí.”

______________________________________

Domnívám se, že letadlo, zmíněné v tehdejší původní zprávě, startovalo odněkud z jihu. Mířilo do Prahy a cestou někde nad oblaky mu vysadil jeden ze dvou motorů, ulehnuv k tichému odpočinku. Nejsem valný počtář, ale myslím, že to je padesát procent všech motorů, které si to letadlo vzalo na cestu vzduchem. Pilot takovou drobnou lapálii nehlásil, stejně jako by rádiem nehlásil přesolenou rýži minulý měsíc v závodní kantýně. Není nad flegmatiky.

Upadlo mi jedno křídlo

někam dolů k břízkám.

Jiným z toho v žilách stydlo,

já si jenom pískám.

 

-----------------------------------------------------------

Byla to sportovní verze Trabantu s turbodmychadlem? Nebo snad kupíčko? Což tak nákladní automobil postavený na bázi Trabantu! Ani to ne? Tedy drezína? Jakže? Limousine, dlouhé osmimetrové limo! Jakoukoli verzi stroje: „Bem bere bem bem bem,“ přijímám.

V Rostocku teď slunce praží

a přichází zlatý hřeb!

Sviští si po baltské pláži 

Trabant - známý babolep.

 

Tak. A která velká automobika myslí na vázičku pro (umělou) kytičku. Na mentální uklidnění. Vždyť přístrojů, budíků, ukazatelů, páček, schránek, vidím řadicí páku,  startovací klíček "bošák", také stěrače, zrcátko, opravdové hodiny, které ukazují čas! Jak to má člověk vůbec ovládnout? Zejména tehdy, když se Trabant rozjede. Ano, I to se stávalo.

_______________________________

Jeden diskutující, nezkažený ještě drsným jazykem mezi brankami na hřišti zvaném diskusní korida  – možná tedy robot z dovozu – ocenil mé verše. Cítil jsem potřebu mu vlídně zdůvodnit své slovní kolorování diskuse. Jen následující první slokou. Pro Vás mám všechny.

  Cvičím jen svou starou hlavu,

než ji vezme smrt,

odpolední, když mám kávu.

Jinak v ní mám prd. 

 

Kolo už má někdo jiný

měl jsem rád ten tichý svist

do hor nebo nebo do roviny

do neznámých krásných míst.

 

Lyže, tenis, ping pong taky

ještě ale snadno mohu

krmit ptáky, pouštět draky

hnát je s větrem na oblohu.

 

Napsat knížky můžu nové,

klavír mám a barvy s plátny,

banjo krásné bluegassové

a čas je prý neúplatný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

Loď byla až po borty plná imigrantů. Nějakou dobu dleli v přístavu, když kdosi z nich si postěžoval, že mu není dobře. Byl z lodi vysvobozen, dostal potřebné razítko a tím tak získal nový domov. Od lodi se tedy odlepil zástup těch, kterým taky nebylo dobře. Papír, razítko, podpis a hned taková léčba zabrala.

_____________________________________

 

Ale podívejme se, je tady jiný čtenář, kterému se verše nepříčí. Volá po jejich zachování.

To byl jen tak úkrok stranou,

vlastně jsem psal z nemocnice.

Moje verše nezůstanou,

musel bych se snažit více.

____________________________________

Nevyžilé studentky či vyžilé „nestydentky“ žijí zcela jinak, než se žilo za praotce Čecha nebo Praděda vševěda. Jen považte, co jsem se dočetl. Muži jim posílají nemalý peníz, za který si zakoupí bleskový pohled na lůno studentky, jsou dobrovolnými otroky v tom smyslu, že jim dívka poručí, aby za nějakou obscénnost výměnou poslali peníze. Oni to rádi činí. Dívka se tak stává – jak jsem vyrozuměl – otrokářkou a muž otrokem (holič, atomový fyzik, řidič, pekař, ředitel,...)

 

 

Studentky bohatnou

ze spousty chtíčů,

a muži rádi jsou,

že vidí ...

 

(ale teď mě zrovna jako z udělání žádný rým nenapadá...)

 

Půjdu na to líp než jiní:

odepiš mi jestli chceš.

Ty budeš mou otrokyní

ukážu ti za to pleš.

          

Potřebuju nové gumy

a pak předstih seřídit.

Nebudou to velké sumy,

zaplatíš a já mám klid.

 

____________________________

Prezident Spojených států amerických, shledav, že Grónsko patří Dánsku a je strategicky výhodně umístěno, rozhodl se, že si Grónsko koupí. Básník vidí transakci jinak. 

        

 

“Ten ostrov je šitý pro mě,”

řekl jsem si: “Tak ho kup!

Skončíš misi v Bílém domě,

a v Grónsku máš Bílý srub.”

 

 

______________________________________

Jiný reprezentant státní moci nedá dopustit na své hnízdo. Je tak veliké, že ho nedokáže obejmout ani když hodně rozpaží. Ještě víc. A ještě jednou. Ne, ne. Nejde to.

Mám zde svoje Hnízdo čapí

do něhož svá vejce kladu.

Mě nikdy nikdo nepolapí

budu žádat o náhradu!

Podlehli jste všichni klamu, 

kudy chodím, tudy matu.

Vystudovat chtěl jsem FAMU

hrát pak muže v čele státu.

________________________________

Nevím, o jaká vlastnická práva se autor diskusního příspěvku hlásil v tomto případě. V každém případě jsem bránil Karlovu důstojnost a přitom chtěl zachovat i jeho bravurně nabízený humor, který diskutujícímu patrně chyběl.

 

              Gott patří všem ten i ten,

to bych řekl za prvé.

Za druhé Vám přeju jen

víc humoru do krve.

 

Jestli něco závidět,

tak Mistrovu píli

Jděte spíš na koncert hned

ještě lístky zbyly.

______________________________

Podle zprávy na portálu iDnes, staroušek nějaký roztržitý uháněl po dálnici v protisměru. Někde si najel špatně a věc nechal být. Pro policii se stal nepolapitelným jako zločinec Čvančara nebo Arsène Lupin, třebaže řidiči ostatních vozů Policii volali. Až teprve policejní dron dokázal omyl toho starého taškáře za volantem vyřešit.

 

Děda sviští po dálnici                 

za zády má peloton.

Policie nepřející

nad hlavu mu vyšle dron. 

 

 

 

________________________________________

Tak. A tady je poslední. Dostal jsem za toto dílo třináct pozitivních bodů. 

Ve vlastním článku iDnes jsem se dočetl, že jistý badatel (?) Chris Myer vymyslel zvláštní cvičení s cílem posílit hrdou mužnost, je-li ji třeba prokázat. Metoda spočívala v nějakém bizarním mnutí stehny, které ten člověk prováděl i v chůzi. Otázkou zůstává, zda jeho genetický fond je natolik cenný, aby o něj tak houževnatě pečoval.

Důkaz o svém tvrzení podívám zde

 

Ještě zde mám k doplnění 

o výzkumu zprávu:

Chris Myer si při cvičení 

údem rozbil hlavu.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

 

Navzdory tomu už jsem se nadobro odmlčel, pokud jde o verše. Lépe je odejít ze "Síně slávy" ve fraku, byť za jeden rýmovaný příspěvek, než být vynesen pobitý. (Jé, to je z mé hlavy?) Hmm, Dobrá, tedy. Tak nasadím ještě jednou, jen tak pro nás tady: 

 

Pokud to mám z vlastní hlavy, 

rád se projdu v černém fraku, 

budu dál číst z novin zprávy

a budu dbát na kloaku.

 

Ne, ne, to se nehodí. Jinak.

 

Pokud to mám z vlastní hlavy, 

rád se projdu v černém fraku, 

budu dál číst z novin zprávy

a toulat se po Monaku.

 

To taky ne... Takže třeba takto:

 

Vím, že to mám ze své hlavy. 

Než však klesnu v černém fraku, 

klidným spánkem v suché trávy,

chci vidět Slunce do soumraku. 

 

V noci hvězdy, v dešti duhu,

cítit vůni lesních klád,

vidět líné řeky stuhu -

o to chci dál bojovat.

__________________________________

Vlastně mám ještě pozdrav, který jsem rozeslal z Facebooku. Však víte, zpoza nemocničních vrátek.

Odtud k vám a zase sem                                

zpoza těchto dveří,

věřím rád, že slyšet jsem,

neb vyhraje, kdo věří.

Hádanka docela nakonec:

Dokážete v naší marškumpačce nalézt vojáka, který k švadroně nepatří? Nápověda - má ploché nohy.

Time flies, but you are the pilot

 

Zdeněk Hanka

Zdeněk Hanka,  český spisovatel, pohotovostní specialista a profesionální instruktor, St. John Ambulance v Calgary v Kanadě.

Kniha návštěv

Robert napsal
Zdravím,dnes ráno som vás počul rozprávať v rádií,zaujímavo a pútavo a určite si vašu knihu niektorú prečítam,lebo tak ako rozprávate,tak určite aj dobre píšete,želám Vám slnko v duši a pekné dni,nech máte vždy dosť chuti na písanie.
Blanka S. napsal
Milý pane Zdeňku, jsem nadšená, děj Vašich příběhů je nesmírně poutavý. Na knize Partitura pro srdce obdivuji hlavního hrdinu, že přes všechny těžkosti, které mu život přichystal, si zachoval pozitivní náhled na svět a na úkor svého pohodlí a zdraví dokázal pro svoji rodinu vybudovat zázemí v cizí zemi. Vaše knihy se staly mými vzácnými společníky, přináší potěšení, napětí a také poučení. Děkuji
Jitka Kejřová napsal
Právě vyšel skvělý román nejen pro ženy. Střípek malachitu od známého českého autora Zdeňka Hanky, který žije v Kanadě, vydaný úspéšným nakladatelstvým Alpress.Říjen je mésíc plný nejen zbarvujíciho se listí, ale , i bohaté knižní tvorby a zárověň to je čas, kdy už musíme myslet i na vánoční dárky. Toto je právě ta kniha, která udělá radost, neboť je psaná brilantní češtinou s citem,láskou, poučením, moudrostí a pokorou.Tyto vlastnosti bezesporu autor má a proto se Střípek malachitu čte jedním dechem a nit příbéhu nám dává najevo, že nikdy nikdo nevíme co se nám ze dne na den múže stát a změnit. Luxusní život páru dvou lidí se zvrhne v noční můru.Přibeh končí nepředvídatelným koncem. Je to čtení , které vás vtahne i kdyby jste nechteli.Posuďte sami. Doporučuji, nebudete litovat!
Jana K. napsal
Dobrý den, pane Zdeňku, zdravím Vás z jižní Moravy z Velkých Bílovic. Těším se na Vaši novou knížku. Všechny, které jsem doposud přečetla, se mi moc líbily. Přeju Vám krásné Velikonoce. Jana
Irena Kolářová napsal
Pane Hanko, dočetla jsem Hedvabný řetěz. Děkuji za příběh končící radostně, i když ta radost je schovaná za notnou dávku smutku, kterou si málkodo dokáže představit, když nezažil, četl se hezky. Pište dál.
Hádej napsal
Máťo, Gymnázium Na Pražačce, chmely, kytara - ty starý průseráři! Chybíš! Je fajn, že ještě držíš pohromadě. Píšeš skvěle, vydávej víc, číst se to fakticky dá, klidně se nafoukni, jde to. A teď nějakou veselou příhodu z natáčení. Piva.
J. Plicková napsal
Kdo si dokáže najít cestu neprůhledným prachem dnes vydávaných knih, nalezne trvalou a skutečně hodnotnou literaturu. Takového spisovatele jsem objevila ve Vás. Kresba postav, stavba příběhů a brilantní práce s jazykem jsou prvotřídní. Přitom témata jsou jiná a pokaždé zásadní. Je zcela unikátní, že Váš hlavní hrdina může vstoupit do příběhu tiše, jemně a téměř vysunutý do zámezí. Tím Vaše nejnovější kniha Dopis do ticha dokazuje, že jste spisovatel vymykající se zažité šabloně. Tím, že neidentifikujete, kdo má stát na piedestalu hlavního hrdiny s praporem v ruce, naznačujete, že hlavní postavou může být i ta, která do děje téměř nezasahuje a promluví do příběhu tichým, ale zásadním hlasem až ve finále. Z takové smeče se rozbuší srdce. Výjimečná kniha a výjimečný autor.
Lucie Holzerová napsal
Omlouvám se *Severně od šedesáté páté :)
Lucie Holzerová napsal
Dobrý den, nebo spíš dobrý večer? V ČR je osm hodin večer, tak za mě dobrý večer. Takže ještě jednou... Dobrý večer pane Hanko, jsem žákyní 8.třídy základní školy Oseku nad Bečvou. Chtěla jsem se vyjádřit k vašim knihám. Ne, nebojte se. Nebudu Vám je kritizovat, jenom chválit:). Vaši tvorbu knih miluju. Líbí se mi, jak ty Vaše knížky umí úplně rozvíjet fantazii. I když nejsem moc velký čtenář, stejně mě donutilo si přečíst Hedvábný řetěz. Nejlepší kniha, kterou jsem zatím četla. Chystám se také číst knihu Západně od šedesáté páté. Slyšela jsem na ní plno pozitivních názoru, tak si myslím, že bude stejně úžasná jako ostatní. Chtěla bych si také koupit Vaší novou knížku, určitě bude také hodně o vaší představivosti. Doufám, že jsem Vás aspoň trošku potěšila mým názorem. Moc se těším, až nás zase přijedete navštívit do naší školy, nebo až budeme zase volat přes Skype během nějakého programu ve škole. Mějte se krásně s pozdravem Lucie Holzerová.
Jana Mužíková napsal
Pane Hanko, Vaše kniha Hedvabný řetěz je úžasná četla jsem ji velmi moc ráda sama od sebe .Nejsem moc velká čtenářka ale Hedvabný řetěz je prostě úžasný !!! S pozdravem Jana Mužíková žákyně 8.třídy Zš a Mš Osek nad Bečvou
Napište číslo 100 slovem
Stránka: 1234